Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вловлювач легких домішок, що являє собою прямокутний каркас з встановленими на ньому парою ведучих та ведених зірочок, які обхоплюються двома гілками ролико-втулкового ланцюга, до яких на горизонтальних валах шарнірно приєднані комплекти плоских гребінок, а в верхній частині каркаса вловлювача закріплена струшуюча рамка та розміщений під нею приймальний лоток для домішок, який відрізняється тим, що в проміжках між гребінками додатково шарнірно розміщені вигнуті перфоровані пластини, причому форма згину перфорованих пластин відповідає формі домішок, що вловлюються.

Текст

Вловлювач легких домішок, що являє собою прямокутний каркас з встановленими на ньому 3 дити більш якісно наступні технологічні операції по переробці сировини. На фіг. 1 показано загальний вигляд вловлювача легких домішок, на фіг. 2 - поперечний переріз вловлювача, на фіг. 3,4 - конструкція плоских гребінок. Вловлювач легких домішок складається з каркаса 1, на якому встановлено пару ведучих зірочок 2 та пару ведених 3. Зірочки обхоплюються двома ролико-втулковими ланцюгами 4. Між двома ланцюгами на горизонтальних валах 5 шарнірно закріплені комплекти плоских гребінок 6. В верхній частині каркаса вловлювача закріплений струшуючий механізм 7, що являє собою кілька рядів приварених до каркаса кутників. Під струшуючим механізмом розміщений лоток 8 для прийому легких домішок і відведення їх за межі вловлювача. Сам вловлювач розміщений в лотку гідротранспортера 9. До плоских гребінок 6 додатково шарнірно на осях 10 прикріплені зігнуті перфоровані пластини 11, а для фіксації їх від провертання встановлено штифт 12. Працює вловлювач легких домішок наступним чином. Буряководяна суміш протікає по гідротранспортеру 9, на якому зверху змонтований вловлювач легких домішок, плоскі гребінки 6 якого частково занурені у воду. Так як в місці встановлення вловлювача гідротранспортер трохи розширений, то швидкість суміші в ньому знижується, буряки опускаються в нижні шари потоку, а у верхніх шарах знаходиться вода з легкими домішками. Плоскі гребінки рухаються разом з ланцюгами 4 на валах 5 назустріч потоку (можливий рух гребінок і за потоком), зубцями пластини захоплюють довгі легкі домішки. Короткі домішки не можуть захоплюватись зубцями гребінок і затримуються перфорованими пластинами, що розміщені шарнірно на осях самих гребінок. Перфорація необхідна для зменшення гідравлічного опору потоку. 61476 4 Такий вид домішок, як пуста ПЕТ-тара, що рухається в верхніх шарах водяного потоку затримується гребінками, орієнтується поперек напряму руху потоку і потрапляє в вигини додатково встановлених перфорованих пластин. Вигин таких пластин відповідає формі тари. Рухаючись в подальшому разом з ланцюгами гребінки з додатковими пластинами піднімаються з потоку з вловленими домішками, огинають ведучий барабан 2, залишаючись у вертикальному положенні (вони підвішені шарнірно на валах). Проходячи по верхній гілці ланцюга гребінки зачіплюються за кутники струшуючого механізму і відбувається струшування домішок з зубців гребінок та з додаткових пластин на похилий лоток для відведення домішок за межі вловлювача. Ефект уловлювання домішок в такому вловлювачі значно підвищується, так як на перфорованих пластинах затримуються практично всі короткі легкі домішки, що протікають в верхніх шарах буряководяного потоку, так як потік перекритий повністю вловлюючими елементами. Крім того, згин перфорованих пластин дозволяє затримувати новий вид домішок - пусту поліетиленову тару. Збільшення ефективності вловлювання домішок дозволяє проводити наступні технологічні операції більш якісно. Наприклад, в бурякоцукровому виробництві, якщо не всі домішки вловлено, то при потраплянні в бурякорізку відбувається швидке затуплення ножів, що погіршує проведення наступної операції - екстрагування цукру в дифузійному апараті. Особливо це стосується ПЕТ-тари. Технічний результат від використання корисної моделі полягає в збільшенні ефективності вловлювання легких домішок внаслідок додаткового встановлення між плоскими гребінками перфорованих зігнутих пластин, на яких проходить основне вловлювання як відносно коротких і легких фракцій домішок, так і довгих та об'ємних домішок, наприклад поліетиленової тари. Це дасть змогу виконувати наступні технологічні операції по обробці сировини більш якісно. 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 61476 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Catcher of light admixtures

Автори англійською

Ponomarenko Vitalii Vasyliovych, Liulka Dmytro Mykolaiovych, Sviaschuk Oleksandr Frantsevych

Назва патенту російською

Уловитель легких примесей

Автори російською

Пономаренко Виталий Васильевич, Люлька Дмитрий Николаевич, Свящук Александр Францевич

МПК / Мітки

МПК: A23N 12/00, B03B 5/26

Мітки: легких, вловлювач, домішок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61476-vlovlyuvach-legkikh-domishok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вловлювач легких домішок</a>

Подібні патенти