Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для розливу рідкого металу, що складається з основи, рами, розташованих на рамі тигля, вогнетривкого блока з порожнистим каналом, індуктора, електромагніта і механізму нахилу, який відрізняється тим, що в зливній частині вогнетривкого блока в напрямку повздовжньої осі пристрою виконано сифон, один кінець якого на ділянці розташування полюсу електромагніта з'єднується з порожниною каналу, а другий - розміщений на рівні донної площини вогнетривкого блока.

2. Пристрій для розливу рідкого металу за п. 1, який відрізняється тим, що у верхній частині сифону виконано вогнетривку камеру з ємкістю для подачі технологічних домішок в рідкий метал.

3. Пристрій для розливу рідкого металу за п. 2, який відрізняється тим, що ємкість для присадок оснащено клапаном контролю та регулювання тиску і з'єднання порожнини вогнетривкої камери з атмосферою.

Текст

1 Пристрій для розливу рідкого металу, що складається з основи, рами, розташованих на рамі тигля, вогнетривкого блока з порожнистим каналом, індуктора, електромагніта і механізму нахилу, який відрізняється тим, що в зливній частині вог нетривкого блока в напрямку повздовжньої осі пристрою виконано сифон, один кінець якого на ДІЛЯНЦІ розташування полюсу електромагніта з'єднується з порожниною каналу, а другий - розміщений на рівні донної площини вогнетривкого блока 2 Пристрій для розливу рідкого металу за п 1, який відрізняється тим, що у верхній частині сифону виконано вогнетривку камеру з ємкістю для подачі технологічних домішок в рідкий метал 3 Пристрій для розливу рідкого металу за п 2, який відрізняється тим, що ємкість для присадок оснащено клапаном контролю та регулювання тиску і з'єднання порожнини вогнетривкої камери з атмосферою Винахід відноситься до металургії та ливарного виробництва, зокрема, до обладнання для розливки металів, у тому числі в безперервних процесах розливки чавуну і сталі Відомо використання для вирішення таких задач пристрою для позапічної обробки і розливки рідкого металу (а с №238568, МПК B22D5/52), до складу якого входять ківш зі стопорним механізмом та електромагнітні насоси для перекачки рідкого металу При включенні електромагнітних насосів рідкий метал по виконаних в футеровці ковша каналах подається вище дзеркала металу зі шлаком При багаторазовому пропусканні металу крізь товщу шлаку він очищається від шкідливих включень Недоліком цього пристрою є те, що електромагнітні сили використовуються лише для створення циркуляції металу через шлак, а розливка металу проводиться з використанням стопорного механізму, який має низьку СТІЙКІСТЬ при безперервній розливці високотемпературних сплавів, особливо чавуну і сталі Крім цього, пристрій має дуже складну конструкцію, що затруднює його експлуатацію і використання в промислових умовах При включенні електромагніту в рідкому металі створюються електромагнітні сили, під дією яких відбувається розливка металу Недоліком цього пристрою є те, що в тиглі виконано дві перегородки, які разом зі стінками тигля утворюють проміжну ємкість із жолобом, що використовується як металопровід для розливки металу Перегородки находяться в рідкому металі при високій температурі, що призводить до їх швидкого руйнування і необхідності проведення робіт по ремонту футеровки Це спричиняє додаткові витрати на матеріали для виготовлення футеровки і зумовлює тривалі простої обладнання в неробочому стані, що знижує ефективність використання таких пристроїв в промисловості Прототипом запропонованого пристрою для розливки рідкого металу є пристрій для порційної розливки металу (а с №660342, МПК B22D39/00), що складається з основи, рами, встановлених на рамі тигля, вогнетривкого блоку зі зливним жолобом, індуктора і електромагніта Рама встановлена на основі та має можливість нахилу пристрою в вертикальній площині Розливка металу здійснюється під дією електромагнітних сил, які створюються на ДІЛЯНЦІ каналу, розташованої в зазорі електромагніту Недоліком цього пристрою є значні витрати електроенергії, які обумовлені тим, що під час розливки металу як індуктор, так і електромагніт, знаходяться під напругою увесь час розли Відома конструкція пристрою для підігріву і розливки рідких металів (а с №515926, МПК F27D11/06) Цей пристрій являє собою індукційну канальну піч, додатково оснащений електромагнітом, встановленим в нижній частині тигля, де проходить індукційне наведений електричний струм ю СО (О 61735 наведеним індуктором, створює в рідкому металі електромагнітну силу Під дією цієї сили рідкий метал заповнює сифон та стікає зі зливного кінця 8 сифону 6 Після ЦЬОГО електромагніт 5 знеструмлюють При цьому рідкий метал продовжує витікати з тигля пристрою Це відбувається за рахунок металостатичного тиску, обумовленого перепадом рівнів Н між дзеркалом металу в тиглі 1 та зливним кінцем 8 сифону 6 Регулювання витрати металу здійснюють під дією електромагнітних сил При цьому для збільшення витрати металу електромагнітні сили спрямовують за течією в напрямку розливки металу В такому разі до металостатичного тиску додається електромагнітний, внаслідок чого витрата металу збільшується Для зменшення витрат металу електромагнітні сили спрямовують назустріч течи металу в сифоні Крім цього, витрату рідкого металу можна регулювати незначним нахилом пристрою електромеханічним приводом 11 навколо осі 12 В першому випадку електричні витрати незначні, оскільки витрати металу здійснюється головним чином за рахунок металостатичного тиску В другому випадку також має місце економія електроенергії, оскільки установлена потужність електромеханічного приводу значно менша за потужність електромагніта На фіг 1 представлений ескіз пристрою для розливки рідкого металу На фіг 2 - вид зверху На Для зупинки процесу розливки металу напругу фіг 3 - ескіз вогнетривкого блоку на електромагніті реверсують При цьому електромагнітну силу спрямовують проти течи металу і Пристрій для розливки металу складається з розривається його струмінь Можливо також розтигля 1, до передньої стінки якого прикріплений ливку металу припинити за рахунок вирівнювання вогнетривкий блок 2 з порожнистим каналом З В тиску в тиглі і сифоні Для цього сифон треба з'єдвогнетривкому блоці 2 розташовано індуктор 4 нати з атмосферою Частина порожнистого каналу вогнетривкого блоку розташована над полюсом електромагніта 5 В Для покращення властивостей та якості метазливній частині вогнетривкого блоку в напрямку лу під час розливки до нього вводять технологічні повздовжньої осі пристрою виконано сифон 6 присадки Для цього в верхній частині сифону виОдин кінець 7 сифону 6 з'єднується з порожниною конана вогнетривка камера і ємкість для технолоканалу на ДІЛЯНЦІ розташування полюсу електрогічних присадок При введенні в метал домішок в магніта 5 Другий кінець 8 сифону 6 розміщено на камері може збільшуватися тиск, що може спричирівні донної площини вогнетривкого блоку 2 Всі ЦІ нити погіршення умов розливки розплаву, а в девузли пристрою розташовані на рамі 9, яка спираяких випадках зумовити розрив струменя металу ється на основу 10 Вона має можливість повороДля стабільності роботи пристрою ємкість для ту, наприклад, електромагнітним приводом 11 наприсадок оснащено клапаном, яким здійснюють вколо ВІСІ 12 У верхній частині сифону 6 контроль і регулювання тиску в вогнетривкій камерозташована вогнетривка камера 13 і ємкість 14 рі При необхідності цим клапаном з'єднують подля подачі присадок в рідкий метал Ємкість 14 рожнину вогнетривкої камери з атмосферою оснащена клапаном 15 для контролю і регулюванТаким чином, запропонований пристрій здійсню тиску та з'єднання порожнин вогнетривкої канює розливку металу переважно за рахунок метамери з атмосферою лостатичного тиску без затрат електроенергії, яка використовується в незначних обсягах для регуПри роботі пристрою у тигель 1 заливають рілювання витрат металу Це стало можливим тому, дкий метал При цьому навколо індуктора 4 в пощо на зливній ДІЛЯНЦІ вогнетривкого блоку виготорожнині каналу 3 утворюється короткозамкнене влений сифон, робота якого обумовлена різницею металеве кільце При підведенні до індуктора 4 рівнів між дзеркалом металу в тиглі та донною напруги з мережі промислової частоти в рідкомечастиною вогнетривкого блоку Крім цього, приталевому КІЛЬЦІ індуктується електричний струм, стрій оснащено камерою і ємкістю для введення який підігріває метал в порожнині каналу 3 та тиглі технологічних домішок в рідкий метал, що дає 1 змогу здійснювати його обробку з метою покраПри розливці металу подають напругу на елещення властивостей та якості металу ктромагніт 5 В його зазорі з'являється магнітне поле, яке при взаємодії з електричним струмом, вки металу При цьому зі зниженням рівня металу в тиглі необхідно збільшувати потужність індуктора чи електромагніта для збільшення величини електромагнітних сил та збереження заданої витрати металу Це призводить до додаткового зростання витрат електроенергії В основу винаходу поставлена задача - створити пристрій для розливки рідкого металу, котрий забезпечує значне заощадження електроенергії Поставлена мета досягається тим, що в пристрої для розливки рідкого металу, що складається з основи, рами, розташованих на рамі тигля, вогнетривкого блоку з порожнистим каналом, індуктора, електромагніта та механізму нахилу, ВІДПОВІДНО до винаходу, в зливній частині вогнетривкого блоку в напрямку повздовжньої осі пристрою виконано сифон, один кінець якого на ДІЛЯНЦІ розташування полюсу електромагніта з'єднується з порожниною каналу, а другий - розміщений на рівні донної площини вогнетривкого блоку В верхній частині сифону виконано вогнетривку камеру з ємкістю для подачі технологічних домішок в рідкий метал Крім цього, ємкість для присадок оснащено клапаном для контролю та регулювання тиску і з'єднання порожнини вогнетривкої камери з атмосферою 61735 Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for pouring liquid metal

Автори англійською

Pohorskyi Viktor Konstiantynovych, Dubodelov Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Устройство для разлива жидкого металла

Автори російською

Погорский Виктор Константинович, Дубоделов Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: B22D 39/00

Мітки: розливу, металу, рідкого, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61735-pristrijj-dlya-rozlivu-ridkogo-metalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розливу рідкого металу</a>

Подібні патенти