Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення чутливості сенсору з взаємопроникними електродами, при якому сенсорний матеріал наносять на тверду підкладку з взаємопроникними електродами у вигляді взаємопроникаючих гребінців, його попередньо вносять в атмосферу повітря з вологістю 45 % і температурою 25±1 °С, визначають нульовий рівень чутливості, надалі вносять в атмосферу насичених парів розчинників, вимірюють зміну значення чутливості, визначають час відклику сенсору в момент, коли величина чутливості набуває сталого значення, надалі виймають сенсор з атмосфери насичених парів розчинників, вносять в атмосферу повітря, вимірюють зміну значень чутливості, який відрізняється тим, що на тверду підкладку наносять сенсорний матеріал, на поверхню якого наносять взаємопроникні електроди, а чутливість визначають за зміною діелектричної константи сенсорного матеріалу.

Текст

Спосіб визначення чутливості сенсору з взаємопроникними електродами, при якому сенсорний матеріал наносять на тверду підкладку з взаємопроникними електродами у вигляді взаємопроника 3 60842 25±1 °C, визначають нульовий рівень чутливості, надалі вносять в атмосферу насичених парів розчинників, вимірюють зміну значення чутливості, визначають час відклику сенсору в момент, коли величина чутливості набуває сталого значення, надалі виймають сенсор з атмосфери насичених парів розчинників, вносять в атмосферу повітря, вимірюють зміну значень чутливості, згідно із корисною моделлю, на тверду підкладку наносять сенсорний матеріал, на поверхню якого наносять взаємопроникні електроди, а чутливість визначають за зміною діелектричної константи сенсорного матеріалу. Технічний результат вбачається в підвищенні швидкості і чутливості відклику сенсору на дію агенту, оскільки визначається не зміна електроопору сенсорного матеріалу, а його діелектричної константи. Спосіб, що заявляється, полягає в наступному. Сенсорним матеріалом служив відомий електропровідний органо-неорганічний полімерний матеріал (OHM) [3] на основі реакційноздатних органічної і неорганічної складових. OHM містив як органічний компонент уретановий ізоціанатвмісний олігомер (УО) та ізоціанатвмісний модифікатор (ІМ) в співвідношенні 1:1 і як неорганічний компонент Na-сіль полікремнієвої кислоти при співвідношенні, %: органічний ізоціанатвмісний 70 компонент неорганічний компонент 30. Згідно запропонованої корисної моделі, вимірювали діелектричну константу сенсорного матеріалу в атмосфері повітря з вологістю 45 % при температурі 25 ± 1 °C (  0), а також в насичених парах розчинників в закритому об'ємі (  парн). Сен№ п/п 1 2 Типи сенсорів Значення чутливості, визначені по  парн./  0(%) на сенсорі з взаємопроникними електродами верхній рядок час відклику t, сек. - нижній рядок Значення чутливості, визначені по Rпарн/R0 (%) на хімічному сенсорі за прототипом - верхній рядок час відклику t. Сек. - нижній рядок Толуол 40 4 сор вносили в закритий об'єм з насиченими парами розчинника і вимірювали відносну зміну діелектричної константи запропонованого матеріалу  парн./  0(%), яку приймали за чутливість сенсору. Час відклику t фіксували у момент, коли величина  парн./  0(%) набувала сталого значення. Після чого сенсор виймали з парів і витримували в атмосферних умовах до вихідного стану. Цикл повторювали 3 рази. За прототипом, вимірювали опір сенсорного матеріалу в атмосфері повітря з вологістю 45 % при температурі 25±1 °C і напрузі на електродах 100 В (R0), а також в насичених парах розчинників в закритому об'ємі (Rпарн). Сенсори вносили в закритий об'єм з насиченими парами розчинника і вимірювали відносну зміну опору запропонованого матеріалу Rпарн/R0 (%), яку приймали за чутливість сенсору. Час відклику t фіксували у момент, коли величина Rпарн/R0 (%) набувала сталого значення. Після чого сенсор виймали з парів і витримували в атмосферних умовах до вихідного стану. Цикл повторювали 3 рази. Визначення часу відклику та чутливості сенсорів за зміною відносного опору Rпарн/R0 (%) та відносної діелектричної константи  парн./  0(%) проводилось для 5 класів розчинників: ароматичних вуглеводнів (толуол), нафтенових розчинників (бензин), кетонів (ацетон), одноатомних спиртів (етиловий спирт) і хлорзаміщених вуглеводнів (хлороформ). Значення чутливості та часу відклику за запропонованим та відомим способами, а також класи та найменування розчинників наведені в таблиці. Назви та тиші розчинників Бензин Ацетон Етиловий спирт 30 290 2800 Хлороформ 1400 70 80 40 30 70 1200 500 300 450 З таблиці випливає, що запропонований спосіб визначення відклику сенсору за зміною діелектричної константи, має значно вищі показники чутливості до парів розчинників і набагато коротший час відклику, ніж спосіб за прототипом, в якому визначається зміна електроопору. Чутливість до парів розчинників визначена за способом, що заявляється, лежить у межах від 30 до 2800 %, тоді як за способом у прототипі ця величина лежить в межах від 0 до 18 %. Час відклику t за способом, що заявляється, до дії парів розчинників складає від 30 до 70 с і є значно менший порівняно з способом за прототипом (від 300 до >1200 с). Дані таблиці показують, що спосіб, який заявляється, є більш чутливим до усіх представлених типів розчинників з набагато меншим часовідкликом у порівнянні з способом за прототипом. Джерела інформації. 1) United States Patent (11) US005958340A, 28.09.1999, U.S. Patent documents №09/091000,05.01.1998. 2) United States Patent (11) US007032448B2, 25.04.2006, U.S. Patent documents №10/797117,11.03.2004 3) Патент на корисну модель (11) 37256, 25.11.2008 Бюл. 22, Заявка № u 2008 06727, 16.05.2008. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 60842 6 Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of sensitivity of sensor with interpenetrating electrodes

Автори англійською

Yurzhenko Maksym Volodymyrovych, Mamunia Yevhen Petrovych, Paraschenko Iryna Mykolaivna, Lebediev Yevhen Viktorovych, Buato Zhizel, Hladkyi Erast Petrovych

Назва патенту російською

Способ определения чувствительности сенсора с взаимопроникающими электродами

Автори російською

Юрженко Максим Владимирович, Мамуня Евгений Петрович, Паращенко Ирина Николаевна, Лебедев Евгений Викторович, Буато Жизель, Гладкий Эраст Петрович

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/00, G01N 27/22

Мітки: чутливості, сенсору, спосіб, електродами, взаємопроникними, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-60842-sposib-viznachennya-chutlivosti-sensoru-z-vzaehmoproniknimi-elektrodami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення чутливості сенсору з взаємопроникними електродами</a>

Подібні патенти