Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування водного або спиртового розчину йоду як засобу для протруювання насіння сільськогосподарських та інших культур з нормою витрати 0,005 - 0,2 кг/т.

Текст

Застосування водного або спиртового розчину йоду як засобу для протруювання насіння сільськогосподарських та інших культур з нормою витрати 0,005 - 0,2кгл номічних труднощів Превікур, по відношенню до заявляемого препарату, має меншу фунпбактерицидну активність (табл 1-2) В основу винаходу поставлена задача по створенню високоефективного, нешкідливого для людини і навколишнього середовища препарату з фунпбактерицидними властивостями який би можно було б використовувати в сільському господарстві як протруювач насіння Поставлена задача досягається за рахунок відпрацювання технології використання водних і спиртових розчинів йоду в якості протруювача насіння сільськогосподарських культур Для кращого розуміння опису заявки проводяться конкретні приклади Приклад 1 Вивченя фунгіцидної активності препаратів Фунпстатичну активність препаратів вивчали по стандартній методиці [5] В чашки Петрі з агаризовано-картопляно-сахарозним середовищем вносять визначену КІЛЬКІСТЬ препарату (табл 1) Після застигання чашки засівали кусочками міцелія (0,01 - 0,3мл) фітопатогенних грибів слідуючих видів Pythium debanaiium Hesse, Aphanomyces cochhoides Drechs, Phomabetae Frank Rhizocfonia solani Kuehn Чашки шкубували на протязі 5 діб при температурі 18 - 20°С В якості еталонів використовували сульфокарбатюн К і Превікур - 607 - протравники насіння цукрових буряків О 0 0 о со (О ю 56308 Таблиця 1 Фунгіцидна аісгивність препаратів Фунгіцидна дія по відношенню до міцелію грибів в % до конт- Фунпстатична активність до ролю № Препарати та норми Aphanomyces Pythium п/п витрати Aphanomyces RMzocfoma Cochhoides, в % debanan Phomabetae сое hlfo ides, solani до контролю um Сульфокарбатюн К 1 75,0 67,0 85,0 81,0 71,0 еталон 1 - Зкгл" Превікур - 607 - ета2 76,0 73,0 86,0 87,0 73,01 лон III - 2кгл~ Заявляємий препарат 96,0 96,0 98,0 99,0 98,0 3 йод - 25г/г, 5г/г 93,7 83,0 89,0 85,0 81,0 Інтерпретацію ДОСЛІДІВ оцінювали по формулі Єббота з врахуванням діаметру росту колоній контрольних тест-грибів і діаметру колоній грибів на чашках з препаратами в процентах до контролю Повторність ДОСЛІДІВ чотирьохкратна Визначення фунгіцидної активності препаратів Фунпцидність препаратів визначали по цій же методиці [5] На скло з лункою вносили 0,1 мл суспензії (1 106 спор гриба Aph Cochhoides 72— годинна культура) Потім добавляли 1 каплю (0,05мл) препарату, Пророщення спор відмічали через 24 години при температурі 22°С Як видно із результатів ДОСЛІДІВ табл 1) захвляємий препарат значно активніший по фунгіцидній і фунпстатичній активності відносно еталону І і еталону III Приклад 2 Вивчення бактерицидної активності препаратів Бактерицидну активність препаратів вивчали по стандартній методиці [6] В чашці Петрі з мясопептонним агаром і суспензією спор культур тест мікробів (Bacillus mycoides Flugge, Bacillus mesentencus pv Vulgatus Flugge, Bacillus butyncus pv betac Koszura) вносили в лунки визначену КІЛЬКІСТЬ препарату Суспензію готували по стандарту мутності на 110ЄД На ЮОмл, поживного середовища вносили 4мл суспензії мікробів Чашки культивували на протязі 24 годин при температурі 36,6°С Таблиця 2 Бактеріцидна активність препаратів № п/п 1 2 Препарата і норма витрати Пригнічення росту бактерій (в % до контролю) Bacillus myBacillus MesBacillus butyncoides entencus p v Vagatus cus p v betac Тетраметилтурамдісульфід (ТМТД) еталон 4кгл~ Заявляємий препарат - 25гл~ 12,5гл По діаметру зон в чашках аналізували бактерицидну активність препаратів В якості еталону використовували тетраметилтіурамдісульфід 80% сипучий порошок Повторність ДОСЛІДІВ 4— кратна Результати ДОСЛІДІВ представлені в табл 2 Аналіз цих ДОСЛІДІВ свідчать про те, що заявляємий препарат пригнічує ріст бактерій на 85 - 99%, в той час як еталонний препарат всього лиш на 76 - 82% Література 1 И Г Коган, Н К Джафаров Опыт лечения микозов волосистой части головы без применения рентгеновских лучей Вестник дерматологии и венерологии, 1959, 33,с 16 76,0 82,0 81,0 98,7 87,1 99,0 85,0 97,9 87,1 2 М Д Машковский Лекарственные средства, Вильнюс, 1994г ч II стр 3 В А Петрунек и др Перечень пестицидов и агрохи ми катов, разрешенных к применению на Украине, К 1996, с 52 4 А А Кравцов, Н М Голишин Химические и биохимические средства защиты растений Справочник М , ВО, Агропроміздат, 1989, с 177 5 Методические указания по определению фунгийдной активности новых химических соединений ВНИИХСЗР, отд НИИТЭХИМ, Черкасы, 1984,с25 6 Г Н Перший Химиотерапия М Медгиз 1970, с 471 56308 Підписано до друку 05 06 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

An agent for the grain treatment

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych, Dulnev Petro Heorhiiovych, Dulnev Petro Heorhiovych, Blahoiev Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Средство для протравливания зерна

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич, Благоев Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/06, A01P 3/00, A01N 59/12, C01B 7/00

Мітки: протруювання, засіб, зерна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-56308-zasib-dlya-protruyuvannya-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Засіб для протруювання зерна</a>

Подібні патенти