Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

 

Пристрій для попередження і гасіння горіння рідин у резервуарах, що містить джерело з негорючим газом, з'єднане з встановленим у горючій рідині барботером через трубопровід із запірним клапаном, сповіщувач запалення і пінотвірний розчин, який відрізняється тим, що він містить барботер, встановлений у пінотвірному розчині, який розміщено у нижній частині резервуара, і з'єднаний із джерелом негорючого газу через трубопровід із запірним клапаном, функціонально зв'язаним з сповіщувачем запалення, при цьому густина пінотвірного розчину перевищує густину горючої рідини, а запірний клапан трубопроводу, що з'єднує барботер, встановлений у горючій рідині, з джерелом негорючого газу, функціонально зв'язаний з датчиком температури, який встановлено на поверхні горючої рідини.

Текст

Пристрій для попередження і гасіння горіння рідин у резервуарах, що містить джерело з негорючим газом, з'єднане з встановленим у горючій рідині барботером через трубопровід із запірним клапаном, сповіщувач запалення і пінотвірний розчин, який відрізняється тим, що він містить барботер, встановлений у пшотвірному розчині, який розміщено у нижній частині резервуара, і з'єднаний із джерелом негорючого газу через трубопровід із запірним клапаном, функціонально зв'язаним з сповіщувачем запалення, при цьому густина пшотвірного розчину перевищує густину горючої рідини, а запірний клапан трубопроводу, що з'єднує барботер, встановлений у горючій рідині, з джерелом негорючого газу, функціонально зв'язаний з датчиком температури, який встановлено на поверхні горючої рідини О Винахід відноситься до техніки пожежегасіння і може використовуватися для попередження і гасіння пожеж горючих рідин, переважно нафтопродуктів, у резервуарах Відомий пристрій для подачі піни через шар горючої рідини на и палаючу поверхню, що містить ємність з пшоутворювальним розчином і форсункою для його подачі, джерело інертного газу, барботер, виконаний у вигляді пінного ствола і поліетиленового рукава, запірні клапани і сповіщувач запалення, призначений для подачі сигналу про загоряння горючої рідини в резервуарі (див мал 12 15 на с 241 у кн Я С Повзик, П П Кпюсс, А М Матвейкин Пожарная тактика - М Стройиздат, 1990) При роботі цього пристрою, генерування піни здійснюється поза резервуаром з горючою рідиною, з наступною її подачею по спеціальному повітряно-пінному стволі в резервуар При цьому відбувається зминання і руйнування піни при її русі по стволі і поліетиленовому рукаві (знижується СТІЙКІСТЬ піни), ЩО збільшує втрати пшоутворювального розчину і знижує його пожежогасячу ефективність Найбільш близьким по технічній суті до рішення, що заявляється, (прототипом) є пристрій для гасіння горіння рідин в резервуарах, що містить ємність з пшоутворювальним розчином, з'єднану трубопроводом з форсункою, джерело негорючого (інертного) газу, з'єднане трубопроводом з барботером, встановленим у рідині, сповіщувач запалення і запірні клапани, установлені на трубопроводах (див патенти Російської Федерації RU 212 6702, МПК А62С 3/06, 35/00, БИ №6, 1999) Загальними суттєвими ознаками відомого і пристрою, що заявляється, є джерело з негорючим газом, барботер, встановлений у рідині і з'єднаний із джерелом негорючого газу трубопроводом із запірним клапаном, сповіщувач запалення і пшоутворювальний розчин У відомому пристрої пшоутворювальний розчин знаходиться в окремій ємності, що обладнана витискувальною системою його подачі При виникненні пожежі з моменту подачі сигналу від сповіщувача запалення до виходу системи подачі піноутворювача на номінальний режим роботи потрібно визначений час У цей період відбуваєть (О 00 ю 58611 ся інтенсивний прогрів поверхневого шару горючої рідини і збільшення інтенсивності пароутворення над її поверхнею, що приводить до значного збільшення потужності пожежі до моменту надходження піни Унаслідок цього збільшуються витрати пшоутворювального розчину і часу на гасіння пожежі Крім того, збереження пшоутворювального розчину в окремій ємності і наявність спеціальної системи його подачі збільшує матеріалоємність і знижує надійність усієї системи пожежегасіння В основу винаходу поставлено задачу удосконалення пристрою для попередження і гасіння горіння рідин в резервуарах шляхом уведення нових конструктивних елементів і зв'язків МІЖ НИМИ І виключення з пристрою ємності для збереження пшоутворювального розчину, що приведе до скорочення проміжку часу від моменту загоряння рідини до надходження піни в зону горіння, а також підвищення надійності роботи пристрою Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для попередження і гасіння горіння рідин в резервуарах, що містить джерело з негорючим газом, з'єднане із встановленим у горючій рідині барботером трубопроводом із запірним клапаном, сповіщувач запалення і пшоутворвальний розчин, ВІДПОВІДНО до винаходу, пшоутворювальний розчин із густиною, що перевищує густину горючої рідини, розміщено у нижній частині резервуара й у ньому встановлено барботер, з'єднаний із джерелом негорючого газу трубопроводом із запірним клапаном, функціонально зв'язаним з сповіщувачем запалення, а запірний клапан трубопроводу, що з'єднує з джерелом негорючого газу барботер, встановлений у горючій рідині, функціонально зв'язаний з датчиком температури, який встановлено на поверхні горючої рідини Запропонований пристрій відрізняється від прототипу наступними суттєвими ознаками густина пшоутворювального розчину перевищує густину горючої рідини в резервуарі, піноутворювальний розчин розміщено у нижній частині резервуара з горючою рідиною, у пшоутворювальному розчині встановлено барботер, який з'єднаний із джерелом негорючого газу трубопроводом із запірним клапаном, функціонально зв'язаним із сповіщувачем запалення, запірний клапан трубопроводу, що з'єднує з джерелом негорючого газу барботер, встановлений у горючій рідині, функціонально зв'язаний з датчиком температури, що встановлений на поверхні горючої рідини Розміщення пшоутворювального розчину безпосередньо в резервуарі з горючою рідиною дозволяє виключити з пристрою ємність для його збереження і систему витискувальної подачі, що підвищує надійність пристрою, особливо в умовах низьких температур навколишнього середовища, і знижує його матеріалоємність Тому що густина пшоутворювального розчину перевищує густину горючої рідини, то він з нею не змішується і може знаходитись в нижній частині резервуара невизначено довгий час Розміщення барботера в пшоутворювальному розчині забезпечує подачу піни на поверхню горіння рідини при спрацьовуванні сповіщувача запалення через більш короткий проміжок часу в порівнянні з проміжком часу, забезпечуваним відомим пристроєм-прототипом, тому що піноутворювальний розчин знаходиться безпосередньо в резервуарі під шаром самої горючої рідини При цьому, при переміщенні з нижньої частини резервуара у верхню барботажні бульбашки перемішують горючю рідину, що приводить до зниження температури и поверхневого шару і, отже, до підвищення ефективності пожежегасіння Функціональний зв'язок між датчиком температури, установленим на поверхні горючої рідини, і запірним клапаном на трубопроводі, що з'єднує барботер, встановлений у горючій рідині, із джерелом негорючого газу дозволяє при досягненні температурою поверхневого шару горючої рідини значення, близького до температури загоряння, включити систему барботажного перемішування рідини без подачі на її поверхню піни і, таким чином, понизивши температуру поверхневого шару, попередити його загоряння Винахід пояснюється кресленням, на якому приведена принципова схема пристрою для попередження і гасіння горіння рідин в резервуарах Пристрій містить джерело 1 негорючого газу (наприклад, балон зі стиснутим інертним газом чи пороховий акумулятор тиску), з'єднану з ним газову магістраль 2 з газовим редуктором 3 Газова магістраль 2 трубопроводом 4, який містить запірний клапан 5 із приводом 6, з'єднана з барботером 7, встановленим у горючій рідині 8, що знаходиться в резервуарі 9 У нижній частині резервуара 1 розміщено піноутворювальний розчин 10, густина якого більше густини горючої рідини 8 У пшоутворювальному розчині встановлено барботер 11, який трубопроводом 12, що містить запірний клапан 13 із приводом 14, з'єднаний з магістраллю 2 Клапан 5 із приводом 6 функціонально зв'язаний з датчиком 15 температури, установленим на поверхні рідини 8, а клапан 13 із приводом 14 функціонально зв'язаний з сповіщувачем запалення 16, наприклад типу ДТБТ (Добровольский А Н , Переслыцких Ф Ф Пожарная техника - К, Техніка, 1981, с 37-47) Робота пристрою здійснюється в такий спосіб При досягненні поверхневим шаром горючої рідини 8 гранично припустимої температури по сигналу датчика 15 температури спрацьовує привід 6 запірного клапана 5, відкриваючи останній Негорючий газ із джерела 1 через газовий редуктор 3 по магістралі 2 і трубопроводу 4 надходить на вхід барботера 7, встановленого в горючій рідині Бульбашки, що утворюються на виході з барботера 7, спливають до поверхні рідини 8, перемішуючи и Температура поверхневого шару рідини знижується При загорянні горючої рідини 8 спрацьовує сповіщувач запалення 16, сигнал від якого надходить на привід 14 запірного клапана 13 Запірний клапан 13 відкривається і негорючий газ із джерела 1 через газовий редуктор 3 по магістралі 2 і трубопроводу 12 надходить на вхід барботера 11, встановленого в пшоутворювальному розчині Бульбашки, що утворюються на виході з отворів барботера, покриваються адсорбційним шаром з молекул пшоутворювального розчину 10 і спливають до поверхні рідини 8 у резервуарі 9, перемішуючи и При цьому відбувається інтенсивне зме 58611 ншення температури нагрітого поверхневого шару горючої рідини 8 і зниження концентрації її парів над поверхнею Одночасно відбувається утворення на поверхні горіння ізолюючого шару піни і ба ластування зони горіння газом, що міститься в барботажних бульбашках, при руйнуванні піни під дією теплового випромінювання факела і конвективних потоків у зоні горіння ФІГ. Комп'ютерна верстка О В Кураєв Підписано до друку 05 09 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for preventing and extinguishing fires of combustible liquids in reservoirs

Автори англійською

Oleksiiv Yurii Serhiiovych, Babenko Volodymyr Stepanovych, Zavoloka Oleksandr Mykolaiovych, Kravchunovskyi Volodymyr Pylypovych, Noda Oleksandr Oleksiiovych, Svyrydenko Mykola Fedorovych, Serbin Volodymyr Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для предупреждения и тушения пожаров горючих жидкостей в резервуарах

Автори російською

Алексеев Юрий Сергеевич, Бабенко Владимир Степанович, Заволока Александр Миколаевич, Кравчуновский Владимир Филиппович, Нода Александр Алексеевич, Свириденко Николай Федорович, Сербин Владимир Викторович

МПК / Мітки

МПК: A62C 3/06

Мітки: попередження, пристрій, гасіння, горіння, рідин, резервуарах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-58611-pristrijj-dlya-poperedzhennya-i-gasinnya-gorinnya-ridin-u-rezervuarakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для попередження і гасіння горіння рідин у резервуарах</a>

Подібні патенти