Спосіб експлуатації підземних сховищ газу, створених у водоносних пластах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб експлуатації підземних сховищ газу, створених у водоносних пластах, що включає спорудження експлуатаційно-нагнітальних, спостережних та контрольних свердловин, будівництво компресорної станції, який відрізняється тим, що відбирання або нагнітання газу виконують через експлуатаційно-нагнітальні свердловини, розташовані в склепінній і крайових частинах штучного газового покладу, що мають інтервал перфорації в газонасиченій частині пласта-колектора, а перепуск води здійснюють при відбиранні газу, вумовах зниження пластового тиску в покладі, з розкритого перфорацією нижчезалягаючого високонапірного водоносного горизонту в пласт-колектор тільки по експлуатаційних свердловинах, розташованих в зануреній частині штучного газового покладу, які перфоровані у водоносній частині пласта-колектора.

Текст

Спосіб експлуатації підземних сховищ газу, створених у водоносних пластах, що включає спорудження експлуатаційно-нагнітальних, спостережних та контрольних свердловин, будівництво компресорної станції, який відрізняється тим, що відбирання або нагнітання газу виконують через експлуатаційно-нагнітальні свердловини, розташовані в склепінній і крайових частинах штучного газового покладу, що мають інтервал перфорації в газонасиченій частині пласта-колектора, а перепуск води здійснюють при відбиранні газу, в умовах зниження пластового тиску в покладі, з розкритого перфорацією нижчезаля гаючого високонапірного водоносного горизонту в пластколектор тільки по експлуатаційних свердловинах, розташованих в зануреній частині штучного газового покладу, які перфоровані у водоносній частині пласта-колектора Заявлене технічне рішення відноситься до газової промисловості і може бути використане при експлуатації підземних сховищ газу (ПСГ), створених у водоносних пластах (ВП) Відома ціла низка способів створення і експлуатації підземних сховищ газу в газоносних і водоносних пластах, які включають буріння експлуатаційних, нагнітальних, спостережних свердловин, будівництво компресорної станції (КС), нагнітання та відбирання газу Відомий спосіб підтримування пластового тиску при розробці нафтових родовищ шляхом закачування води через спеціально пробурені свердловини, а також спосіб експлуатації підземного сховища газу, створенного у водоносному пласті, шляхом нагнітання газу в пористий пласт через свердловини, розташовані в склепінній частині пласта, і нагнітання у вказаний пласт буферної рідини через свердловини, розташовані в зануреній частині пласта Нагнітання газу і рідини використовують одночасно (див К М Донців Разработка нефтяных месторождений М, Недра, 1977, с 99-167, с 99-167, а с СРСР №722805 МПК B65G5/00, опубл бюл №11 від 25 03 80р) структурної пастки, так як передбачається відбирання тільки закачаного об'єму газу та закачаного буферного флюїду Відомий також спосіб закачування води в підземне сховище газу через спеціально пробурені нагнітальні свердловини для попередження його розтікання за межі пастки і, разом з цим, підтримування пластового тиску в газосховищі (див Н Г Асланов, В И Шишлин и др Эксплуатация Гатчинского подземного хранилища PC «Транспорт и хранение газа», вып 7, 1971, с 27-31) Цей спосіб вимагає значних витрат коштів на додаткове спорудження нагнітальних свердловин та експлуатацію ПСГ В основу винаходу поставлена задача розробки способу експлуатації підземних сховищ газу, створених у ВП для підвищення (підтримання) пластового тиску в зануреній частині газосховища і попередження розтікання газу за межі структурної пастки без буріння додаткових нагнітальних свердловин, а також зменшення буферного об'єму газу в них Для вирішення поставленої задачі при експлуатації ПСГ, створеного у водоносному пласті, бурять експлуатаційно-нагнітальні, спостережні та контрольні свердловини, будують компресорну станцію Нагнітання газу в пласт-колектор і його Недоліками цих способів є можливість зменшити буферний об'єм газу в пласті-колектор і та ліквідувати можливість його розтікання за межі о (О 62101 відбирання з пласта виконують через експлуатаційно-нагнітальні свердловини Конструкція експлуатаційно-нагнітальних свердловин, розташованих в склепінній частині покладу, суттєво відрізняється від конструкції свердловин, які знаходяться на крилах структурної пастки В експлуатаційно-нагнітальних свердловинах склепінної частини перфорацією розкривають тільки газонасичену частину пласта-колектора, тоді як в свердловинах, розташованих в зануреній частині покладу перфорацією розкривають газонасичену і водоносну частини пласта-колектора, а також нижче залягаючий водоносний горизонт Через експлуатаційні свердловини, розташовані в зануреній частині покладу здійснюють перепуск води з розкритого перфорацією нижче залягаючого високо напірного водоносного горизонту в продуктивний горизонт через інтервал перфорації в водоносній частині пласта-колектора, який відсічений від інтервалу перфорації в газонасиченій частині пакером або висячим цементним мостом Ліфтову колону спускають до середини інтервалу перфорації в газонасиченій частині пласта При відбиранні газу через експлуатаційні свердловини і зниженні пластового тиску в газосховищі, в свердловинах, розташованих в зануреній частині покладу, відбудеться перетікання води з нижче залягаю чого водоносного горизонту в пласт-колектор через інтервал перфорації в експлуатаційній колоні в водоносній частині продуктивного пласта, що призведе до підвищення (підтримання) або уповільнення зниження пластового тиску в крайових частинах покладу і, як наслідок, дозволить зменшити буферний об'єм газу в сховищі, а також виключить можливість розтікання газу за межі структурної пастки в період нагнітання, при цьому перетікання води в пласт по свердловинах проходить одночасно з відбиранням газу через них і з ПСГ в цілому Запропонований спосіб пояснюється схемою (див Фіг) На приведеній фіг зображено газонасичену частину 1 і водоносну частину 2 пласта-колектора, нижче залягаючий високо напірний водоносний горизонт 3, експлуатаційно-нагнітальну свердловину 4 склепінної частини і експлуатаційнонагнітальну свердловину 5 зануреної частини штучного газового покладу, інтервал перфорації 6 газонасиченої частини пласта-колектора, інтервал перфорації 7 водоносного горизонту, інтервал перфорації 8 водоносної частини пластаколектора, ліфтову колону 9, пакер 10 або цементний міст Відбирання (нагнітання) газу здійснюють з газонасиченої частини 1 пласта-колектора через свердловини 4, 5 по інтервалах перфорації 6 Вода, з горизонту 3 через перфораційні отвори 7, надходить в свердловину 5 і через інтервал перфорації 8 потрапляє у водоносну частину 2 пласта-колектора Вторгненню води в ліфтову колону 9 і обводненню свердловини 5 заважає пакер 10 (цементний міст) При відбиранні газу, за рахунок перетікання води, пластовий тиск в зануреній частині газосховища буде зростати із зменшенням газонасиченої товщини та газонасиченого парового простору, що дозволить зменшити об'єм буферного газу і ліквідувати можливість його розтікання за межі структурної пастки в період нагнітання Приклад для реалізації способу В якості об'єкту застосування можна розглянути ПСГ, яке створене на глибині 1200м у водоносному пласті-колекторі, верхня частина якого газонасичена, а нижня заповнена водою Загальний об'єм зберігаємого газу при пластовому тиску 15,0МПа, складає 1000млн м3, в тому числі активний - 500млн м3, при мінімальному пластовому тиску - 9,0МПа На глибині 1300-1400м залягає водоносний горизонт (Рпл-14,0МПа), з якого планується перепуск води в пласт-колектор Для експлуатації газосховища бурять експлуатаційнонагнітальні свердловини, які облаштовують по схемі (див Фіг) Нагнітання і відбирання газу здійснюють по свердловинах через інтервал перфорації в газонасиченій частині пласта-колектора, але в свердловинах, розташованих на крилах структури він відсічений від інтервалу перфорації у водоносній частині пласта пакером або висячим цементним мостом В процесі відбирання газу зі сховища і зменшенням величини пластового тиску до 12,0МПа, по експлуатаційних свердловинах зануреної частини покладу проходить перетікання води з розкритого перфорацією нижче залягаючого високо напірного водоносного горизонту, в пласт-колектор через інтервал перфорації в водоносній частині продуктивного горизонту, при цьому мінімальний і максимальний пластовий тиск в зануреній частині покладу збільшиться на 1,0МПа Підвищення (підтримання) або уповільнення зниження пластового тиску в зануреній частині штучного газового покладу, в порівнянні з проектним, дозволить зменшити буферний об'єм газу до величини 420млн м3, тобто додатково відібрати 80млн м3, а також ліквідувати можливість розтікання газу за межі структурної пастки в процесі нагнітання Запропонований спосіб дозволить скоротити експлуатаційні витрати і забезпечить підвищення продуктивності підземного сховища, а також виключить можливість розтікання газу за межі структурної пастки Об'єкт використання способу - підземні сховища газу, створені у водоносних пластах 62101 Комп ютерна верстка Т Чепелсва Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності Львівська площа 8 м Київ МСП 04655 Україна ДП Український інститут промислової власності вул СІМІХОХЛОВИХ 15 м Київ 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for operating the underground gas-holders arranged in water-bearing strata

Автори англійською

Zaiets Viktor Oleksandrovych, Fedutenko Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ эксплуатации подземных хранилищ газа, созданных в водоносных пластах

Автори російською

Заец Виктор Александрович, Федутенко Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/00

Мітки: експлуатації, пластах, створених, підземних, сховищ, газу, спосіб, водоносних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62101-sposib-ekspluataci-pidzemnikh-skhovishh-gazu-stvorenikh-u-vodonosnikh-plastakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб експлуатації підземних сховищ газу, створених у водоносних пластах</a>

Подібні патенти