Спосіб підготовки кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят для трансплантації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят для трансплантації, що включає розморожування фрагментів, видалення кріопротектора та рекультивування протягом 2 діб в середовищі 199, збагаченому 10 % ембріональної телячої сироватки, який відрізняється тим, що рекультивування проводять при температурі 24 °С.

Текст

Спосіб підготовки кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят для трансплантації, що включає розморожування фрагментів, видалення кріопротектора та рекультивування протягом 2 діб в середовищі 199, збагаченому 10 % ембріональної телячої сироватки, який відрізняється тим, що рекультивування проводять при температурі 24 °С. (19) (21) u201013487 (22) 15.11.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) УСТИЧЕНКО ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА, АЛАБЕДАЛЬКАРІМ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА (73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 3 61440 Кріоконсервовані фрагменти надниркових залоз новонароджених поросят відігрівають при 42 °С та видаляють кріопротектор шляхом 4-разової заміни живильного середовища. Далі рекультивують при 24 °С в атмосфері з 5 % СО2 протягом 2 діб в 2 мл середовища 199, що містить 10 % ембріональної телячої сироватки, 100 Од/мл пеніциліну та 75 мкг/мл канаміцину. Приклад 1 Новонароджених поросят забивали з використанням ефірного наркозу, надниркові залози негайно вилучали в стерильних умовах, відмивали середовищем 199, що містило 100 Од/мл пеніциліну і 75 мкг/мл канаміцину, подрібнювали на фра3 гменти розміром 1-3 мм та кріоконсервували в присутності 5 % ДМСО зі швидкістю охолодження 1С/хв. [3]. Кріоконсервовані фрагменти надниркових залоз відігрівали при 42 °С, видаляли кріопротектор шляхом 4-разової заміни живильного середовища та рекультивували при 24 °С в атмосфері з 5 % СО2 протягом 2 діб в 2 мл середовища 199, що містить 10 % ембріональної телячої сироватки, 100 Од/мл пеніциліну та 75 мкг/мл канаміцину. Після рекультивування визначали базальну та стимульовану секрецію кортизолу. Вивчення стимульованої секреції проводили при додаванні до середовища інкубації дбцАМФ до кінцевої концентрації 2 ммоль/л. Рівень кортизолу в середовищі інкубації фрагментів визначали методом радіоімунологічного аналізу з використанням стандартних тест-наборів 125 СТЕРОН-К- І-М (Білорусія) і нормували на білок, концентрацію якого визначали за методом Бредфорд [3]. Статистичну обробку результатів проводили з використанням t-критерію Стьюдента і однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) - для непараметричних даних. Виходячи з даних, представлених в Табл. 1, рекультивування при 24 °С дозволяє зберегти високий рівень базальної секреції кортизолу клітинами кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят (137,67±7,53 4 нмоль/г білку), що у 2,92 рази вище, ніж у випадку рекультивування за умов прототипу (37 °С). Зразки, підготовані згідно з заявленим способом, здатні також до стимульованої секреції в присутності стимулятора стероїдогенезу дбцАМФ. Так, рівень стимульованої секреції дорівнює 310,42±10,12 нмоль/г білку, що у 2,25 рази вище в порівнянні з базальною секрецією, та складає 121,49 % по відношенню до відповідного показника за прототипом, прийнятого за 100 %. Приклад 2 Ефективність заявленого способу оцінювали при ксенотрансплантації фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят тваринам з наднирковою недостатністю. Трансплантацію кріоконсервованих і рекультивованих фрагментів надниркових залоз, підготованих згідно з Прикладом 1, в дозі 35 мг здійснювали під капсулу нирки адреналектомованих мишей під комбінованим наркозом (кетамін - 2,5 мг, ксилазін - 0,5 мг/100 г маси тіла тварин). Через 30 діб після трансплантації тварин виводили з експерименту та оцінювали рівень кортизолу в плазмі крові за допомогою радіоімунологічного аналізу з використанням стандартних тест-наборів СТЕ125 РОН-К- І-М (Білорусія). В надниркових залозах мишей основним глюкокортикоїдом є кортикостерон у зв'язку з неактивністю ферменту CYP21в, що відповідає за синтез кортизолу. Однак незначна кількість кортизолу (10 нмоль/л) присутня в плазмі крові мишей, тому про ефективну продукцію кортизолу клітинами трансплантату свідчило підвищення рівня даного показника вище 10 нмоль/л. На 30 добу після трансплантації спостерігалось підвищення рівня кортизолу в плазмі крові тварин-реципієнтів (316,43 % в порівнянні з рівнем даного показника для адреналектомованих тварин, прийнятого за 100 %), який складав 32,94±2,31 нмоль/л, що у 2,8 рази вище в порівнянні з даними, отриманими за умов прототипу. Таблиця 1 Вміст кортизолу (нмоль/г білку) у середовищі інкубації кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят після рекультивування за різних температурних режимів Температура рекультивування 24°С 37°С (за прототипом) Нативні фрагменти 242,8±2,29 186,95±12,51 Кріоконсервовані та рекультивовані фрагменти Базальна секреція Стимульована секреція 137,67±7,53 * 310,42±10,12# 47,07±2,31 * 255,5±12,03# * - відмінності вірогідні в порівнянні з відповідними нативними фрагментами (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of cryopreserved fragments of adrenal glands of infant piglets for transplantation

Автори англійською

Ustychenko Viktoriia Dmytrivna, Alabedalkarim Nataliia Mykhailivna, Bondarenko Tetiana Petrivna

Назва патенту російською

Способ подготовки криоконсервированных фрагментов надпочечных желез новорожденных поросят для трансплантации

Автори російською

Устиченко Виктория Дмитриевна, Алабедалькарим Наталия Михайловна, Бондаренко Татьяна Петровна

МПК / Мітки

МПК: C12N 5/02

Мітки: підготовки, новонароджених, трансплантації, фрагментів, надниркових, залоз, кріоконсервованих, спосіб, поросят

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61440-sposib-pidgotovki-kriokonservovanikh-fragmentiv-nadnirkovikh-zaloz-novonarodzhenikh-porosyat-dlya-transplantaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки кріоконсервованих фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят для трансплантації</a>

Подібні патенти