Спосіб обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща

Номер патенту: 59620

Опубліковано: 25.05.2011

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща, що включає спрямовану, винищувальну дію відносно активних стадій кліщів, який відрізняється тим, що весною, в період початку міграції кліщів, для заселення молодих бруньок проводять дворазове, з інтервалом 8-9 днів, обприскування кущів смородини водним розчином біологічних препаратів Бітоксибацилін к. п. (концентрований порошок) 3 кг/га та Фітоверм 0,2 % к. е.(концентрат емульсії) 1,2 л/га, крім того, у фенофазу "зеленого конуса" насаджень смородини та перед цвітінням проводять дворазове позакореневе підживлення кущів водним розчином органічного добрива Ріверм з розрахунку 8 та 10 л/га, крім того, в період початку масової міграції кліщів для заселення нових бруньок смородини проводять дворазове, з інтервалом 7-8 днів, розселення на кущі ягідників хижака золотоочки звичайної (Chrysopa carnea Steph.), з розрахунку 14-15 особин на один кущ.

Текст

Спосіб обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща, що включає спрямовану, винищувальну дію відносно активних стадій кліщів, який відрізняється тим, що весною, в період початку міграції кліщів, для заселення молодих бруньок проводять дворазове, з інтервалом 8-9 днів, обприскування кущів смородини вод 3 Спосіб, викладений у найближчому аналозі полягає у тому, що захист насаджень від смородинового брунькового кліща здійснюють шляхом замочування зелених черенків у колоїдному розчині соєвих фосфатидів. Концентрація розчину при цьому становить 0,5-1,0%. Тривалість витримування зелених черешків смородини становить 3060 хвилин. Тривалість витримування у розчині соєвих фосфатидів та саджанців смородини у 2%ному розчині становить 24 години. Реалізація відомого способу забезпечує досить високий рівень обеззараження посадкового матеріалу чорної смородини від чотириногих кліщів. Проте, спосіб найближчий аналог має такі недоліки: невстановлена виражена винищувальна дія способу по відношенню до популяцій смородинового брунькового кліща, який завдає шкоду рослинам в період вегетації; існує ризик непередбачуваної негативної дії соєвих фосфатидів на ростові процеси відсадків та саджанців ягідників. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща. Ставилось завдання шляхом використання тільки біологічних, інших нехімічних прийомів обмежити шкідливість кліща. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачав дворазове, з інтервалом 8-9 днів, обприскування кущів смородини водним розчином біологічного препарату Бітоксибаїдилін к.п. (концентрований порошок) з розрахунку 3 кг/га. Наступне обприскування проводять препаратом Фітоверм 0,2% к.е. (концентрат емульсії) з розрахунку 1,2л/га. Суттєвим є те, що обприскування проводять весною, в період початку міграції кліщів для заселення молодих бруньок. Суттєвим елементом у складі способу є дворазове позакореневе підживлення кущів водним розчином органічного добрива Ріверм з розрахунку 8 та 10 л/гa. Перше підживлення рослин добривом проводять у фенофазу "зеленого конусу", а друге - перед цвітінням. Наступна суттєва відміна способу передбачає дворазове, з інтервалом 7-8 днів, розселення на кущі ягідників хижака золотоочки звичайної (Chrysopa carnea Steph.), з розрахунку 14-15 особин на один кущ. Розселення золотоочки проводять в період початку масової міграції кліщів для заселення нових бруньок смородини. Суть запропонованого способу полягає у тому, що поєднується використання біологічних препаратів Бітоксибациліну та Фітоверму, для яких характерна виражена винищувальна дія по відношенню до личинок та дорослих особин кліща в критичний період їх розвитку - міграції із старих, перенаселених бруньок у молоді. Важливим елементом у складі способу є прийом дворазового позакореневого підживлення ягідників органічним добривом Ріверм. Його використання індукує процес природної стійкості ягідників до дії стресових 59620 4 факторів. У даному випадку цей прийом перешкоджає проникненню кліщів у молоді бруньки. Це призводить до фізіологічного ослаблення кліщів, втраті рухової та трофічної активності. Як наслідок, прийом дворазового розселення на кущі хижака золотоочки, ефективно стримує поширення кліща. Послідовне створення впродовж вегетаційного періоду стресових факторів біологічного походження сприяють не тільки обмеженню поширення але і шкідливості кліща. Приклад здійснення способу. Типове фермерське господарство. Насадження чорної смородини 4-5 річні кущі з максимальною продуктивністю. Для обґрунтування дієвості, ефективності та величини можливого позитивного результату, формували дослідні варіанти, яких було гри та контроль. У першому варіанті застосовували суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, послідовно проводили обприскування кущів чорної смородини біологічними препаратами Бітоксибацилін та Фітоверм. Проводили також два прийоми позакореневого підживлення рослин органічним добривом Ріверм у фенофазу "зеленного конусу" - перше підживлення, та перед цвітінням. У складі способу - 2 прийоми розселення на кущі смородини хижака золотоочки. Наступний варіант - ділянка чорної смородини, де обмеження поширення та шкідливості кліща проводили згідно способу-найближчого аналога. Для цього, проводили один прийом обприскування кущів з використанням: Препарат 30В, к.е. (концентрат емульсії), масло індустріальне 1-20а, 760мл/л, з нормою 25л/га. Проводили також два обприскування кущів препаратом Актеллік к.е. по 1,5л/га. Передбачався також варіант, де використовували хімічні препарати, занесені до Державного реєстру України і дозволені для використання в регіональних технологіях захисту чорної смородини. Це був базовий варіант. Передбачався також і контрольний варіант де не використовували будьякі прийоми захисту смородини від кліща. Це дало можливість оцінити рівень та динаміку чисельності брунькового кліща впродовж вегетаційного періоду та встановити втрати урожаю. Для оцінки підсумкової ефективності способів, визначення величини можливого позитивного результату, використовували найбільш інформативні та об'єктивні предиктори. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що завдання, яке було поставлене корисною моделлю виконано. Реалізація запропонованого способу забезпечувала необхідний господарський рівень захисту чорної смородини від брунькового кліща. Ефективність способу становила 85,3% - з одного куща отримано в середньому за три роки досліджень 3,5кг ягід з одного куща. Аналогічні показники отримані із варіанта, де реалізовували спосіб-найближчий аналог. 5 Способи, що порівнюються Обприскування кущів: Бітоксибацилін к.п. - 1 прийом; Фітоверм к.е. - 1 прийоми; Ріверм, 2прийоми; Розселення на кущі: золотоочка - 2 прийоми ( Спосіб, що пропонується) Замочування зелених черенків у розчині соєвих фосфатидів, конц.,%; експозиція, хв.; Замочування зелених черенків, %; експозиція, хв.; (Спосіб найближчий аналог) Обприскування кущів: Препарат 30В к.е. Актеллік, к.е., 2 прийоми (Базовий варіант, еталон) Контроль HIP05 59620 Норми витраРівень зарати ентомофаЗаселено бруження бру- Ефективність Урожай ягід, гів, екз/кущ ньок кліщем воньок кліщем, способів, % кг/кущ препаратів сени, % % л(кг)/га 3,0 1,2 8,0+30,0 22,4 85,3 3,5 3,3 20,9 71,2 2,8 6,1 24,1 83,5 3,3 3,9 19,8 4,1 1,9 0,7 22,6 1,2 14+15 0,5-1,0 30-60 2,0 24,0 25,0 1,5+1,5 Ефективність способу обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща (ФГ «Поділля-Осламів», Хмельницька обл. 20082010 рр.) були такими: 72,1% - ефективність способу, урожай 2,8кг/кущ; рівень заселення бруньок кліщем 6,1%. Різниця статистично доведена. Встановлено виражену величину позитивного результату внаслідок використання запропонованого способу. її показник значно перевищував значення Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 способу - найближчого аналога. Суттєвим є і те, що за ефективністю запропонований спосіб не поступався базовому варіанту. Таким чином, реалізація запропонованого способу забезпечує ефективне обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща. Для реалізації способу використовували тільки елементи біологічного походження. Зберігався природній комплекс ентомофагів. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to limit spreading and harmfulness of currant bud mite

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ ограничения распространения и вредоносности смородинного почкового клеща

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01M 1/00

Мітки: спосіб, обмеження, брунькового, смородинового, кліща, шкідливості, поширення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-59620-sposib-obmezhennya-poshirennya-ta-shkidlivosti-smorodinovogo-brunkovogo-klishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обмеження поширення та шкідливості смородинового брунькового кліща</a>

Подібні патенти