Спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму після видалення селезінки з приводу її травматичного пошкодження

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму після видалення селезінки з приводу її травматичного пошкодження, що включає лапаротомію за типовою методикою з осушенням черевної порожнини і спленектомією з наступним виділенням фрагментів селезінки, який відрізняється тим, що із фрагментів селезінки висікають фрагмент прямокутної форми товщиною до 5 мм, площею до 2x10-12 см і підшивають у чепець вздовж його судин двома лігатурами по кутах фрагмента з кожного довгого боку і одночасно з цим хворому відразу після спленектомії внутрішньом'язево вводять 1 мл імунофану.

Текст

Спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму після видалення селезінки з приводу її травматич 3 Найбільш близьким за технічною суттю способом до запропонованого (у даний час) є пересадка прямокутних фрагментів селезінки, наближених до її природної форми з наступною фіксацією у чепець однією лігатурою по краю кожного довшого розміру фрагменту [8]. Недоліком даного способу є те, що фрагменти селезінки фіксуються по краях довшого розміру лише однією лігатурою, внаслідок чого фрагменти по довшому розміру можуть «скрутитись», що зменшить площу їхнього дотику з чепцем і загальмує швидкість злипання та подальшу реваскуляризацію. Оскільки, за авторами, прояви функції трансплантованих фрагментів селезінки (збільшення Т-лімфоцитів та поступове зменшення кількості тромбоцитів) спостерігаються на 10-12 добу, то саме стільки у стані гіпоспленізму організм оперованого хворого залишається беззахисним до інфекційних ускладнень. Задача, яку вирішує спосіб, що заявляється, полягає у деякій зміні способу фіксації до чепця прямокутних фрагментів селезінки з одночасним внутрішньом'язевим введенням імуномодулятора імунофана. Окрім своєї специфічної (імуномоделюючої) дії імунофан має детоксикаційну та гепатопротекторну і спричиняє інактивацію вільно радикальних та перекисних сполук. Дія препарату розпочинається через 2-3 години після його введення (швидка фаза) і триває до 4-х місяців (середня і повільна фази). Це надає можливість захистити організм до початку функціонування трансплантованих фрагментів селезінки. Поставлена задача технічно вирішується тим, що отримані прямокутні фрагменти селезінки після їхньої обробки фізіологічним розчином і антибіотиками фіксуються до чепця двома лігатурами по кутам кожного довшого розміру фрагмента. Внаслідок цього фрагмент розтягується, що збільшує площу його дотику з чепцем, а це сприяє кращому злипанню і васкуляризації. Відразу після спленектомії вводять внутрішньом'язево 1 мл імунофану, який стимулює лімфоцитарну ланку імунітету, збільшуючи кількість Тлімфоцитів, вироблення природних кілерів та продукцію інтерферону. Вже у перші години після оперативного втручання внаслідок інактивації вільно радикальних та перекислих сполук стимулюється детоксикаційна і гепатопротекторна дії. З огляду на перераховане загальний стан хворих уже в перші години після операції відрізніється психоемоційною активністю і позитивними реакціями на лікувальні дії у термін до 4-х місяців [10]. Даний спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму, застосований нами у двох хворих. Наводимо конкретний приклад. Хворий В., 38 років, історія хвороби № 368/10. Поступив у відділення через 40 хвилин після ДТП. Стан тяжкий: порушення свідомості за CSG - 6 балів, AT 90/60 мм Hg, тахікардія до 108-112 ' за 1хв., Нb 78 г/л, еритроцити 2,8x10 12/л, Ht - 0,28, тромбоцити 180000 в 1 мл, лейкоцити 6,8 х 10 10/л. Ультрасоноскопічне дослідження черевної порожнини виявило наявність крові. Констатована краніоабдомінальна травма з внутрішньочеревною кро 58319 4 вотечею. Термінова лапаротомія. У черевній порожнині до 1000 мл крові. Причина кровотечі травма селезінки: множинні розриви неправильної форми ІV ступеня за AIS. Показана спленектомія. Після видалення селезінки її фрагмент 2x6 см після промивання фізіологічним розчином Nacl та антибіотиками підшито атравматичними лігатурами у чепець - по дві лігатури з кожного довгого краю. Черевна порожнина типово дренована і глухо зашита. Внутрішньом'язево -імунофан 1 мл 0,005 % №7 через день. Післяопераційний період перебігав без особливостей: хворий активний психологічно і фізично. Через добу тромбоцити 160000 в 1 мл, ер. 3,0x1012/л, л. -7,2x10 10/л. Т-лімфоцити: СД3 52,6±2,1; СД4 - 30,1±2,1; СД8 - 23±1,1. Через 3 доби: СД3 - 53,1±2,2; СД4- 32,1±2,2; СД8 - 25±2,1; ер. 3,2x10 12/л, л - 6,8 х10 10/л; тромбоцити 155000 в 1мл. Шви зняті на 8 добу без ознак набряку і гіперемії. Виписаний під нагляд хірурга. Отримані клінічні та імунологічні результати дозволяють рекомендувати заявлений спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму після видалення селезінки з приводу її травматичного пошкодження. Джерела інформації: 1 Абакумов М. М. Показання к органосохраняющим операциям при травме селезенки /М. М.Абакумов, А. Н. Смоляр //Методические рекомендации. Московский НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского.-М.,1997.-№10. 2 Сапожникова М. А. Морфологические изменения аутотрансплантатов селезенки после спленэктомии в клинике и эксперименте /М. А. Сапожникова, Л. Ф. Тверитнева, Т. И. Ильницкая //Архив патологии.-1987.-№12.-С.31-37. 3 Павловский М. П. Влияние спленэктомии на иммунологическую реактивность (обзор литературы) /М. П. Павловский, С. Н. Чуклин, Г. Н.Орел //Хирургия.-1986.-№6.-С.136-142. 4 Павловский М. П. Селезінка. Анатомія, фізіологія, імунологія, актуальні проблеми хірургії / М.П.Павловский, С.Н.Чуклин.-Львів, 1996.-.- 92 с. 5 Крижанівський В. В. Діагностика і методи хірургічного лікування ушкоджень селезінки /В. В. Крижанівський //Одеський медичний журнал.2004.-№4(84).-С.43-45. 6 Декларативний патент України на винахід №69060, М. кл. А61B 17/00, 16.08.2004 7 Патент України на KM № 27061, М. кл. А61В17/00, 10.10.2007 8 Патент України на KM № 48075, М. кл. А61В17/00, 10.03.2010 9 Трутяк І. Д. Пошкодження селезінки і спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування /І. Д. Трутяк, Я. М. Лунь, Р. І. Трутяк //Шпитальна хірургія.-2006.-№1 .-С.23-27. 10 Тутельян А. В. Опыт применения имунофана в терапии латентних инфекций /А. В. Тутельян, В. В. Лебедев, Е. Г. Бочкарев //Опыт применения препарата иммунофан в гинекологии. Киев, 2005.С.26-29. 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 58319 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for combined correction of hyposplenism after spleen removal due to its traumatic damage

Автори англійською

Duzhyi Ihor Dmytrovych, Shevchenko Volodymyr Volodymyrovych, Medvedeva Iryna Mykhailivna, Lokhonia Iryna Mykolaivna, Yurchenko Alla Vladyslavivna, Kornienko Lesia Ivanivna

Назва патенту російською

Способ комбинированной коррекции гипоспленизма после удаления селезенки по поводу ее травматического повреждения

Автори російською

Дужий Игорь Дмитриевич, Шевченко Владимир Владимирович, Медведева Ирина Михайловна, Лохоня Ирина Николаевна, Юрченко Алла Владиславовна, Корниенко Леся Ивановна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/32, A61K 39/39

Мітки: гіпоспленізму, корекції, травматичного, видалення, пошкодження, спосіб, комбінованої, селезінки, приводу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-58319-sposib-kombinovano-korekci-giposplenizmu-pislya-vidalennya-selezinki-z-privodu-travmatichnogo-poshkodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованої корекції гіпоспленізму після видалення селезінки з приводу її травматичного пошкодження</a>

Подібні патенти