Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Камера сухого аерозолю, що складається із пристрою вироблення сухого аерозолю, а саме приладу подрібнення хлориду натрію, вентилятора, млинка, чаші та повітропроводу, яка відрізняється тим, що додатково має закрите приміщення, яке послідовно з’єднано з нагрівником потоку подрібнених частинок хлориду натрію, щонайменше одним фільтром, двома решітками і колінами повітропроводу з можливостями нагріву, іонізації, зарядки і додаткового взаємоподрібнення частинок.

Текст

Камера сухого аерозолю, що складається із пристрою вироблення сухого аерозолю, а саме приладу подрібнення хлориду натрію, вентилятора, млинка, чаші та повітропроводу, яка відрізняється тим, що додатково має закрите приміщення, яке послідовно з'єднано з нагрівником потоку подрібнених частинок хлориду натрію, щонайменше одним фільтром, двома решітками і колінами повітропроводу з можливостями нагріву, іонізації, зарядки і додаткового взаємоподрібнення частинок що в процесі роботи має місце його посилене зношування через прецесію та тверду структуру вихідного матеріалу порошку, що призводить до нерівномірності кристалів помолу і в результаті параметри сухого аерозолю є нестабільні, їх неможливо регулювати у ВІДПОВІДНОСТІ ДО потреб лікувального процесу В основу винаходу поставлено завдання створення камери сухого аерозолю шляхом поєднання камери із закритого приміщення з'єднаного повітрепроводом обладнаним нагрівним елементом із пристроєм створення аерозолю у складі вентилятора, млинка подрібнення хлориду натрію та пристрою його іонізації, чаші поміщення розмеленого хлориду натрію, щонайменше фільтру, двох решіток розпилення розташованих послідовно, що дасть змогу забезпечити лікування ряду неспецифічних захворювань легень, і алергічного стану, регулювати основні параметри середовища, усунути недоліки пов'язані із географією розташування соляних шахт, зробити зайвим витрати на інженерне обладнання лікувальних приміщень під землею, розташувати камери в амбулаторно-поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів Поставлене завдання вирішують тим, що хлорид натрію подрібнюють, іонізують та нагнітають разом з повітрям у закрите приміщення чим повторюють природні умови властиві соляним шахтам, які використовують із лікувальною метою, створюючи середовище ідентичне приро о 00 00 (О ю 56188 дному, вирішують ряд лікувальних проблем В той же час у прототипу відсутня іонізація, фільтрація і забезпечення заданої дисперсності аерозолю решітками, тому у порівнянні із прототипом іонізація розпиленого порошку хлориду натрію, фільтри, решітки розпилення, приміщення камери мають значні переваги, бо дають ефективніше лікування внаслідок іонізації, а само приміщення забезпечить комфорт та можливість одночасної процедури декількома пацієнтами і протягом часу визначеного лікарем, що збільшить ефективність та зменшить витрати на лікування На фіг 1 зображено схематично камеру сухого аерозолю Камеру сухого аерозолю складено із закритого приміщення 1, пристрою вироблення сухого аерозолю 2 у складі герметичного корпусу 3 із розташованими у ньому вентилятором 4, млинком подрібнення хлориду натрію 5, чаші поміщення розмеленого хлориду натрію 6, повітрепроводу 7 з щонайменше двома колінами 8 та 9, в одному з яких поміщено нагрівні елементи 10, фільтр 11, дві решітки 12 Камера сухого аерозолю працює наступним чином В приміщення 1 з'єднане повітрепроводом 7 із пристроєм 2 поміщають пацієнта або групу пацієнтів Одночасно вмикають нагрівні елементи 10, вентилятор 4 і млинок подрібнення хлориду натрію 5 Хлорид натрію розмелюють до розміру частинок Змкм і більше та поміщають у чашу 6 Із герметичного корпусу 1 струмінь потоку повітря створений вентилятором 4 скеровують по повітрепроводу 7 де, проходячи по ньому, у першому КОЛІНІ 8 він натрапить на нагрівні елементи 10 розташовані поперек коліна 8 Нагріванням до заданої температури частинки збільшують енергію потоку частинок хлориду натрію, дальше вони потрапляють на ряд розташованих послідовно решіток 12 Конструкцією решіток 12 передбачено вічка таких розмірів і взаємоорієнтацм, які забезпечать взаємоподрібнення їх (частинок) та іонізацію від співудару одна до другої, внаслідок якої 4 наступить зарядження їх від'ємним зарядом Потоком повітря, створеного вентилятором 4, дальше іонізовані частинки разом із повітрям надходять у коліно 9 та фільтр 11 виконані так, щоби забезпечити додаткове взаємоподрібнення та підсилення іонізації Далі вентилятором 4 потік надходить у приміщення 1 Завдяки послідовному розташуванню механізму подрібнення кристалів хлориду натрію 1, забезпечення вентилятором 4 достатньо потужного потоку повітря разом із подрібненими та активізованими нагрівом елементом 10 частинками у повітропроводі 7, колінами зміни траєкторії 8 та 9, решітками 12 іонізації та фільтром 11, а також замкнутості простору приміщення 1 досягають стабільного насичення закритого приміщення 1 камери сухого аерозолю, заряд, склад як по площі, так і по висоті у приміщенні 1, частинок, що творить штучний клімат, який використано для лікування неспецифічних захворювань легень Технічний результат отриманий від використання камери сухого аерозолю полягає у тому, що дозволить скоротити курс лікування, регулювати основні параметри лікувального середовища в залежності від нозології і ступеня хвороби пацієнта, усунути недоліки пов'язані з прив'язкою до географії місць розташування соляних шахт Робить зайвим потребу створення спеціалізованих підземних інженерних споруд і комунікацій, що відповідають вимогам Держтехнагляду, а також ліквідувати витрати на їх утримання і експлуатацію, дасть можливість розташувати камери в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів Бібліографічні дані 1 Авт св СРСР №1140834, 2 Авт св СРСР №1397084, 3 Авт св СРСР №14554480, 4 Заявка на пат України №94053290, оф бюл "Пром власність" №3,1997р 5 Авт св СРСР №1630834 56188 Підписано до друку 05 06 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dry aerosol chamber

Назва патенту російською

Камера сухого аэрозоля

МПК / Мітки

МПК: A61M 13/00

Мітки: камера, аерозолю, сухого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-56188-kamera-sukhogo-aerozolyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Камера сухого аерозолю</a>

Подібні патенти