Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів, який включає розбирання ламелей, розчинення активної маси в амоніаку, відфільтровування осаду, який відрізняється тим, що до розчину амоніаку додають щавлеву кислоту, відфільтрований осад прожарюють за температури 700 °С.

Текст

Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів, який включає розбирання ламелей, розчинення активної маси в амоніаку, відфільтровування осаду, який відрізняється тим, що до розчину амоніаку додають щавлеву кислоту, відфільтрований осад прожарюють за температури 700 °С. (19) (21) u201010725 (22) 06.09.2010 (24) 25.03.2011 (46) 25.03.2011, Бюл.№ 6, 2011 р. (72) БУТЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЮРЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, СЕМЧЕНКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА, ЛОБОЙКО ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ, РЕЗНІЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 3 58009 4 [Ni(NH3)6](OH)2 + 4 Н2С2О4 = NiC2O4 + +3(NH4)2C2O4 + 2Н2О (2) Отриманий осад відфільтровують, висушують, завантажують у вакуумну піч, прожарюють за температури 700 °С з метою одержання металевого ніколу: NiC2O4Ni + 2CO2 (3) Позитивний результат забезпечується тим, що процес не передбачає застосування амонієвих солей, а отже, виключає стадію промивання осаду від супутніх іонів: Сl-, NO3- тощо. Використання запропонованого способу дозволяє одержувати сполуки ніколу і перетворювати їх на металічний Ni. Вищевказане забезпечує, також, менші енерговитрати, а отже, такий спосіб є більш доцільним з економічного боку. Конкретні стадії одержання металічного Ni з відпрацьованих акумуляторів приведено в табл. 1. перетворення отриманих сполук Ni у металічний нікол. Задачею даної корисної моделі є спрощення способу вилучення сполук Ni і перетворення їх у металічний нікол. Технічний результат забезпечується тим, що у рішенні, яке пропонується і включає розбирання ламелей, розчинення активної маси в амоніаку, від фільтрування осаду, активну масу, вилучену з ламелей залізо-ніколових акумуляторів, оброблюють концентрованим розчином амоніаку згідно з рівнянням реакції: Ni(OH)2 + 6(NH3H2O) = [Ni(NH3)6](OH)2 + + 6Н2О (1) Отриманий розчин, який містить вказану комплексну сполуку ніколу, фільтруванням відокремлюють від нерозчиненої в амоніаку частини активної залізо-ніколової маси. У подальшому, розчин осаджують щавелевою кислотою Н2С2О4 відповідно до рівняння: Таблиця 1 Основні стадії вилучення Ni з активної маси відпрацьованих залізо - ніколових акумуляторів № 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Параметри Стадія вилучення нікелю 2 Розбирання ламелей Розчинення активної маси в амоніаку Додавання солі амонію Нейтралізація розчину щавелевою кислотою Н2С2О4 Відфільтровування осаду Промивання осаду від солей амонію Нагрів отриманого розчину: температура, °С термін, хв. Охолодження отриманих сполук Ni до кімнатної температури Прожарювання сполук ніколу за температури 700 °С Вилучення металічного Ni, % Прототип 6 так Поза межею 7 так так так так так ні ні ні ні так так так так так так ні так так так так так так ні ні ні ні ні так ні ні ні ні ні так 70-80 10-20 ні ні ні ні ні так так так так так так ні 99,2 99,8 99,9 99,5 99,5 ні Поза межею 3 так 1 2 3 4 так 5 так так так ні Згідно з даними таблиці найкращій результат по вилученню металічного ніколу одержано в прикладі 2. Приклад 2. Ламелі відпрацьованих залізоніколових акумуляторів розбирають, оброблюють концентрованим розчином амоніаку. Отриманий розчин, який містить комплексну сполуку ніколу, фільтруванням відокремлюють від нерозчиненої в амоніаку частини активної залізо-ніколової маси, розчин осаджують щавелевою кислотою Н2С2О4, отриманий осад відфільтровують, завантажують у вакуумну піч, прожарюють за температури 700 °С з метою одержання металевого ніколу. Принципова відмінність запропонованого способу одержання металічного ніколу полягає у то 8 так му, що: по-перше, до сполук ніколу додають щавелеву кислоту, завдяки чому значно спрощується процес одержання металічного ніколу, по-друге, процес не передбачає застосування амонієвих солей, а отже, виключає стадію промивання осаду від супутних іонів: Сl-, NO3- тощо,досягається 99,599,9 % вилучення Ni. Зазначений спосіб одержання металічного ніколу невідомий із джерел вітчизняної та іноземної інформації, встановлено авторами вперше, що свідчить про відповідність заявленого рішення критеріям новизни. У порівнянні з відомим рішенням запропонована корисна модель має такі переваги: 5 58009 - більш низьку собівартість, за рахунок вилучення з процесу стадії додавання солей амонію; - спрощений спосіб є більш доцільним з економічного боку, так як значно зменшуються енерговитрати; - використання запропонованого способу дозволяє одержувати сполуки ніколу і перетворювати їх на металічний Ni, завдяки впливу щавелевої кислоти. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 Джерела інформації: 1. Ситтиг М. Извлечение металлов и неорганических соединений из отходов: Справ,изд. / Под ред. Н.М. Эмануэля М.: Металлургия, 1985. 408 с. 2. Патент США 4 197 167, 8.04.1980 3. Демидов А.И., Красовицкая О.А. //ЖПХ. 2001. Т.74. № 5. С. 717 - 721. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining metal nickel from active mass of worked -out nickel-iron accumulators

Автори англійською

Butenko Anatolii Mykolaiovych, Yurchenko Hanna Oleksandrivna, Semchenko Halyna Dmytrivna, Loboiko Oleksii Yakovych, Reznichenko Viacheslav Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ получения металллического никеля из активной массы отработанных железо-никелевых аккумуляторов

Автори російською

Бутенко Анатолий Николаевич, Юрченко Анна Александровна, Семченко Галина Дмитриевна, Лобойко Алексей Яковлевич, Резниченко Вячеслав Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H01M 10/54

Мітки: спосіб, відпрацьованих, маси, активної, залізоніколових, ніколу, акумуляторів, металічного, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-58009-sposib-oderzhannya-metalichnogo-nikolu-z-aktivno-masi-vidpracovanikh-zalizonikolovikh-akumulyatoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів</a>

Подібні патенти