Штам vibrio cholerae non o1 №34-д для контролю ростових властивостей поживних середовищ при діагностиці холерних вібріонів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Штам Vibrio cholerae non О1 № 34-Д для контролю ростових властивостей поживних середовищ при діагностиці холерних вібріонів, штам задепонований в МПМ ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" Академії медичних наук України 27.11.2008 р. і знаходиться у філії МПМ на базі Державного закладу "Українська протичумна станція" МОЗ України.

Текст

Штам Vibrio cholerae non О1 № 34-Д для контролю ростових властивостей поживних середовищ при діагностиці холерних вібріонів, штам задепонований в МПМ ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського" Академії медичних наук України 27.11.2008 р. і знаходиться у філії МПМ на базі Державного закладу "Українська протичумна станція" МОЗ України. Корисна модель належить до біотехнології, медицини, а саме, до бактеріології, і може використовуватися в практичних та наукових лабораторіях, з метою контролю ростових властивостей поживних середовищ для діагностики холери. До цього часу, як референтну, використовували культуру Vibrio cholerae non O1 №9741, яку одержали з колекції Науково-дослідного протичумного інституту м. Ростов. Культура дисоціювала і не може використовуватись, як референтна. Даний штам виділений та зареєстрований за кордоном, його придбання та періодичні поновлення мають високу вартість, це пов'язане зі складною процедурою придбання патогенних бактерій за кордоном.[1, 2]. В основу корисної моделі поставлене завдання знайти новий штам, який може бути використаний для контролю якості поживних середовищ для діагностики холери. Штам має бути доступний на території України та відповідно мати нижчу вартість, ніж придбаний у закордонних колекціях. Штам Vibrio cholerae non O1 депонований 27.11.2008p. під номером 34-Д у депозитарію музею патогенних для людини мікроорганізмів (МПМ) Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського" Академії медичних наук України. Штам знаходиться у філії МПМ на базі Державного закладу «Українська протичумна станція» Міністерства охорони здоров'я України. Штам має характерні властивості. Морфологічні ознаки. У мазках з добових агарових культур клітини цього штаму мають вигляд вигнутих грамнегативних паличок, що рухаються. Спор і капсул не утворюють, добре фарбуються всіма аніліновими барвниками. Поліморфізм помірно виражений. Культуральні властивості. На пластинах 1,5-2% лужного агару рН (7,6±0,2) вібріони штаму Vibrio cholerae non O1 №34-Д виростають у вигляді круглих ніжних, напівпрозорих, блакитних у проточному світлі колоній розміром 1,5-2мм у діаметрі. Колонії на твердому елективному середовищі TSBS мають яскравий жовтий колір на зеленому фоні середовища, напівпрозорі, 1,5-2мм у діаметрі. Добре ростуть на елективному середовищі Vibrio агар у вигляді круглих, напівпрозорих, бла (19) UA (11) 57568 (13) U (21) u201007168 (22) 09.06.2010 (24) 10.03.2011 (46) 10.03.2011, Бюл.№ 5, 2011 р. (72) ХАЙТОВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, ІЛЬЇЧЬОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПІДЧЕНКО НАДІЯ НИКИФОРІВНА, В'ЯЛИХ ЖАННА ЕДУАРДІВНА (73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКА ПРОТИЧУМНА СТАНЦІЯ" МОЗ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕ 3 57568 китних у проточному світлі колоній, розміром 1,52мм у діаметрі. У бульйоні і пептонній воді вібріони у процесі росту дають рівномірне помутніння й утворюють поверхневу плівку. Після 3-х днів зберігання посівів при кімнатній температурі морфологія колоній зберігається. Суспензії добових агарових культур у 0,9% розчині Nad стабільні і не аглютинуються у розчині трипофлавіну. Оптимальна температура росту (37±1)°С, температурний інтервал росту 20-40°С, час росту на рідких поживних середовищах 3-6 годин, на щільних поживних середовищах - 18-20 годин. Біохімічні ознаки. Вібріони штаму Vibrio cholerae nоn 01 №34-Д володіють оксидазною активністю. Ферментують глюкозу в середовищі Хью-Лейфсона в аеробних й анаеробних умовах, ферментують маніт, сахарозу, манозу (з 0,1% пептону), але не розщеплюють лактозу, арабінозу, інозит, мають ферменти діастазу, желатиназу та триптофаназу (індол). Фермент тіосульфатредуктази (сірководень) - негативний. Ріст на 1% пептонній воді з 0% NaCI присутній, на 1% пептонній воді з 7% NaCI - відсутній, на 1% лептонній воді з 10% NaCl - відсутній. Містять декарбоксілазу лізину і орнітину, але не мають дигідролази аргініну. Антигенні властивості. Аглютинабільність холерними сироватками штаму Vibrio cholerae non O1 №34-Д: холерними сироватками О, Інаба, Огава, RO, 0139 вібріони не агглютинуються. Чутливість до фатів штаму Vibrio cholerae non O1 №34-Д: холерного "С" - негативна, ельтор 10-1 +++, ХДФ-3 негативна, ХДФ-4 негативна, ХДФ-510-3 +++, ДДФ негативна. 4 Гемолітична активність за Грейгом - позитив на. Штам був досліджений за допомогою полімеразної ланцюгової реакції на наявність наступних генів: toxR (ген видової належності культури, глобальний ген регулятор), Ніу - для визначення виду всіх серогруп Vibrio cholerae; WbeT - для визначення належності до серогрупи 01; WbeF - для визначення належності до серогрупи 0139; ctx (токс-ген), tcp (токсин-корегулюючих пілей адгезії). У штаму Vibrio cholerae non 01 № 67 виявлені гени toxR і Hly, відсутні гени ctx, top, WbeT і WbeF. Штам зберігається у ліофілізованому стані при температурі +(5±2)°С, життєздатність його зберігається не більше 5 років або в напіврідкому 0,4% поживному агарі (рН 7,6-7,8) під шаром стерильної вазелінової олії при температурі +18 - +25°С, але не більше 1 року. Приклад 1. Здійснення корисної моделі. При висівах на середовища збагачення - 1% пептонну воду та бульйон Хоттінгера культури V. cholerae non O1 №34-Д через 6 годин росли у вигляді рівномірного помутніння з ніжною плівкою на поверхні. Була відсутня дисоціація колоній при зберіганні протягом 48-72 годин на лужному агарі при температурі +(20±2)°С. Не виявлено S-R-дисоціації у культур в тесті з фізіологічним розчином та ROсироваткою. Морфологія мікробних клітин у всіх досліджуваних культур була типова - Грам негативні вигнуті палички. За характером росту на лужному агарі - блакитні, круглі, напівпрозорі колонії з рівним краєм до 2мм у діаметрі. На рідкому середовищі збагачення ріст у всіх культур спостерігався у вигляді рівномірного помутніння з утворенням плівки на поверхні. Біохімічні, серологічні властивості культур та результати досліджень з фатами після 5 пасажувань на лужному агарі наведені в табл. Таблиця Визначення ефективності корисної моделі ОЗНАКИ 1 ФЕРМЕНТАЦІЯ: Лактози Маніту Сахарози Манози Інозиту Середовище Кодама Середовище Хью-Лейфсона (окислення глюкози) Середовище Хью-Лейфсона (ферментація глюкози) Індолу УТВОРЕННЯ: H2S Желатина Реакція Фогес-Проскауера Ріст на 1% пептонній воді без NaCI Ріст на 1% лептонній воді з 7% NaCI Ріст на 1% пептонній воді з 10% NaCI Лізиндекарбоксілаза 1 пасаж V. cholerae non O1 34-Д 2 негативна кислота кислота кислота негативна негативна позитивна 2 пасаж V. cholerae non O1 34-Д 3 негативна кислота кислота кислота негативна негативна позитивна 3 пасаж V. cholerae non O1 34-Д 4 негативна кислота кислота кислота негативна негативна позитивна 4 пасаж V. cholerae non O1 34-Д 5 негативна кислота кислота кислота негативна негативна позитивна 5 пасаж V. cholerae non O1 34-Д 6 негативна кислота кислота кислота негативна негативна позитивна кислота кислота кислота кислота кислота кислота позитивна негативна позитивна позитивна ріст немає росту немає росту позитивна кислота позитивна негативна позитивна позитивна ріст немає росту немає росту позитивна кислота позитивна негативна позитивна позитивна ріст немає росту немає росту позитивна кислота позитивна негативна позитивна позитивна ріст немає росту немає росту позитивна кислота позитивна негативна позитивна позитивна ріст немає росту немає росту позитивна 5 57568 6 Продовження таблиці Аргініндигідролаза Орнітиндекарбоксілаза Контроль амінокислот АГЛЮТИНАЦІЯ Сироватка «О» Сироватка «RO» СироваткаІнаба Сироватка Огава Сироватка 0139 Холерний фаг «С» Холерний фаг Eitor Фаг ХДФ - 3 Фаг ХДФ - 4 Фаг ХДФ - 5 Наявність гену toxR Наявність гену Ніу Наявність гену ctx Наявність гену tcp Наявність гену WbeT Наявність гену WbeF негативна позитивна норма негативна негативна негативна негативна негативна негативна -1 10 +++ негативна негативна -3 10 +++ присутній присутній відсутній відсутній відсутній відсутній Висновок: Штам Vibrio cholerae non O1 №34-Д доступний в Україні, стабільні морфологічні, культуральні, біохімічні, серологічні характеристики штаму Vibrio cholerae non O1 № 34-Д дозволяють використовувати його для діагностики холерних та інших патогенних вібріонів, кой і рол ю якості поживних середовищ і вхідного контролю діагностичних препарптів при дослідженнях на холеру. Наявність штаму Vibrio cholerae non O1 №34-Д у вітчизняній колекції дозволить уникнути витрат коштів на купівлю штамів у закордонних колекцій та на періодичне поновлення цих штамів. Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко негативна позитивна норма негативна негативна негативна негативна негативна негативна -1 10 +++ негативна негативна -3 10 +++ присутній присутній відсутній відсутній відсутній відсутній негативна позитивна норма негативна негативна негативна негативна негативна негативна -1 10 +++ негативна негативна -3 10 +++ присутній присутній відсутній відсутній відсутній відсутній негативна позитивна норма негативна негативна негативна негативна негативна негативна -1 10 +++ негативна негативна -3 10 +++ присутній присутній відсутній відсутній відсутній відсутній негативна позитивна норма негативна негативна негативна негативна негативна негативна -1 10 +++ негативна негативна -3 10 +++ присутній присутній відсутній відсутній відсутній відсутній Джерела інформації: 1. „Інструкція з організації та проведення протихолерних заходів, клініка та лабораторна діагностика холери", затверджено наказом МОЗ України №167 від 30.05.1997року. 2. „Методичні рекомендації з епідеміології, клініки, лабораторної діагностики та профілактики захворювань, що викликані холерними вібріонами не 01 групи", затверджено наказом МОЗ України №185 від 07.04.2004р. МР 9.3.1 - 106-2004р. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Strain of vibrio cholerae non o1 №34-d for control of growth properties of nutrient media at diagnostics of cholera vibrios

Автори англійською

Khaitovych Oleksandr Borysovych, Iliichov Yurii Oleksandrovych, Pidchenko Nadiia Nykyforivna, Vialykh Zhanna Eduardivna

Назва патенту російською

Штамм vibrio cholerae non o1 №34-д для контроля ростовых свойств питательных сред при диагностике холерных вибрионов

Автори російською

Хайтович Александр Борисович, Ильичев Юрий Александрович, Пидченко Надежда Никифоровна, Вялых Жанна Эдуардовна

МПК / Мітки

МПК: C12P 1/02, A61K 35/66, C12R 1/63, C12Q 1/00, C12N 7/00, C12N 1/02, A61K 31/729, C12N 1/20

Мітки: діагностиці, cholerae, середовищ, №34-д, vibrio, штам, властивостей, ростових, вібріонів, холерних, поживних, контролю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-57568-shtam-vibrio-cholerae-non-o1-34-d-dlya-kontrolyu-rostovikh-vlastivostejj-pozhivnikh-seredovishh-pri-diagnostici-kholernikh-vibrioniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штам vibrio cholerae non o1 №34-д для контролю ростових властивостей поживних середовищ при діагностиці холерних вібріонів</a>

Подібні патенти