Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання хронічного стресу шляхом відтворення іммобілізаційного стресу, який відрізняється тим, що для досягнення прояву ендогенної інтоксикації після завершення періоду іммобілізації додатково здійснюють ситуаційний стрес, наприклад: порушують режим отримання їжі і води, утримують піддослідних тварин в перенаселених клітках, змінюють склад тварин в клітках в умовах випадкової послідовності, після чого визначають ознаки функціонального стану центральної нервової системи, вегетативної нервової системи, фільтраційної та видільної функції нирок, активності імунного захисту і метаболічних можливостей печінки, структурно-морфологічні характеристики органів-цілей.

Текст

Спосіб моделювання хронічного стресу шляхом відтворення іммобілізаційного стресу, який 3 Існують різнопланові поведінкові моделі стресу, до яких відноситься спосіб моделювання хронічного стресу - прийнятий за найближчий аналог [3]. У способі тварин (білих щурів) щодня впродовж 30 днів закріплювали черевцем догори на лабораторних верстатах і тримали в такому положенні щодня по 2 години. Така модель іммобілізаційного стресу у всіх тварин викликає зниження активності імунної системи. Недоліками цієї моделі може вважатися визначена "жорсткість" методу моделювання, оскільки виникають набряки лапок тварин з супутніми больовими відчуттями. Дані щодо вивчення впливу цієї моделі на фізіологічні системи організму і поведінкові реакції тварин не відомі. В основу корисної моделі покладено завдання створення експериментальної моделі хронічного стресу з вираженими ознаками ендогенної інтоксикації в результаті метаболічних зрушень, що дозволить розробити методи профілактики та лікування стану хронічного стресу. Поставлене завдання вирішується тим, що у спосіб моделювання хронічного стресу шляхом відтворення іммобілізаційного стресу, згідно до корисної моделі, для досягнення прояву ендогенної інтоксикації після завершення періоду іммобілізації додають ситуаційні стресори, наприклад, порушення режиму отримання їжі і води, утримання піддослідних тварин в перенаселених клітках, зміна складу тварин в клітках в умовах випадкової послідовності. Сутність способу заключається у тому, що здійснюють іммобілізаційний стрес та задля досягнення прояву ендогенної інтоксикації додатково здійснюють ситуаційний стрес. А саме: порушують режим годування і пиття, нічне електричне освітлення, перенаселеність кліток (12 штук замість 6ти), зміна складу тварин в клітках. Потім визначають ознаки функціонального стану ЦНС, вегетативної нервової системи, фільтраційної та видільної функцій нирок, активності імунного захисту і метаболічних можливостей печінки, структурноморфологічні характеристики органів-цілей. Корисна модель здійснюється наступним чином. До методу іммобілізації тварин, який є єдиним стресором при моделюванні іммобілізаційного стресу, додатково підключали набір ситуаційних стресорів і період моделювання збільшували до 30 днів. Для участі в експерименті відбирали "пасивних"" тварин. Іммобілізацію тварин здійснювали в оригінальній установці, що представляє собою 60 штук пластмасових непрозорих пеналів з кришками розміром 18×5 см, закріплених на дерев'яній основі розміром 125×58 см. В кришках пеналів були зроблені перфорації для полегшення дихання. Такий пристрій забезпечує м'яку іммобілізацію тварин і, крім того, створює у них емоційну напругу через відсутність природного освітлення. Після завершення періоду іммобілізації (3 години) тварини додатково піддавалися дії ситуаційних стресорів. Щодня без певної послідовності приєднували один з наступних стресорів: зміна режиму годування і пиття, нічне електричне освітлення, перенаселеність кліток (12 штук замість 6ти), зміна складу тварин в клітках. 61221 4 Тривалість експерименту складала 30 днів із зняттям показників в перший, 15-й і 30-й день. Для інтерпретації стану різних систем організму знімали наступні показники: 1. Локомоторна активність і вегетативний баланс в організмі тварин визначали в установці «відкрите поле» (ВП). Реєстрували кількість виходів в центр, пересічених квадратів, вертикальних стійок, заглядань в нірки, час і кількість грумінгів, завмирань і болюсів. Час тестування складало 5 хвилин. Для усунення впливу циркадних ритмів на поведінку тварин і результати експерименту тестування в установці ВП проводили в період з 10 до 13 годин. 2. Функціональний стан нирок оцінювався за швидкістю клубенькової фільтрації, канальцевої реабсорбції, величині добового діурезу, добовій екскреції креатиніну, сечовини і хлоридів. 3. Функціональний стан печінки оцінювали по активності процесів переамінування - аланін амінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (ACT) в сироватці крові; показники обміну білірубіну - загальній білірубін та його фракцій в сироватці крові; активність ферментів енергетичного обміну + + 2+ 2+ Na /K - АТФази та Са /Mg - АТФази в мітохондріальній фракції печінкової тканини; стан антиоксидантної системи - активність СОД в мікросомальній фракції печінкової тканини; стан прооксидантної системи - МДА в мікросомальній фракції печінкової тканини; показники FI - МСМ в сироватці та плазмі крові; систем регуляції функціонального стану наднирників 11оксикортикостероїди (11-ОКС) у сироватці крові. 4. Функціональний стан підшлункової залози оцінювали за активністю ферменту а - амілази в сироватці крові. 5. Стан імунологічного захисту організму оцінювали за показниками: реакції з боку периферійної крові (кількість лейкоцитів, величини швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), елементів формули крові, величини ЛП, кількості гемоглобіну, кількості еритроцитів, величини кольорового показнику. Реакція з боку клітинної ланки імунного захисту оцінювалась по визначенню кількості загальних Тлімфоцитів. Реакція з боку гуморальної ланки імунного захисту оцінювалась по визначенню рівня гетерофільних антитіл (ГА), циркулюючих імунних комплексів (ЩК), активності комплементу (С'Н50). Активність фагоцитарного процесу оцінювалась по визначенню кількості активних фагоцитів, їх поглинальної функції - фагоцитарний індекс (ФІ), метаболічної функції у НСТ-тесті (спонтанний та стимульований). Стан тіміко-лімфатичної системи оцінювався по відношенню до маси органу на 100 г маси тварин. 6. Визначали морфологічну структуру тканин серця, шлунку, печінки, нирок, наднирників, селезінки, активності сукцинатде гідрогінази (СДС), глутаматдегідрогенази (ГДГ). Цитохімічне визначення катехоламінів було здійснено на мазках цільної крові. Наведені результати свідчать, що при використанні корисної моделі у піддослідних тварин виникають значні функціональні розлади, які ілюструють наявність ендогенної інтоксикації. Також 5 61221 корисна модель дозволяє використовувати групу тварин тривалий час, тому відпадає необхідність у їхньому поповненні, з придбання додаткових засобів, що підвищує економічність способу. У порівнянні з існуючими способами моделювання хронічного стресу, заявляєма корисна модель значно поширює та об'єктивізує уявлення про стан хронічного стресу, який характеризується проявами ендогенної інтоксикації. Ця модель дозволить більш повноцінно використовувати методи профілактики та лікування стану хронічного стресу. Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 Список літератури: 1. Пшенникова М.Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2000. - №2. - с. 24-31. 2. Фролькас В.В., Верхратський Н.С., Мигован С.А. та ін. Модель хронічного ситуаційного стрессу та його вплив на темп старіння і тривалості життя щурів // Фізіологічний журнал. - 1998. - 44.5-6 - с. 79. 3. Патент UA 25759, МПК А61В 5/16. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Chronic stree simulation method

Автори англійською

Zolotariova Tetiana Ananiivna, Nasibullin Borys Abdulaiovych, Aleksieieinko Nataliia, Huscha Serhii Hennadiovych, Ivanova Hanna Ananiivna, Bondar Iryna Viktorivna, Yaroshenko Nataliia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ моделирования хронического стресса

Автори російською

Золотарёва Татьяна Ананьевна, Насибуллин Борис Абдуллаевич, Алексеенко Наталья Алексеевна, Гуща Сергей Геннадьевич, Иванова Анна Ананьевна, Бондар Ирина Викторовна, Ярошенко Наталья Александровна

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: хронічного, моделювання, стресу, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-61221-sposib-modelyuvannya-khronichnogo-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання хронічного стресу</a>

Подібні патенти