Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування стабільної стенокардії, що включає трансплантацію фрагмента кріоконсервованої тканини, який відрізняється тим, що як кріоконсервовану тканину використовують кріоконсервований фрагмент плаценти, та додатково за 3 доби до трансплантації перорально призначають антиоксидант - триовіт по 2 капсули кожні 12 годин та імунокоректор - настоянку ехінацеї пурпурової по 20 крапель кожні 8 годин.

Текст

Спосіб лікування стабільної стенокардії, що включає трансплантацію фрагмента крюконсервованої тканини, який відрізняється тим, що як крюконсервовану тканину використовують крюконсервований фрагмент плаценти, та додатково за З доби до трансплантації перорально призначають антиоксидант - триовіт по 2 капсули кожні 12 годин та імунокоректор - настоянку ехінацеї пурпурової по 20 крапель кожні 8 годин Даний винахід відноситься до галузі медицини, а саме до кардіологи Відомий спосіб лікування ішемічної хвороби серця, що включає трансплантацію фетальних гепатоцитів (Стреколовский Д В Влияние трансплантации фетальной ткани печени на течение экспериментального атеросклероза Автореферат диссертации к м н Иркутск, 1999 -24с) Проте відомий спосіб пов'язаний з ретельним виділенням фетальних гепатоцитів, що є причиною до значної собівартості препарату фетальних гепатоцитів та низького виходу продукту Найбільш близьким до запропонованого є спосіб лікування стабільної стенокардії що включає трансплантацію комплексу крюконсервованих фетальних тканини (Курильская Т Е , Никифоров С Б , Аксаментов Г В , Курильский Д К , Подвезко О В , Явербаум П П , Рунович А А Необходимость и целесообразность повторных трансплантаций фетальных тканей при коронарной болезни сердца // Трансплантация фетальных тканей и клеток, сборник научных трудов под редакцией академика РАМН Кулакова В И и члена-корреспондента РАМН Сухих Г Т -1998 -154с) Проте відомий спосіб лікування має недостатню ступінь клінічної ефективності, обумовлену ускладненнями лікування у вигляді підвищення рівня пероксидацм в крові та імунних зсувів після проведення трансплантації, що потребує антиоксидантної та імунної корекції В основу винаходу поставлене завдання створити спосіб лікування стабільної стенокардії шляхом ускладнення відомого, досягти зниження побічних ефектів (ускладнень), забезпечити підвищення ступеню клінічної ефективності ліку вання Поставлене завдання вирішують створенням способу лікування стабільної стенокардії, що включає трансплантацію крюконсервованої тканини, яка згідно винаходу, відрізняється тим, що, в якості крюконсервованої тканини використовують крюконсервований фрагмент плаценти, та додатково, за 3 доби до трансплантації перорально призначають антиоксидант - триовіт по 2 капсули кожні 12 годин та імунокоректор - настойку ехінацеї пурпурової по 20 крапель кожні 8 годин Препарат "Триовіт" включає комплекс антиоксидантів у складі - бета-каротин - 5000 МО - токоферол - ЗО МО - кислота аскорбінова - 60мг - цинку оксид - 40мг - селен - 40мкг - мідь - 2мг Настоянка ехінацеї пурпурної - напівспиртова настоянка коренів з кореневищами ехінацеї пурпурної, що містить комплекс полісахаридів, які, зокрема, підвищують фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів Препарат має імуномоделюючі, протизапальні та адаптогенні властивості Спосіб здійснюється таким чином за 3 доби до оперативного втручання хворому призначається наступна терапія -триовіт по 2 капсули кожні 12 годин, - настойка ехінацеї пурпурної по 20 крапель кожні 8 годин Трансплантація стандартного крюконсервованого фрагменту фетоплацентарної тканини виробництва Харківського інституту кріобюлопі і крюме (О (О о> ю дицини АМН України, здійснюють введенням у підшкірний карман області СІДНИЦІ Техніка проведення трансплантації, в верхнім ЗОВНІШНІМ квадранті сідничної ділянки під місцевою анастезіею (0,5% розчин новокаїну) проводиться вертикальний розтин шкіри та підшкірної клітковини довжиною 2см, формується кишеня площею 2х2см , куди трансплантується розморожений крюконсервований фрагмент алогенної плаценти Після проведеного гемостазу накладається два шви Після трансплантації хворий дві години знаходиться в стаціонарі На місце оперативного втручання прикладаємо міхур з льодом на ЗО хвилин, кожні ЗО хвилин контролюється артеріальний тиск та пульс Після трансплантації на протязі 14 діб хворий отримує настоянку ехінацеї пурпурної по 20 крапель кожні 8 годин та вітамінний комплекс триовіт по 2 капсули кожні 12 годин Приклад 1 Хворий Б , 1950 року народження, знаходився на стаціонарному лікуванні з діагнозом ІХС Стабільна стенокардія, функціональний клас II Кардіосклероз атеросклеротичний, НО Пред'являв скарги на стискуючий загрудинний біль при фізичному та психоемоційному навантаженні, з іррадіацією в ліву руку, що зникав після прийому 1-2 таблеток нітрогліцерину З анамнезу хворіє протягом 12 років, відмічає періодичне погіршення стану, дома приймав нітросорбіт в дозі 0,01 3 рази на день, аспірин в дозі 325мг на день В зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований ЕКГ в між приступний період ритм синусовий, ЧСС 68 за хв , ЕВС горизонталь 59266 на, визначаються ознаки ішемії передньої стінки та верхівки лівого шлуночка, порушення провідності ПОЛІВІЙ НІЖЦІ пучка Псса Хворому було проведено лікування запропонованим нами способом Результати обстеження хворого через 2 тижні після проведеного лікування зменшилась частота нападів загрудинного болю, останній виникав при значно вищому фізичному навантаженні Дані ЕКГ - дослідження в між приступний період ритм синусовий, ЧСС 62 за хв , ЕВС горизонтальна, зменшились ознаки ішемії порівняно з попереднім обстеженням, зникли ознаки порушення провідності Хворому було зменшено дозу нітропрепаратів до 0 01 г нітросорбіту на добу Приклад 2 Обстежено 16 хворих на стабільну стенокардію навантаження функціональних класів II та III Визначали вміст ліпопретеїдів низької та дуже низької густини (ЛПНГ) в сироватці крові Оцінювали стан вільнорадикального окислення (ВРО) за показниками вмісту ТБК-реагуючих продуктів та дієнових коньюгатів (ДК) в сироватці крові Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю супероксиддисмутази (СОД) в сироватці та за приростом вмісту малонового диальдепду (МДА) за час інкубації в прооксидантному буферному розчині Стан імунної системи оцінювали з використання маркерів CD3, CD4, CD8, CD16, CD20 Хворим було проведено лікування запропонованим нами способом Всі хворі повторно обстежувалися закінчення курсу лікування Результати дослідження після Таблиця 1 Показники ЛІПІДНОГО обміну, вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту у хворих на стабільну стенокардію навантаження Хворі на стабільну стенокардію навантаження (п=16) Практично здорові Показник Після лікування з транспланособи (п=12) До лікування тацією фрагменту плаценти ЛПНГ, мг/л 7 12±0 36 8 30±0 45 ' 7 50±0 41 МДА, мкмоль/л 4 72±0 32 5 99±0 39 ' 5 04±0 33 Приріст МДА, % 44 6±2 7 57 3±3 2 ' 48 2±2 9 ' ДК, мкмоль/л 59 71 ±3 61 74 47±4 32 ' 62 90±3 57 ' СОД, ум од 0 80±0 04 0 66±0 04 ' 0 78±0 04 ' Таблиця 2 Показники імунітету у хворих на стабільну стенокардію навантаження Хворі на стабільну стенокардію навантаження (п=16) Після лікування з транспланДо лікування тацією фрагменту плаценти CD3, % 67 2±6 5 50 1±4 6 ' 69 7±7 1 ' CD4, % 33 4±3 7 22 1±2 3 ' 33 1±3 4 ' CD4/CD8, % 2 31 ±0 41 1 68±0 29 2 02±0 38 CD16, % 16 3±3 9 17 2±4 0 18 3±4 2 CD20, % 15 6±3 7 15 1 ±3 4 18 3±4 5 Примітка в таблицях 1 та 2 позначено - достовірність різниці від показника в групі практично здорових осіб, 2 - достовірність різниці від показника до лікування Лімфоцити, які експресу- Практично здорові особи ють маркер (п=12) 5 59266 Висновки 1 Лікування з використанням аллотрансплантанту фетоплацентарної тканини викликало ефективну активацію СОД 2 Після лікування з використанням аллотрансплантанту фетоплацентарної тканини виявляється залежність між активністю СОД та Комп'ютерна верстка М Мацело 6 вмістом Т-лімфоцитів і Т-хелперів, на відміну від показників до лікування, між якими вказана залежність не виражена Таким чином, запропонований спосіб лікування стабільної стенокардії має високу клінічну ефективність, не викликає порушень імунного та перекисного гомеостазу Підписано до друку 05 09 2003 Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating stable stenocardia

Автори англійською

Shepitko Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ лечения стабильной стенокардии

Автори російською

Шепитько Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/60

Мітки: спосіб, лікування, стабільної, стенокардії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-59266-sposib-likuvannya-stabilno-stenokardi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування стабільної стенокардії</a>

Подібні патенти