Номер патенту: 57253

Опубліковано: 10.02.2011

Автор: Іванов Ігор Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для запобігання ковзанню взуття, що містить пластину, встановлену з можливістю від'єднання від підошви взуття за допомогою ременя, вставленого в отвори на пластині, і шипи, які закріплені на пластині, який відрізняється тим, що пластина виконана з нержавіючої сталі розміром 4090 мм, висота шипів, розміщених рівномірно по всій поверхні, є однаковою, а шипи виконані у вигляді зрізаних конусів.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що шипи виконані з саморізів та жорстко закріплені в отворах за допомогою заклепок.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що шипи виконані з заклепок із сталевим хвостовиком.

Текст

1. Пристрій для запобігання ковзанню взуття, що містить пластину, встановлену з можливістю від'єднання від підошви взуття за допомогою ременя, вставленого в отвори на пластині, і шипи, які закріплені на пластині, який відрізняється тим, 3 них верхнього закріплювального елемента або ділянок його (чи верхнього кріплення), а сама насадка на взуття для ходьби по сковзких шляхах при цьому має можливість застосування у таких положеннях: положення для ходьби по льоду, упресованому снігу, мокрій глині чи інших відповідних поверхнях, коли нижня наставка має розміщення під підошвою взуття, верхня наставка позаду п'яткової частини взуття, закріплювальні елементи - у з'єднаному положенні над взуттям; повного зняття з взуття роз'єднанням верхнього і нижнього закріплювальних елементів; повного зняття з взуття роз'єднанням тільки верхнього закріплювального елемента, обертанням верхньої наставки відносно нижньої наставки з просуненням усієї насадки на взуття уздовж підошви взуття; повного зняття з взуття у розгорнутому вигляді; повного зняття з взуття у складеному вигляді з обертанням верхньої і нижньої наставок навколо осі з'єднувального елемента і тимчасовим скріпленням однієї наставки з другою за допомогою одного з закріплювальних елементів або іншим способом; часткового зняття з взуття, коли підошва взуття має відкрите положення для ходьби у приміщеннях чи по інших поверхнях, а уся насадка на взуття у складеному вигляді приєднана позаду п'яткової частини взуття за допомогою верхнього закріплювального елемента або іншим способом (Патент України №5307, МПК А45С 15/06, опубл. 15.03.2005, бюл. №3, 2005p.). Недоліком даного пристрою є недостатня надійність його кріплення до взуття. Відомо льодохід (Заявка на винахід РФ №2008117795, МПК А43С 15/00, дата публікації заявки 10.11.2009 p.), що містить базову П-подібну пластину з шипами на ходовій поверхні, зверненими вниз, загнуті кінці якої дивляться вгору від ґрунту та мають криволінійну форму, також вони володіють пружністю і мають опуклі місця контакту з взуттям і також П-подібна пластина з шипами, зверненими вниз, і лапками з опуклими місцями контакту з взуттям під носовою частиною взуття, з'єднана еластичною стяжкою з П-подібною пластиною, встановленою під п'яткову частину взуття, і яка має шипи, звернені вниз, і лапки з опуклими місцями контакту з взуттям, звернені вгору. Недоліком даного пристосування є мала ефективність та низька надійність. Пристрій не запобігає ковзанню взуття при підйомі по крутих схилах з відносно м'яким чи покритим травою ґрунтом. Відомо пристрій для запобігання ковзанню взуття, що містить П-подібну пластину, на горизонтальній полиці якої з ходової сторони виконані шипи, а вертикальні полиці, звернені догори, обладнані засобами для закріплення на взутті та шипи на горизонтальній полиці з ходової сторони розміщені по її краях, а на внутрішній стороні цієї полиці виконані додаткові шипи менших розмірів, на кінцях вертикальних полиць виконані горизонтальні пази, у яких закріплені кінці фіксуючих ременів з «липучкою», на одному з ременів установлений замок, а на зовнішній стороні вертикальних полиць установлені втулки для розміщення в них рухомих шипів (Патент України №2637, МПК А43С 15/00, опубл. 15.07.2004, бюл. №7). Недоліком 57253 4 даного пристрою є те, що пластини мають недостатню стійкість та при ходьбі по дорозі, не вкритій льодом чи снігом, шипи відразу стираються або відриваються, що приводить їх у непрацездатний стан. Відомо пристрій для запобігання ковзанню взуття, який обраний за прототип, що містить пластину, встановлену з можливістю від'єднання від підошви взуття за допомогою шини, встановленої на пластині крізь пази, виконані уздовж поздовжньої осі на кінцях пластини, і шипи, які закріплені на пластині, в якому шипи розташовані у вигляді паралельних рядів уздовж поперечної осі пластини в шаховому порядку щодо один одного, причому висота шипів кожного наступного паралельного ряду щодо поздовжньої осі пластини виконана меншою, ніж висота шипів попереднього паралельного ряду (Патент на корисну модель РФ №1205, МПК А43С 15/00, опубл. 16.12.1995 p.). Також в даному пристрої шип виконаний у формі багатогранника, дві протилежні грані якого - прямокутники, а дві інші - трикутники, при цьому трикутники розташовані вздовж поперечної осі пластини, а прямокутники - уздовж подовжньої осі. Даний пристрій є незручний для кріплення на повсякденне взуття, а виконання шипів з різною висотою обмежує швидкість пішохода та при ходьбі по дорозі, не вкритій льодом чи снігом, шипи відразу стираються або відриваються, що приводить їх у непрацездатний стан. В основу корисної моделі поставлено задачу створити пристрій для запобігання ковзанню взуття, в якому шляхом введення нових конструктивних змін забезпечується надійність його кріплення на взутті і зручність використання при пересуванні по зледенілих дорогах і підйомі по крутих схилах. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для запобігання ковзанню взуття, що містить пластину, встановлену з можливістю від'єднання від підошви взуття за допомогою ременя, вставленого в отвори в пластині і шипи, які закріплені на пластині, згідно корисної моделі пластина виконана з нержавіючої сталі розміром 40*90 мм, висота шипів, розміщених рівномірно по всій поверхні, є однаковою, а шипи виконані у вигляді зрізаних конусів. В іншій конкретній формі виконання, в пристрої шипи виконані з саморізів, які жорстко закріплені в отворах за допомогою заклепок. Крім того, в пристрої шипи виконані з заклепок із сталевим хвостовиком. Для запропонованого пристрою для запобігання ковзанню взуття пропонується назва - «Льодоходи». Виготовлення пристрою для запобігання ковзанню взуття у вигляді пластини з нержавіючою сталі розміром 40*90 мм дає можливість його кріплення на взуття будь-якого розміру, також дозволяє споживачу встановлювати його на взуття в домашніх умовах, і також можливість застосування на взутті з будь-яким профілем підошви. Пристрій надійно фіксується на підошві за рахунок ременів, які вставляються в отвори на пластині, та за допомогою застібки, яка виконана з можливістю регулювання довжини ременів. 5 57253 Виконання шипів однаковими по висоті та у формі зрізаних конусів дає змогу максимально надійно триматися по самому слизькому льодові і завдяки тому, що на кожний припадає однакове навантаження, шипи повільніше зношуються, а льодоходи служать набагато довше. Виконання шипів з саморізів або заклепок, які жорстко закріплені на стальній пластині по принципу заклепки, запобігає їх випадання при пересуванні по зледенілих дорогах або підйомі по крутих схилах. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 зображено пристрій для запобіган Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 ня ковзанню взуття вид знизу на підошві взуття, на Фіг.2 - вид знизу, на Фіг.3 - зовнішній вигляд шипа. Пристрій для запобігання ковзанню взуття містить пластину 1, встановлену з можливістю від'єднання від підошви взуття 2 за допомогою ременя 3, який вставлений в отвір 4, та шипи 5. Пристрій працює таким чином. Льодоходи одіваються на взуття розміром з 36-го по 45-ий. За допомогою ременів 3 кріпляться на підошві 2 ближче до носка. За допомогою пряжки (не показана) ремні 3 затягують до надійної фіксації. При використанні заявленого пристрою зменшується травматизм в зимовий період і забезпечується надійне ходіння при підйомах на круті схили. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for preventing footwear sliding

Автори англійською

Ivanov Ihor Valeriiovych

Назва патенту російською

Устройство для предотвращения скольжения обуви

Автори російською

Иванов Игорь Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A43C 15/00

Мітки: запобігання, взуття, ковзанню, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-57253-pristrijj-dlya-zapobigannya-kovzannyu-vzuttya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для запобігання ковзанню взуття</a>

Подібні патенти