Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Машина для очищення зерна, що включає зерноочисний блок, закріплений на рамі, відцентрово-пневматичну віялку з кільцевим пневмосепаруючим каналом, відстійну камеру з заслінкою, вібратор, приводи, яка відрізняється тим, що заслінка регулювання швидкості повітряного потоку виконана у вигляді диференційного клапана, що одночасно сполучає порожнину повітряної камери з навколишнім середовищем та з порожниною відцентрово-пневматичної віялки.

Текст

Машина для очищення зерна, що включає зерноочисний блок, закріплений на рамі, відцент 3 відцентрово-пневматичної віялки дозволяє одночасно обернено-пропорціонально змінювати поперечні перерізи каналів, що сполучають згадану порожнину з навколишнім середовищем та з порожниною відцентрово-пневматичної віялки, чим забезпечується регулювання швидкості повітряного потоку в кільцевому пневмосепаруючому каналі в більш широкому діапазоні (від максимуму до нуля), та суттєво зменшуються втрати повноцінного зерна у відходи в порівнянні з прототипом. Технічна суть та принцип роботи запропонованого пристрою пояснюються кресленням. На кресленні наведена схема машини, поздовжній розріз. Запропонована машина для очищення зерна має раму 1, встановлений на опорах 2 та 21 остов ротора 3, на якому за допомогою спиць 21 та 25, шарнірно підвішене з можливістю переміщатись в осьовому напрямі циліндричне решето 23, закрите кожухом 20. В верхній частині кожуха 20 встановлена відцентрово-пневматична віялка 16 з кільцевим каналом 15, вікнами для забору повітря 17 та відстійною камерою 9. Для подачі вихідного матеріалу в кільцевий канал 15 відцентровопневматична віялка 16 має розкидач 12, встановлений на одній осі з решетом 23. Повітряний потік, необхідний для роботи віялки створюється з допомогою вентилятора, встановленого поза машиною і приєднаного до фланця 10 відстійної камери 9. В верхній частині відцентрово-пневматичної віялки 16 встановлена повітряна заслінка 11, що одночасно сполучає порожнину повітряної камери з навколишнім середовищем та з порожниною згаданої відцентрово-пневматичної віялки. Відстійна камера 9 оснащена вакуум-клапаном 8. В верхній частині циліндричного решета 23 встановлений розподільник 19, а кожна з трьох секцій решета 23 - має лопатки 7, 6 та 4 для вивантаження фракцій очищеного зерна. В нижній частині машини на остові ротора 3 закріплені лопатки 28 для вивантаження крупних домішок. Циліндричне решето 23 з допомогою шатуна 5 зв'язане з самобалансним кривошипним вібратором 30. Приведення решета 23 в обертальний рух здійснюється з допомогою шківа 29, а в коливальний рух вібратором 30 з допомогою шківа 31. Кожух 20 обладнаний лотками для вивантаження фракцій очищеного зерна 22, 24, 26 та домішок 27. В верхній частині машини розташований завантажувальний патрубок 13 з заслінкою 14. 61457 4 Описана вище машина для очищення зерна використовується таким чином. При пуску машини в дію циліндричне решето 23 та розкидач 12 за допомогою шківа 29 приводяться в обертальний рух навколо вертикальної осі, а решето 23, крім того, за допомогою вібратора 30 - в коливальний рух вздовж указаної осі. Частина повітряного потоку, створюваного вентилятором, проходить крізь вікна для забору повітря 17, кільцевий канал 15, оминає заслінку 11, потрапляє в відстійну камеру 9 і через повітропровід, приєднаний до фланця 10, виводиться за межі машини. Інша частина повітряного потоку, створюваного вентилятором, безпосередньо з навколишнього середовища через заслінку 11 потрапляє до відстійної камери 9 і також через повітропровід, приєднаний до фланця 10, виводиться за межі машини. Вихідна зернова суміш через патрубок 13 та відкриту заслінку 14 подається на розкидач 12, за допомогою якого вводиться в кільцевий канал 15. В кільцевому каналі 15 шар зернової суміші продувається повітряним потоком, в результаті чого з нього видаляються легкі домішки, недорозвинуті, щуплі зерна основної культури, полова, пил. Вказана фракція транспортується повітряним потоком в відстійну камеру 9, де завдяки зміні напрямку руху та дії інерційних сил, важчі частки, рухаючись вздовж внутрішньої стінки опускаються в нижню частину відстійної камери 9 і за допомогою вакуум-клапана 8 вивантажуються з машини. Пил видаляється з машини разом з повітрям. За допомогою повітряної заслінки 11 диференційовано встановлюється співвідношення між повітряними потоками, що потрапляють до відстійної камери 9 з навколишнього середовища та з порожнини відцентрово-пневматичної віялки 16 таким чином, щоб з вихідної зернової суміші видалялась максимальна кількість легких домішок і в відстійну камеру не потрапляло повноцінне зерно. Очищене в кільцевому каналі 15 зерно, спрямовується розподільником 19 на внутрішню поверхню решета 23. Під впливом відцентрових сил інерції та тертя частки суміші утримуються на поверхні решета 23, а завдяки коливанням останнього - рухаються зверху вниз. При цьому в верхній частині решета 23 видаляються дрібні домішки, в середній - дрібне зерно, а в нижній відповідно, крупнідомішки. Дрібні, крупні домішки, дрібне зерно лопатками, відповідно, 7, 28 та 6 направляються у відповідні лотки 22, 27 та 24 і виводяться за межі машини. Очищене зерно за допомогою лопатки 4 вивантажується в лоток 26. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 61457 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Grain cleaning machine

Автори англійською

Maliuta Serhii Ivanovych, Pastushenko Mykola Hryhorovych

Назва патенту російською

Машина для очистки зерна

Автори російською

Малюта Сергей Иванович, Пастушенко Николай Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B07B 1/28

Мітки: зерна, очищення, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61457-mashina-dlya-ochishhennya-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина для очищення зерна</a>

Подібні патенти