Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів, що включає носії, виконані у вигляді карманів з захватами, який відрізняється тим, що додатково включає конусоподібний копір змінного профілю, по якому переміщується підпружинений ролик, на штоку якого шарнірно з'єднані важелі поворотних захватів кармана, механізм регулювання місцеположення поворотних захватів кармана з фіксатором, дві замкнені напрямні для просторового переміщення кармана на трьох опорних роликах, закріплених на нижньому несучому дні, та шарнірне з'єднання карманів рухомою ланкою з поворотним барабаном.

Текст

Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів, що включає носії, виконані у вигляді кар 3 них, що при транспортуванні пакету приводить до збільшення і нерівномірності питомого навантаження на бічні ребра пакету. Всі наведені пристрої не мають механізму регулювання місцеположення захватів карману відповідно до геометричних параметрів сформованого пакету. В основу корисної моделі покладена задача створити пристрій, який би жорстко фіксував пакет, не потребував використання бічних напрямних, поєднував в собі не тільки корисні елементи із перерахованих винаходів, зокрема взятого за прототип, з мінімальною матеріалоємністю та енергоємністю, забезпечував зменшення деформаційних навантажень на бічні сторони картонного пакету при його переміщенні та давав можливість регулювати місцеположення захватів карману відповідно до геометричних параметрів сформованого пакету. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для переорієнтування сформованих пакетів включає носії виконані у вигляді карманів з поворотними захватами. Згідно корисної моделі, додатково включено конусоподібний копір змінного профілю по якому переміщується підпружинений ролик, на штоку якого шарнірно з'єднані важелі поворотних захватів карману, механізм регулювання місцеположення поворотних захватів карману з фіксатором, дві замкнені напрямні для просторового переміщення карману на трьох опорних роликах закріплених на нижньому несучому дні, та шарнірне з'єднання карманів рухомою ланкою з поворотним барабаном. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваними результатами полягає в наступному. Використання шарнірно з'єднаних на штоку підпружиненого ролика важелів поворотних захватів карману та конусоподібного копіру змінного профілю забезпечує надійне фіксування пакету в кармані, зниження деформаційного навантаженням на його ребра, бічні стінки, зменшення сумарного опору переміщенню пакету транспортною системою. Механізм регулювання місцеположення поворотних захватів карману забезпечує можливість автоматичного регулювання пристрою для переорієнтування сформованих пакетів відповідно до геометричних параметрів сформованого пакету. Система опорних роликів на нижньому несучому дні карману та замкнених напрямних, а також шарнірне з'єднання карманів рухомою ланкою з поворотним барабаном забезпечує просторове переміщення карману вздовж замкнених напрямних і, як наслідок, гравітаційне переміщення пакету на відвідний конвеєр. Характеризується використанням тільки одного приводного механізму. Порівняно з прототипом має значно менші розміри. Таким чином суттєво збільшується надійність роботи пристрою, зменшуються деформаційні навантаження, матеріало- та енерговитрати. На Фіг. 1 зображено пристрій для переорієнтування сформованих пакетів. На Фіг. 2 зображено вид спереду носія виконаного у вигляді карману. 61421 4 На Фіг. 3 зображено вид збоку носія виконаного у вигляді карману. Пристрій для переорієнтування сформованих упаковок складається з подавального (1) та відвідного (2) стрічкових конвеєрів, штовхача (3), конусоподібного копіра змінного профілю (4) по якому переміщується підпружинений ролик (5), шарнірно з'єднаних важелів поворотних захватів (6) карману з нижнім несучим дном (7) та внутрішньою стінкою (8), опорних роликів (9,10), які переміщуються по двох замкнених напрямних (11,12), рухомих ланок (13) для шарнірного з'єднання карману з поворотним барабаном (14) та механізму регулювання місцеположення поворотних захватів карману (15) з фіксатором (19). Принципова схема несучого елементу транспортної системи для перенесення сформованих пачок (17) - карману, який виконаний відповідно корисної моделі та шарнірно з'єднується рухомою ланкою (13) з поворотним барабаном (14). Складається з поворотних захватів (6) карману з внутрішньою стінкою (8) та механізму регулювання місцеположення поворотних захватів карману (15) з фіксатором (19) закріпленого за допомогою стійок (16) до нижнього несучого дна (7), яке переміщується на трьох опорних роликах (9,10) по двом замкненим напрямним (11,12). Пристрій виконаний за вищезазначеною технологічною схемою працює наступним чином: За допомогою механізму регулювання місцеположення поворотних захватів карману (15) та фіксатора (19) пристрій для переорієнтування сформованих пакетів налаштовується відповідно до геометричних параметрів сформованого пакету (17). Чотирьохклапанний пакет з попередньо сформованим і закритим дном (17) з стрічкового подавального конвеєру (1) штовхачем (3) переміщується на нижнє несуче дно (7) кармана. Дно кармана переміщується на опорних роликах (9,10) по колу на двох замкнених напрямних (11,12) та на підпружиненому ролику (5). При обертанні поворотного барабану (14) за рахунок зміни профілю конусоподібного копіра - поступового зменшення діаметру, відбувається закриття поворотних захватів (6). Наступними є операції дозування (II), нанесення клею (III), закриття клапанів картонного пакету (IV), датування (V). При обертанні барабану (14) рухомі ланки (13) на яких закріплені кармани у секції (VI) здійснюють горизонтальний коливальний рух при опусканні та підніманні замкнених напрямних (11,12), за рахунок чого нахиляється нижнє несуче дно (7). Одночасно з цим за рахунок зміни профілю конусоподібного копіра - поступового збільшення діаметру, відбувається відкриття поворотних захватів (6) і споживча упаковка з упакованою продукцією (18) виводиться з карману під дією сил тяжіння на відвідний стрічковий конвеєр (2). Таким чином, застосування запропонованого конструктивного виконання пристрою для переорієнтування сформованих пакетів дозволить спростити і зменшити зусилля деформування упаковки поворотними захватами карману, зменшити енерговитрати та забезпечити збереження вмісту паке 5 61421 ту при одночасній можливості регулювання поворотних захватів відповідно до геометричних пара Комп’ютерна верстка Мацело В. 6 метрів сформованого пакету. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for reorientation of formed packages

Автори англійською

Havva Oleksandr Mykolaiovych, Derenivska Anastasia Vasylivna, Kryvoplias-Volodina Liudmyla Oleksandrivna, Maslo Mykola Andriiovych

Назва патенту російською

Устройство для переориентации сформированных пакетов

Автори російською

Гавва Александр Николаевич, Деренивская Анастасия Васильевна, Кривопляс-Володина Людмила Александровна, Масло Николай Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B65B 7/00

Мітки: сформованих, переорієнтування, пристрій, пакетів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61421-pristrijj-dlya-pereoriehntuvannya-sformovanikh-paketiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів</a>

Подібні патенти