Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вібраційно-відцентровий сепаратор, який включає поміщений в кожух вібровідцентровий решітний барабан, над яким розміщений пристрій для завантаження, пневмосепаруючий пристрій та приводи, який відрізняється тим, що верхня частина пневмосепаруючого пристрою виконана у вигляді спіралі Архімеда.

Текст

Вібраційно-відцентровий сепаратор, який включає поміщений в кожух вібровідцентровий решітний барабан, над яким розміщений пристрій для завантаження, пневмосепаруючий пристрій та приводи, який відрізняється тим, що верхня частина пневмосепаруючого пристрою виконана у вигляді спіралі Архімеда. (19) (21) u201013772 (22) 19.11.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) МАЛЮТА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ПАСТУШЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ (73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 На фіг. 2 - вібраційно-відцентровий сепаратор, вид зверху. Запропонований вібраційно-відцентровий сепаратор має раму 1, встановлений на опорах 2 та 14, остов ротора 3, на якому з допомогою спиць 17 та 24 шарнірно підвішене з можливістю переміщатись в осьовому напрямку циліндричне решето 18, закрите кожухом 19. В верхній частині кожуха 19 встановлений пневмосепаруючий пристрій 12 з кільцевим каналом 10 та вікнами для забору повітря 15. Верхня частина пневмосепаруючого пристрою 12 виконана у формі спіралі Архімеда та приєднана до відцентрового пиловідокремлювача (циклона) 7, оснащеного вакуум-клапаном 6. Пневмосепаруючий пристрій 12 для подачі вихідного матеріалу в кільцевий канал 10 має розкидач 13, встановлений на одній осі з циліндричним решетом 18. Повітряний потік, необхідний для роботи пневмосепаруючого пристрою 12, створюється за допомогою вентилятора, встановленого поза вібраційно-відцентровим сепаратором та приєднаного до фланця 8 відцентрового пиловідокремлювача 7. Пневмосепаруючий пристрій 12 має повітряну заслінку 9 для регулювання швидкості повітряного потоку в кільцевому каналі 10. В верхній частині циліндричного решета 18 встановлений розподільник 16, а кожна з трьох секцій решета 18 має лопатки 20,22 та 25 для вивантаження фракцій очищеного зерна. В нижній частині вібраційновідцентрового сепаратора на остові ротора 3 закріплені лопатки 28 для вивантаження крупних домішок. Циліндричне решето 18 за допомогою шатуна 4 зв'язане з самобаластним кривошипним вібратором 29. Приведення решета 18 в обертальний рух здійснюється за допомогою шківа 30, а в коливальний рух - вібратором 29 за допомогою шківа 31. З внутрішнього боку кожуха 19 встановлені циліндричні щітки 5, які притискаються до решета 18. Для вивантаження фракцій очищеного зерна та домішок служать лотки 21,23,26 та. 27. В верхній частині машини розташований завантажувальний патрубок 11. Описаний вище вібраційно-відцентровий сепаратор використовується таким чином. При пуску сепаратора в дію, циліндричне решето 18 та розкидач 13 за допомогою шківа 30 приводяться в обертальний рух навколо вертикальної осі, а решето 18, крім того, за допомогою вібратора 29 - в коливальний рух вздовж указаної осі. Потік повітря, створюваний вентилятором, проходить крізь 61456 4 вікна для забору повітря 15, кільцевий канал 10 та потрапляє в верхньої частини пневмосепаруючого пристрою 12, де, завдяки його формі, "закручується" назустріч напряму обертання розкидача 13, після чого потрапляє до відцентрового пиловідокремлювача (циклона) 7 і через повітропровід, приєднаний до фланця 8, виводиться за межі машини. Вихідна зернова суміш через патрубок 11 подається на розкидач 13, за допомогою якого вводиться в кільцевий канал 10. В кільцевому каналі 10 шар зернової суміші продувається повітряним потоком Vпов, направленим назустріч напряму ω обертання розкидача 13 і, відповідно, абсолютній швидкості часток зернової суміші. Рух повітряного потоку за спіраллю збільшує його шлях в кільцевому каналі 10 та час взаємодії з шаром зернової суміші, в результаті чого суттєво підвищується ефективність очищення зерна від легких домішок. Легкі домішки транспортуються повітряним потоком в відстійну камеру 11, де завдяки зміні напрямку руху та дії інерційних сил, рухаються вздовж внутрішньої стінки, опускаються в нижню частину повітряної камери 11 і за допомогою вакуумклапана 16 вивантажуються з машини. Пил видаляється з машини разом з повітрям. Легкі домішки транспортуються повітряним потоком до внутрішньої порожнини корпуса відцентрового пиловідокремлювача (циклона) 7, де набувають обертального руху за напрямом гвинтової лінії. Під дією відцентрової сили інерції обертального руху вони притискаються до стінки відцентрового пиловідокремлювача 7, а під дією сили тертя, що при цьому виникає - активно гальмуються і опускаються в його нижню частину де за допомогою вакуумклапана 6 виводяться назовні. Очищене в кільцевому каналі 10 зерно спрямовується розподільником 16 на внутрішню поверхню решета 18. Під впливом відцентрових сил інерції та тертя частки суміші утримуються на поверхні решета 18, а завдяки коливанням останнього - рухаються зверху вниз. При цьому в верхній частині решета 18 видаляються дрібні домішки, в середній - дрібне зерно, а в нижній - відповідно, очищене зерно та крупні домішки. Отвори решета очищаються від заклинювання в них часток за допомогою циліндричних щіток 5, які притискаються до поверхні решета та перекочуються по ній. Дрібні, крупні домішки, дрібне та очищене зерно лопатками, відповідно, 20,28,22 та 25 направляються у лотки 21,27,23 та 26 і виводяться з машини. 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 61456 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vibration centrifugal separator

Автори англійською

Maliuta Serhii Ivanovych, Pastushenko Mykola Hryhorovych

Назва патенту російською

Вибрационно-центробежный сепаратор

Автори російською

Малюта Сергей Иванович, Пастушенко Николай Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B07B 1/28

Мітки: вібраційно-відцентровий, сепаратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61456-vibracijjno-vidcentrovijj-separator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вібраційно-відцентровий сепаратор</a>

Подібні патенти