Номер патенту: 61589

Опубліковано: 17.11.2003

Автор: Шинов Артур Дамірович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прес-мат для фанерування фасонної основи, здебільшого при облицюванні столярно-меблевих виробів, що включає змонтований в периметрову обв'язку еластомерний багатошаровий пуансон, який відрізняється тим, що пуансон виконаний по зоні пресування сталої товщини, з кількох шарів еластомерного матеріалу, захищеного зовні шаром текстильного матеріалу, причому еластомерний шар армований по периметру, а його товщина складає 16-24 товщин текстильного шару.

2. Прес-мат для фанерування фасонної основи за п. 1, який відрізняється тим, що рівномірно по площині зони пресування пуансона, всередині еластамерного шару змонтовані датчики температури пресування і резистивний тепловиділяючий елемент.

3. Прес-мат для фанерування фасонної основи за п. 2, який відрізняється тим, що датчики температури пресування виконані з легкоплавкого матеріалу.

4. Прес-мат для фанерування фасонної основи за п. 1, який відрізняється тим, що до складу зовнішнього текстильного шару включена вовна.

Текст

1 Прес-мат для фанерування фасонної основи, здебільшого при облицюванні столярномеблевих виробів, що включає змонтований в периметрову обв'язку еластомерний багатошаровий пуансон, який відрізняється тим, що пуансон виконаний по зоні пресування сталої товщини, з кількох шарів еластомерного матеріалу, захищеного зовні шаром текстильного матеріалу, причому еластомерний шар армований по периметру, а його товщина складає 16-24 товщин текстильного шару 2 Прес-мат для фанерування фасонної основи за п 1, який відрізняється тим, що рівномірно по площині зони пресування пуансона, всередині еластамерного шару змонтовані датчики температури пресування і резистивний тепловиділяючий елемент 3 Прес-мат для фанерування фасонної основи за п 2, який відрізняється тим, що датчики температури пресування виконані з легкоплавкого матеріалу 4 Прес-мат для фанерування фасонної основи за п 1, який відрізняється тим, що до складу зовнішнього текстильного шару включена вовна Винахід відноситься до обладнання деревообробки і може бути використаний для фанерування криволінійної основи шпоном з деревини при облицюванні столярно-меблевих виробів, а також в декоративно-оформлювальних роботах, будівництві, деревообробці В техніці облицювання фасонних поверхонь при виробництві меблів широко ВІДОМІ сипучі цулаги Так, в розділі 21 "Облицювання в мілкосерійному виробництві" підручника Розов В Н і Савченко В Ф "Облицювання столярно-меблевих виробів та деталей" - М Вища школа, 1988 на стор 81 докладно викладена конструкція та технологічні схеми обладнання для приклеювання шпону з деревини при облицюванні фасонних деталей Цулаги виконані з МІШКІВ підвищеної МІЦНОСТІ та термостійкості і заповнені сипучим середовищем, наприклад, піском Такі цулаги розміщують між виробом та підкладним щитом технологічного пакету В техніці деревообробки ВІДОМІ також рейкові цулаги Так, в розділі "Робота з деревиною" книги Чернова І М "Поради сільському умільцю" - К Урожай, 1987 на стор 95 докладно викладена конструкція рейкової прес-цулаги, що складається з рейок одинакової товщини і довжини, приклеєних до міцної тканини на невеликій відстані паралельно одна одній Таку прес-цулагу накладають поверх шпону через паперову прокладку уздовж деталі і притискують до неї через профільні (фасоні) проставки або мішки з піском струбцинами або пресом До недоліків описаних цулаг, незважаючи на їх широке застосування, відносять труднощі використанні при фанеруванні фасону складного тривимірного профілю, наприклад, фільонки Це підвищує вихід браку і потребує додаткових трудовитрат для його ліквідації Найбільш близьким по технічній суті до запропонованого винаходу і вибраним у зв'язку з цим у якості його прототипу є "Прес-мат для виготовлення фасонних столярних виробів", МПК В 27 D1/08, за А с СРСР № 882744, опубл 25 12 81 р , автор Р 3 Кожевніков До складу прототипу входить матриця і виконаний з еластомірного матеріалу багатошаровий пуансон Матриця виготовлена у вигляді обв'язки пуансона з гнучкого полотнища обладнаного на протилежних кромках замками Тривала експлуатація прототипу підтвердила очікувані функціональні характеристики - спрощення конструкції і підвищення універсальності і виявила недоліки Зокрема при використанні прототипу в процесі фанерування натуральним шпоном фасонної основи при виробництві столярномеблевих фільонок підвищується тривалість технологічного процесу приклеювання шпону, а з ча 00 ю (О 61589 сом експлуатації, частішають випадки непроклею на окремих ділянках фільонки Детальнім аналізом була виявлена причина - нерівномірність прогрівання заготовки під час приклеювання шпону, що викликана нестабільністю і нерівномірністю теплопровідності і жорсткості матеріалу пуансону в зоні пресування, а також відсутністю можливістю контролю технологічної температури Ліквідування виробничих дефектів потребує додаткових витрат для контролю місць непроклею, який виявляють по шелесткому звуку при терті пальцями, або глухому звуку при простукуванні, залучаючи до цього висококваліфікований персонал В основу винаходу поставлена задача удосконалення прес-мата для фанерування фасонної основи у якому стабільність теплопровідності та жорсткості зони пресування пуансону забезпечується певним співвідношенням товщин еластомірного шару та текстильного шару , що дозволяє зменшити випадки виникнення непроклею і виробничі витрати для їх ліквідації, а також підвищити якість виробу Поставлена задача вирішується тим, що у відомому прес-маті для виготовлення фасонних столярно-меблевих виробів, що включає змонтований в периметрову обв'язку еластомірний багатошаровий пуансон, згідно винаходу пуансон виконаний по зоні пресування сталої товщини, з кількох шарів еластомірного матеріалу, захищеного ззовні шаром текстильного матеріалу, при цьому еластомірний шар армований по периметру, а його товщина складає 16 24 товщин текстильного шару, при цьому рівномірно по площині зони пресування пуансона, всередині елестомірного шару змонтовані датчики температури пресування, які виконані з легкоплавкого матеріалу і резистивний тепловиділяючий елемент, а до складу зовнішнього текстильного шару залучена вовна Для доказу причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю суттєвих ознак винаходу і технічним результатом наводиться наступне Ознаки "пуансон виконаний по зоні пресування сталої товщини, з кількох шарів еластомірного матеріалу, захищеного ззовні шаром текстильного матеріалу, при цьому еластомірний шар армований по периметру, а його товщина складає 16 24 товщин текстильного шару, при цьому до складу зовнішнього текстильного шару залучена вовна" забезпечують стабільність жорсткості та теплопровідності матеріалу пуансону з часом тривалої експлуатації Ознаки "рівномірно по площині зони пресування пуансона, всередині елестомірного шару змонтовані датчики температури пресування, які виконані з легкоплавкого матеріалу і резистивний тепловиділяючий елемент", забезпечують можливість контролю технологічної температури в процесі приклеювання шпону Для доказу можливості промислового використання винаходу і пояснення прикладу конкретного його виконання наводяться креслення, на яких зображені на фіг 1 - ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД прес-мату, а на фіг 2 - розріз фіг 1, поєднаний з виглядом з боку Прес-мат для фанерування фасонної основи, при виготовленні фасонних столярно-меблевих виробів, наприклад меблевої фільонки облицюванням шпоном цінних порід деревини включає змонтований в периметрову обв'язку 1 еластомірний багатошаровий пуансон 2, сталої товщини по зоні пресування Пуансон 2 виготовлений з чотирьох симетрично розташованих шарів 3 з мікропористої гуми 2 теплопровідністю близько 0,05Вт/м К і водопог3 2 линанням 280см /м , захищених ззовні шаром текстильного матеріалу 4 Еластомірний гумовий шар З армований по периметру металевою пластиною 5, а його товщина складає 19 товщин текстильного шару 4 До складу текстильного шару 4 крім синтетичних волокон, залучено 40% натуральної вовни Рівномірно по площині зони пресування пуансона 2, всередині елестомірного гумового шару 3 змонтовані датчики 6 температури пресування, які виконані з легкоплавкого матеріалу, виготовлені на основі металевого сплаву Периметрова обв'язка 1 виконана з металевого профілю 7, а пуансон 2 закріплений в ньому через армуючу металеву пластину 5 заклепками 8 Всередині еластомірного шару 3 змонтований резистивний тепловиділяючий елемент 9 Робота прес-мату полягає у наступному - на підготовлену заздалегідь заготовку з нанесеним клеєм і накладеним шпоном, монтують, раніш нагрітий ЗОВНІШНІМ джерелом тепла, або теплодіючим елементом 9 до технологічної температури близько 90°С, прес-мат, - затискають заготовку пресом, до повного облягання прес-матом фасонної поверхні виробу, що досягається завдяки деформації шарів 3 та 4 пуансону 2, на термін полімеризації клеєвого з'єднання, - після затвердження клею, тиск пресу знімають, а виріб звільняють з технологічного пакету Прес-мат завдяки пружинним властивостям відновлює свою попередню форму і готовий для подальшого використання Використання заявленого винаходу в процесі облицювання меблевої фільонки шпоном цінних порід деревини, дозволяє досягти - зменшення випадків непроклею при фанеруванні, завдяки сталості пружних властивостей пуансону, - зменшення тривалості технологічного процесу приклеювання, завдяки рівномірності температуропроводності матеріалу шарів пуансону, підвищення якості виробів і зменшення витрат на усунення виробничих дефектів за рахунок виключення просочування клею через пори шпону в місцях кривизни фасонної основи, завдяки підвищення інтенсивності процесу полімеризації клеєвого з'єднання, - зменшення витрат на усунення технологічних дефектів, завдяки можливості контролю температури виробничого процесу Прес-мат з використанням заявленого винаходу був виготовлений, пройшов апробацію і протягом тривалого терміну експлуатації підтвердив очікувані характеристики 61589 ФІГ.1 Фіг.2 Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Тираж39 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м. Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Compacted material for veneering a shaped base

Назва патенту російською

Пресс-мат для фанерования фасонного основания

МПК / Мітки

МПК: B27D 1/00

Мітки: фасонної, фанерування, прес-мат, основі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61589-pres-mat-dlya-faneruvannya-fasonno-osnovi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прес-мат для фанерування фасонної основи</a>

Подібні патенти