Спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні ґрунту контамінованого мікобактеріями

Номер патенту: 61454

Опубліковано: 25.07.2011

Автори: Палій Анатолій Павлович, Завгородній Андрій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні ґрунту, контамінованого мікобактеріями, що включає накопичення бактеріальної маси культур атипових мікобактерій, підготовку батистових тест-об'єктів та їх контамінацію атиповими мікобактеріями, який відрізняється тим, що готують стерильний ґрунт (чорнозем, пісок, суглинок), закладають батист на рівнях 40 мм, 20 мм, на поверхні у заповнені ґрунтом флакони та використовують як тест-культури швидкоростучі атипові мікобактерії, застосуванням дезінфектанту з розрахунку 10 л/м2.

Текст

Спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні ґрунту, контамінованого міко 3 застосуванням тест-культур атипових мікобактерій, що відповідає критерію "новизна". Спосіб виконується таким чином: Відбирають 14-21 добову бактеріальну масу швидкоростучих атипових мікобактерій, які вирощені на середовищі Павловського за температури 37 °C. Культуру переносять бактеріологічною петлею в попередньо зважені на аналітичних вагах 3 стерильні флакони ємністю 200 см з бусами. Шляхом зважування визначають масу внесених в них мікобактерій, а потім, з метою отримання зависі в концентрації 2 млрд. бактеріальних тіл в 1 3 см фізіологічного розчину, додають необхідний об'єм стерильного ізотонічного розчину з розраху3 нку 1 мг/см . Флакони струшують на шуттельапараті протягом 30 хвилин до одержання однорідної зависі мікобактерій. Після цього проводять контамінацію батистових тест-об'єктів культурою швидкоростучих атипових мікобактерій. Висушування тест-культури на тест-об'єктах здійснюють при кімнатній температурі протягом 24 годин. Перед початком досліду готують повітряносухий ґрунт: чорнозем, суглинок, пісок. Для цього ґрунт, в достатній кількості, висушують в сушильній шафі до абсолютно сухого стану, розважують по 50 г в паперові пакети та стерилізують в автоклаві за температури 115-120 °C протягом 30 хвилин. Перед проведениям досліду ґрунт з пакетів висипають в стерильні ступки, вносять туди стерильну дистильовану воду з розрахунку 10 мл на кожні 50 г ґрунту, ретельно перемішують і залишають на 30-60 хв. для рівномірного зволоження. Приготований ґрунт переносять у стерильні фла3 кони об'ємом 500 см Під час заповнення флакона ґрунт пошарово злегка ущільнюють за допомогою скляної трубки. При заповнені флакона ґрунтом на поверхні та на глибині 20 мм і 40 мм від поверхні закладають батистові тест-об'єкти, контаміновані атиповими мікобактеріями. До кожного батисту окремо прив'язують нитки, кінці яких виводять через горловину флаконів. 61454 4 Досліджуваний дезінфікуючий препарат вно2 сять у флакони з ґрунтом з розрахунку 10 л/м . Час експозиції складає 24 години. У контрольні флакони замість дезінфектанту вносять стерильний ізотонічний розчин. Після витримування експозиції ґрунт з флаконів пошарово видаляють, тест-об'єкти промивають в стерильному фізіологічному розчині шляхом центрифугування при 1500 об/хв. протягом 30 хвилин. Після цього завись осаду з дослідних і контрольних проб висівають на живильне середовище для культивування мікобактерій. Пробірки з висівами культивують у термостаті за температури 37 °C протягом 30 діб і через кожні 3-5 днів проводять облік росту культур. Відсутність або наявність росту колоній мікобактерій у пробірках з дослідними висівами, при наявності росту колоній у пробірках з контрольними висівами, є ознакою відповідно прояву або відсутності бактерицидної дії дезінфікуючого препарату. Приклад 1. За вищезазначеним способом визначали бактерицидні властивості дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2" при знезараженні ґрунту, контамінованого Мусоbасtеrіum fortuitum. Приклад 2. За вищезазначеним способом визначали бактерицидні властивості дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2" при знезараженні ґрунту, контамінованого Mycobacterium flavescens. Як видно з матеріалів таблиці, препарат "ДЗПТ-2" знезаражує контамінований атиповими мікобактеріями чорнозем, пісок та суглинок на глибину 4 см в концентрації 2 % за ДР при експо2 зиції дії 24 години та нормі витрати 10 л/м . Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні контамінованого мікобактеріями ґрунту має конкретну спрямованість та зручність проведення дослідів, дозволяє швидко отримувати результати визначення бактерицидних властивостей дезінфектантів при деконтамінації ґрунту і використовувати як тест-культури атипові мікобактерії. 5 61454 6 Таблиця Спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні ґрунту, контамінованого мікобактеріями Культура Ґрунт чорнозем Мусоbасtеrіum fortuitum суглинок пісок чорнозем Мусоbасtеrіum fortum суглинок Глибина 0 мм 20 мм 40 мм 0 мм 20 мм 40 мм 0 мм 20 мм 40 мм 0 мм 20 мм 40 мм 0 мм 20 мм 40 мм Препарат "ДЗПТ-2" 1 % за ДР, 24 год. 2 10 л/м 2 % за ДР, 24 год. 2 л/м дослід – + + – + + – + + – – – – – – Результат контроль + + + + + + + + + + + + + + + Примітка: "+" - наявність росту мікобактерій; "-" - відсутність росту мікобактерій Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining the effectiveness of disinfectants at decontamination of soil contaminated with mycobacteria

Автори англійською

Zavhorodnii Andrii Ivanovych, Palii Anatolii Pavlovych

Назва патенту російською

Способ определения эффективности дезинфектантов при обеззараживании почвы, контаминированной микобактериями

Автори російською

Завгородний Андрей Иванович, Палий Анатолий Павлович

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00, A61L 2/16

Мітки: дезинфектантів, контамінованого, визначення, знезараженні, ефективності, спосіб, мікобактеріями, ґрунту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61454-sposib-viznachennya-efektivnosti-dezinfektantiv-pri-znezarazhenni-runtu-kontaminovanogo-mikobakteriyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення ефективності дезінфектантів при знезараженні ґрунту контамінованого мікобактеріями</a>

Подібні патенти