Спосіб визначення строків служби робочих рідин гідроприводів

Номер патенту: 56107

Опубліковано: 27.12.2010

Автори: Венцель Євгеній Сергійович, Орел Олександр Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення строків служби робочих рідин гідроприводів, який включає енергійне збовтування рідини, яку витримують потім в кюветі не менше ніж 8 годин, а потім роблять підрахунок часток забруднень, який відрізняється тим, що до підрахунку часток забруднень враховуються частки розміром менше 5 мкм, та бракувальним показником якості використовується коефіцієнт протизношувальних властивостей робочих рідин, який є інтегральним показником придатності їх до подальшої експлуатації.

Текст

Спосіб визначення строків служби робочих рідин гідроприводів, який включає енергійне збов 3 56107 складу частинок забруднень доцільно виражати коефіцієнтом протизношувальних властивостей, який можна вважати критерієм оцінки строків служби робочих рідин гідроприводів та який визначається співвідношенням. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу визначення строків служби робочих рідин гідроприводів шляхом урахування часток забруднень розміром до 5мкм. Поставлена задача вирішується за рахунок того що спосіб який включає енергійне збовтування рідини, яку витримують потім в кюветі не менше ніж 8 годин, а потім роблять підрахунок часток забруднень, згідно до корисної моделі, до підрахунку часток забруднень враховують частки, розміром менше 5мкм і бракувальним показником якості використовується коефіцієнт протизношувальних властивостей робочих рідин, який являється інтегральним показником придатності їх до подальшої експлуатації Запропонований спосіб реалізується наступним чином. Робочу рідину енергійно збовтують та заливають у кювету. Закривають чистим покривним склом і ставлять під скляний ковпак або кристалізатор, де витримують не менше 8 годин. Потім кювету обережно поміщують на предметний столик мікроскопа і роблять підрахунок числа часток забруднень. Частки класифікують у залежності від розміру (менше 5, 5... 10, 10...25, 25...50, 50... 100, 100...200мкм), що приймається по найбільшому вимірі. де n5 10 ; n10 25 і т. д. - число часток забруднень розміром понад 5 і до 10мкм, понад 10 і до 24мкм і т.д. в 100см3 робочої рідини для кожного з 10 класів за ГОСТ 17216-2001 (від 8-го до 17-го). За величиною індексу забруднення за допомогою таблиць можна встановити клас чистоти. Однак індекс забрудненості констатує лише кількісний вміст часток забруднень щодо відносно великих розмірів (більше 5мкм) і не дають якісної картини, яка характеризує протизношувальні властивості робочих рідин, а саме ці властивості й визначають строк служби їх. Крім того, в ГОСТ 17216-2001 для класів 3-17 не нормується кількість часток розміром 5мкм і менше, а в виразі (1) для визначення індексу забруднення немає доданка, що враховує кількість цих частинок. А саме вони знижують інтенсивність зношування вузлів тертя обернено пропорційно до об'ємної концентрації частинок в ступені 3/2 при незмінній їх масі, що пояснюється тим, що ці частинки здібні: - зменшити електростатичне зношування в результаті підвищення електропровідності і поверхневого напруги оливних плівок; - адсорбувати на собі продукти окислення олії, перетворюючись таким чином на природну протизношувальні присадку; - нівелювати шорсткості поверхонь, зменшуючи тиск в сполученнях, а отже, можливість. Саме тому протизношувальні властивості робочих рідин з урахуванням гранулометричного Kj n5 10 10 n10 25 25 n25 n5 5 50 50 n50 де n5 - число часток забруднень розміром понад 5 і менше мкм. З урахуванням виразу (1) 0,005n5 Kj z (3) Як видно з (2) і (3), збільшення коефіцієнта Kj (а отже, і поліпшення протизношувальних властивостей робочих рідин) може бути досягнуто або збільшенням числа дрібних частинок (5мкм і більше), або зменшенням кількості великих (понад 5мкм). Робота запропонованого способу пояснюється прикладом. Проведено експлуатаційні порівняльні випробування двох скреперів Д-357, в гідросистему одного з яких вбудовано диспергуючий пристрій, який призначено для штучного підвищення в робочій рідини кількості частинок розміром 5мкм та менше. Обидва скрепера були приблизно однієї дати випуску і мали практично однакове напрацювання гідроагрегатів. Під час випробувань періодично з працюючих гідроприводів проводився відбір проб робочих рідин для встановлення гранулометричного складу частинок забруднень з подальшим розрахунком величини Kj і визначення основного чинника, який характеризує протизношувальні властивості - концентрації заліза в робочої рідини. Спостереження 4 100 100 n100 200 200 (2) за вказаними параметрами робочих рідин здійснювалося в скрепері з серійної гідросистемою протягом 960 годин експлуатації, тобто у відповідності зі строком служби робочої рідини, рекомендованим заводом-виробником машин, а в скрепері з диспергуючим пристроєм - протягом 1750 годин без проміжної заміни робочої рідини. Результати досліджень наведені на Фіг.1, 2, з яких видно, що величина Kj в робочої рідини, що застосовувалася в скрепері з серійним гідроприводом, лінійно знижується протягом 960 годин експлуатації з величини 0,82 до 0,455. Це пояснюється поступовим збільшенням в часі числа часток забруднень всіх розмірів (Фіг.2, а і б, криві 1). При цьому кількість часток розміром до 5мкм росте відносно повільніше числа частинок інших розмірів, що згідно з виразом (2) призводить до поступового зменшення величини Kj. У скрепера, який працював з диспергуючим пристроєм, перші 740 годин Kj підвищується від 0,82 до 2,8, потім величина Kj знижується і стає рівною 1,47 при напрацюванні 1750 годин. Збільшення в початковий період значення Kj пояснюється штучним диспергуванням, а отже, зростанням числа частинок розміром 5мкм. і менше (Фіг.2, а, крива 2) з одночасним відносним зменшенням числа частинок розміром 5-200мкм. (Фіг.2, б, крива 2). Наступаюче через 740 годин поступове зниження величини К, викликано тим, що в наступні 5 56107 1000 годин практично наступає стабілізація кількості частинок розмірів 5мкм. і менше, а кількість часток більше 5мкм збільшується. Таким чином, робоча рідина, що працювала у гідросистемі з диспергуючим пристроєм, мало впродовж всього періоду випробувань більш високе значення коефіцієнта Kj. При цьому знос елементів гідроприводу, який працював з диспергуючим пристроєм, оказався наприкінці випробувань у 1,35 разів меньше, чим без використання цього пристрою. Якщо прийняти, що величина коефіцієнта Kj робочої рідини, яка працювала в скрепері з серій Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 ною гідросистемою на протязі 960 годин, є межовим бракувальним показником, то продовжуючи праву гілку графіку Kj робочої рідини, що працювала з диспергуючим пристроєм, до величини 0,455, то можна зробити висновок, що в цьому випадку строк служби робочої рідини може бути подовжений до 2400 годин, тобто в 2,5 разів. Таким чином, доцільно використовувати такий спосіб тому, що коефіцієнт протизношувальних властивостей в повній мірі визначає строки служби робочих рідин в експлуатації у зв'язку з їх протизношувальними властивостями, та дає можливість подовшити строк служби робочих рідин у 2,5 разів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of working liquids of hydro-drives

Автори англійською

Ventsel Yevhen Serhiiovych, Orel Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ определения сроков службы рабочих жидкостей гидроприводов

Автори російською

Венцель Евгений Сергеевич, Орел Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01N 1/20

Мітки: визначення, робочих, строків, спосіб, гідроприводів, служби, рідин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-56107-sposib-viznachennya-strokiv-sluzhbi-robochikh-ridin-gidroprivodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення строків служби робочих рідин гідроприводів</a>

Подібні патенти