Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування, що містить гідророзподільник, манометр, напірну, сполучну й зливальну гідролінії, який відрізняється тим, що пристрій оснащений гідроциліндром з функцією мультиплікації, штокова порожнина якого з'єднана з поршневою порожниною діагностованого устаткування, при цьому в з'єднувальну гідролінію між штоковою й поршневою порожнинами гідроциліндрів включений запобіжний клапан, тиск спрацьовування якого вище тиску спрацьовування запобіжного клапана діагностованого устаткування.

Текст

Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування, що містить гідророзподільник, манометр, напірну, сполучну й зливальну гідролінії, який відрізняється тим, що пристрій оснащений гідроциліндром з функцією мультиплікації, штокова порожнина якого з'єднана з поршневою порожниною діагностованого устаткування, при цьому в з'єднувальну гідролінію між штоковою й поршневою порожнинами гідроциліндрів включений запобіжний клапан, тиск спрацьовування якого вище тиску спрацьовування запобіжного клапана діагностованого устаткування. (19) (21) u201013817 (22) 22.11.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) КОСАРЕВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, СТАДНІК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, МЕЗНІКОВ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВАРШАВСЬКИЙ ЮЛІЙ ІОГАНОВИЧ, КИРИЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, НІКІТІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, БРИЗНЬОВ СЕРГІЙ РУСЛАНОВИЧ, СТЕПАНЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЛУКІЧОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, МЄМЄХ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) МЕЗНІКОВ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3 ня. На фігурі зображена гідравлічна схема мобільного пристрою діагностики технічного стану силового гідроустаткування, підключеного до діагностованого устаткування. Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування складається з єдиного корпусу 1, у якому розміщені: гідроциліндрі з поршневою й штоковою порожнинами, виконаний з функцією мультиплікації, гідророзподільник 3, фільтр 4, запобіжний клапан 5, зворотні клапани 6 і 7, манометр 8 і вентиль 9. Пристрій має напірну лінію 10, з'єднану з блоком керування механізованої секції, з'єднувальну лінію 11, підключену до гнізда 12 індикатора тиску стоякового блока 13 гідравлічного стояка 14 механізованого кріплення, і зливальну лінію 15. У стояковому блоці 13 розміщений запобіжний клапан 16, гідрозамок 17 і гніздо лінії розпору 18 гідравлічного стояка 14. Досягнення технічного результату здійснюється таким чином. Діагностований гідравлічний стояк 14 зі стояковим блоком 13 розвантажують від тиску робочої рідини. Лінію розпору гідравлічного стояка 14 від'єднують від гнізда лінії розпору 18 і приєднують до напірної лінії 10 пристрою діагностики. Індикатор тиску від'єднують від стоякового блока 13 і в гніздо 12 індикатора тиску, що звільнилося, приєднують з'єднувальну лінію 11. При подачі тиску від блока керування в напірну лінію 10 пристрою робоча рідина через фільтр 4, зворотні клапани 6 і 7, з'єднувальну лінію 11, гніздо 12 індикатора тиску стоякового блока 13 надходить у поршневу порожнину гідравлічного стояка 14, виконуючи його попередній розпір, при цьому манометр 8 показує тиск робочої рідини в гідросистемі. При включенні гідророзподільника 3 робоча рідина надходить у поршневу порожнину гідроциліндра 2, зі штокової порожнини якого мультиплікований тиск надходить через зворотний клапан 7, з'єднувальну лінію 11, гніздо 12 індикатора стоякового блока 13 у поршневу порожнину гідравлічного стояка 14. При цьому зворотний клапан 6 перешкоджає попаданню 61458 4 мультиплікованого тиску в напірну лінію 10. У гідравлічному стояку 14 тиск робочої рідини підвищується до того моменту, поки не спрацює запобіжний клапан 16 стоякового блока 13. Паралельно мультиплікований тиск попадає в запобіжний клапан 5 для захисту гідросистеми у випадку неспрацьовування запобіжного клапана 16. За наявністю витоку з відкритого гнізда лінії розпору 18 стоякового блока 13 виявляється негерметичність гідрозамка 17. По манометру 8 фіксується тиск спрацьовування запобіжного клапана 16. При відключенні гідророзподільника 3 шток гідроциліндра 2 пристрою діагностики під дією тиску робочої рідини в напірній лінії 10 повертається у вихідне положення за рахунок зливання робочої рідини через зливальну лінію 15. Подача робочої рідини припиняється через те, що тиск у поршневій порожнині гідравлічного стояка 14 перевищує тиск у напірній лінії 10, за рахунок запирання поршневої порожнини гідравлічного стояка зворотним клапаном 7. По манометру 8 визначають тиск герметизації запобіжного клапана 16, його герметичність і герметичність гідравлічного стояка 14. По закінченні діагностики гідросистему розвантажують відкриванням вентиля 9. При цьому робоча рідина зливається по зливальній лінії 15 у злив гідросистеми або на ґрунт. Таким чином, пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування у цьому випадку його застосування дозволяє безпосередньо в процесі діагностування визначити тиски спрацьовування й герметизації запобіжного клапана стоякового блока, герметичність запобіжного клапана стоякового блока, герметичність гідрозамка стоякового блока й герметичність гідравлічного стояка, які визначають несівну здатність механізованого кріплення, як у шахтних умовах, так і на поверхні, а наявність у пристрої діагностики запобіжного клапана дозволяє захистити елементи пристрою діагностики й діагностованого устаткування від перевантажень у випадку неспрацьовування запобіжного клапана діагностованого устаткування. 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 61458 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for diagnostics of technical condition of power hydraulic equipment

Автори англійською

Kosarev Vasyl Vasyliovych, Stadnik Mykola Ivanovych, Meznikov Artur Volodymyrovych, Varshavskyi Yulii Iohannovych, Kyryliuk Yurii Mykolaiovych, Nikitin Serhii Viktorovych, Bryzniov Serhii Ruslanovych, Stepanenko Oleh Volodymyrovych, Lukichova Viktoria Oleksandrivna, Memekh Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство диагностики технического состояния силового гидрооборудования

Автори російською

Косарев Василий Васильевич, Стадник Николай Иванович, Мезников Артур Владимирович, Варшавский Юлий Иоганнович, Кирилюк Юрий Николаевич, Никитин Сергей Викторович, Бризнев Сергей Русланович, Степаненко Олег Владимирович, Лукичова Виктория Александровна, Мемех Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E21D 23/00

Мітки: пристрій, силового, технічного, стану, гідроустаткування, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61458-pristrijj-diagnostiki-tekhnichnogo-stanu-silovogo-gidroustatkuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування</a>

Подібні патенти