Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні валики, встановлені на рамі та кінематично з'єднані між собою, та варіатор, з'єднаний з ведучим відтяжним валиком, який відрізняється тим, що варіатор виконаний у вигляді двопотокового лобового фрикційного варіатора з диском, встановленим на ведучому відтяжному валику, та двома котками, розташованими по різні сторони диска з можливістю притискання до нього.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні 3 механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини (пристрій роз'єднання кінематичного зв'язку ведучого та ведених відтяжних валиків, що необхідно для заправки полотна, не показано). Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 відтяжний валик, два ведені 2, 3 відтяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, кінематично зв'язані між собою та розміщені в рамі 7, що встановлена шарнірно на нерухомій осі 8, двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском 9, встановленим на ведучому відтяжному валику 1 з можливістю осьового переміщення, та двома котками 10, 11, розташованими по різні сторони диску 9 з можливістю притискання до нього за допомогою пружини 12, при цьому коток 10 жорстко встановлений на вертикальному приводному валу 13, а коток 11 на проміжному валу 14. Осі вертикального приводного вала 13 та проміжного вала 14 розташовані в одній площині. Котки 10, 11 кінематично з'єднані між собою за допомогою циліндричної зубчастої передачі 15. Механізм відтяжки полотна містить також ланцюгову передачу 16, ведуча зірочка 17 якої закріплену нерухомо, а ведена зірочка 18 жорстко закріплена на кінці вертикального приводного вала 13. До рами 7 жорстко прикріплена направляюча 19 з встановленим на ній вантажем 20. Між ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валиками заправлено полотно 21. Принцип роботи механізму відтяжки полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини механізм відтяжки полотна починає обертатися навколо осі машини. Ланцюг ланцюгової передачі 16 починає обертатися навколо нерухомої ведучої зірочки 17 і приводить в обертальний рух ведену зірочку 18, жорстко закріплену на вертикальному приводному валу 13, приводячи його в обертання. Обертальний рух вертикального приводного вала 13 передається котку 10, жорстко з ним з'єднаному, і далі за допомогою зубчастої передачі 15 проміжному валу 14 та котку 11, жорстко з ним з'єднаному. Котки 10, 11 за допомогою пружини 12 притискуються до диска 9 (зубчасте зачеплення циліндричної зубчастої передачі 15 виконано з можливістю радіального переміщення зубчастих коліс і, відповідно, котків). Сила тертя в парах коток 10 - диск 9 і коток 11 - диск 9, що виникає при цьому, зумовлює обертальний рух диска 9 і з'єднаного з ним ведучого відтяжного валика 1, на якому він закріплений. Обертальний рух ведучого відтяжного валика 1 за допомогою зубчастого за 57144 4 чеплення циліндричних шестерень 4-5 та 4-6 передається веденим відтяжним валикам 2, 3, здійснюючи процес відтяжки полотна 21, заправленого між відтяжними валиками. В разі, коли лінійна швидкість відтяжних валиків буде меншою ніж швидкість в'язання (відтяжки) полотна 21, рама 7 разом з відтяжними валиками 1, 2, 3 опускається, повертаючись навколо нерухомої осі 8 за годинниковою стрілкою (згідно з Фіг.2). При цьому диск 9 двопоточного лобового фрикційного варіатора опускається відносно котків 10, 11, зменшуючи таким чином робочий радіус диска. Передаточне число лобового фрикційного варіатора зменшується, збільшуючи при цьому частоту обертання диска 9 і, відповідно, відтяжних валиків 1, 2, 3. Відтяжні валики, маючи при цьому більшу лінійну швидкість, піднімаються разом з рамою 7 по полотну 21 (рама 7 повертається навколо нерухомої осі 8 проти годинникової стрілки). При цьому робочий радіус диска збільшується, що призводить до збільшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора і, таким чином, зменшення лінійної швидкості відтяжних валиків. Далі процес зміни положень диска 9 відносно котків 10, 11 двопоточного лобового фрикційного варіатора повторюється до тих пір, поки не зрівняється лінійна швидкість відтяжних валиків зі швидкістю в'язання полотна. В подальшому процес відтяжки полотна здійснюється стабільно. Цей процес, як бачимо, встановлюється автоматично. Величина зусилля відтяжки полотна регулюється за допомогою положення вантажу 20 на направляючій 19. Наявність двопоточного лобового фрикційного варіатора дозволяє розподілити потужність, що передається відтяжним валикам 1, 2, 3, на два потоки (перший потік: вертикальний приводний вал 13 - коток 10 - диск 9; другий потік: вертикальний приводний вал 13 - зубчаста передача 15 проміжний вал 14 - коток 11 - диск 9) та автоматично змінювати частоту обертання ведучого відтяжного валика 1 таким чином, що швидкість відтяжки полотна 21 залишається сталою. Також сталою залишається і сила натягу полотна 21 при його відтяжці, оскільки сила тертя в зоні притиску котків 10, 11 до диску 9 також залишається сталою (притиск котків 10, 11 до диску 9 здійснюється за допомогою пружини 12 зі сталою силою). Використання запропонованої конструкції механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини дозволяє розширити асортимент механізмів відтяжки полотна круглов’язальних машин. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 57144 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown mechanism of circular knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: круглов'язальної, механізм, машини, відтяжки, полотна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-57144-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов`язальної машини</a>

Подібні патенти