Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому, що включає визначення кількісної оцінки в балах прогностично значущих показників з наступним розрахунком інтегрального коефіцієнта, який відрізняється тим, що додатково визначають в балах та виводять інтегральний коефіцієнт з факторів оцінки локалізації конкременту, наявності операції в анамнезі, характеру перебігу пієлонефриту та його поширеності, ускладнень основного захворювання, супутньої патології, відповідність до стандартів обсягу обстеження, статі і місця проживання та при величині інтегрального коефіцієнту менше (<) +1,0 оцінюють стан хворого як з мінімальним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок у хворих на сечокам'яну хворобу, які мають нефростому, а при величині більше (>) +1,1 - до підвищеного ризику.

Текст

Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому, що включає визначення кількісної оцінки в балах прогностично значущих показників з наступним 3 56043 кам'яну хворобу, які мають нефростому, а при величині більше (>) +1,1 - до підвищеного ризику. Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому виконують наступним чином: у хворих на сечокам'яну хворобу, які мають нефростому, шляхом застосування відомих та поширених в клінічній практиці медичних установ методів обстеження, визначають фактори оцінки локалізації конкременту, наявності операції в анамнезі, характеру перебігу пієлонефриту та його поширеності, ускладнень основного захворювання, супутньої патології, відповідність 4 до стандартів обсягу обстеження, статі та місця проживання і оцінюють їх в балах, які є складовою прогностичної карти, що наведена в таблиці. Першу групу (І) складають хворі на сечокам'яну хворобу, які мають нефростому, у яких кількість балів менше () + 1,1 складають хворі з підвищеним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок і потребують лікування в стаціонарі. Таблиця Прогностична карта оцінки в балах стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому № п/п 1 Прогностичний фактор Стать 2 Місце проживання 3 Локалізація конкремента 4 Операції в анамнезі 5 Пієлонефрит 6 Перебіг пієлонефриту 7 Ускладнення гідронефроз хронічна ниркова недостатність Інфравезикальна обструкція 8 Інши урологічні хвороби Супутні захворювання 9 серцево-судинна недостатність цукровий діабет хронічні запальні хвороби інших органів 10 Амбулаторно обстежений відповідно стандарту Наведені в таблиці дані показують, що при наявності у хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому певної ознаки, розцінюють її як фактор ризику несприятливого перебігу хвороби, яка проявляється розвитком гнійної стадії, або як фактор, що обтяжує стан хворого. Мірою ризику є інтегральний коефіцієнт, який представляє собою кількість підсумованих значень ознак та забезпечує їх зручне практичне використання. У випадках, коли величина коефіцієнта відноситься до І групи розподілу, тобто з мінімальним Ознака чоловік жінка місто село нирка нирка+сечовод одна дві більше однобічний двобічний без загострення загострення нема є нема є нема є нема є нема є нема є нема є так ні Бали -0,7 + 1,0 -0,9 + 0,5 -0,3 + 1,0 -1,7 + 2,2 + 6,0 -0,6 + 1,5 -0,7 + 1,0 -0,6 + 0,7 -0,4 + 0,7 -0,4 + 0,7 -0,1 + 0,3 -1,0 + 0,9 -0,3 + 1,0 -0,3 + 1,0 -0,8 + 0,5 ризиком розвитку гострих запальних хвороб, пацієнт може отримувати спеціалізовану допомогу в амбулаторних умовах, де й здійснюють заміну нефростоми у разі необхідності. Якщо за величиною сумарного коефіцієнта пацієнт відноситься до II групи, тобто з підвищеним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок, спеціалізовану допомогу він повинен отримувати в умовах стаціонару, де також при необхідності виконують хірургічну маніпуляцію - заміну нефростоми. Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому був вико 5 56043 ристаний на базі відділу запальних захворювань нирок ДУ "Інститут урології АМН України" у 18 хворих на сечокам'яну хворобу, які мали нефростому. Наводимо приклади застосування запропонованого способу. Приклад 1. Хворий П.І., і.х. № 13611, 50 років, проживає в місті, планово госпіталізований в урологічне відділення з діагнозом: сечокам'яна хвороба, лівобічна нефростома, ішемічна хвороба серця, хронічний лівобічний пієлонефрит, латентна фаза. Поступив на стаціонарне лікування не обстежений в амбулаторних умовах, хворіє 5 років, переніс одну операцію з приводу сечокам'яної хвороби. При визначенні інтегрального коефіцієнту за запропонованим способом він дорівнює - 7,1. В даному випадку хворому не показане лікування в умовах стаціонару, він відноситься до групи з мінімальним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок, а тому заміну нефростоми здійснюють в амбулаторних умовах, як хірургічну маніпуляцію. Хворий перебував у спеціалізованому відділенні 3 ліжко-дня і не отримував антибактеріальну терапію. Приклад 2. Хворий Ю., і.х. № 16678, 65 років, проживає в місті, планово потрапив до урологічного відділення з діагнозом: сечокам'яна хвороба, рецидивний камінь єдиної правої нирки, правобічна нефростома, ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, цукровий діабет, хронічний пієлонефрит в стадії загострення, хронічна ниркова недостатність. Перед госпіталізацією планово обстежений у відповідності до існуючих стандартів. Хворіє понад 10 років, в анамнезі переніс 4 опера Комп’ютерна верстка І.Скворцова 6 ції з приводу сечокам'яної хвороби. При визначенні інтегрального коефіцієнта за запропонованим способом, він дорівнює + 5,6, що відповідає групі з підвищеним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок і вимагає проведення інтенсивного консервативного лікування та заміни нефростоми в умовах урологічного відділення. Після проведеного відповідного лікування при повторному підрахунку інтегрального коефіцієнта він складає + 1,0, що свідчить про позитивну динаміку, відноситься до групи з мінімальним ризиком розвитку гострих запальних хвороб нирок і можливість подальшого спостереження в амбулаторно-поліклінічних умовах. Таким чином, спосіб прогнозування стану хворого на сечокам'яну хворобу, який має нефростому забезпечує моніторинг за ефективністю лікувальних заходів на підставі динаміки величин інтегрального коефіцієнта, забезпечує вибір оптимальної тактики ведення хворих на сечокам'яну хворобу, який має нефростому, не трудомісткий і може використовуватись в лікувальнопрофілактичних закладах усіх типів, має високу чутливість (100 %), специфічність (96,4 %) та діагностичну ефективність (96,7 %). Джерела інформації: 1. Патент 10192 A UA, МПК5 А 61 В 6/00.Спосіб диференційної діагностики гострого пієлонефриту /Возіанов О.Ф., Пасєчніков СП., Лісовий В.М., Погребинський В.М., Мельник В. Я., Бухалов Ю.В.; ІУНАМНУ, УДМУ ім. акад. О.О. Богомольця; № 94062352; 20.06.94; Опуб.25.12.96, Бюл. № 4. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prognosis of patient state with urolithiasis with nephrostoma

Автори англійською

Pasiechnikov Serhii Petrovych, Vozianov Serhii Oleksandrovych, Saidakova Nataliia Oleksandrivna, Dmytryshyn Serhii Petrovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования состояния больного мочекаменной болезнью, имеющего нефростому

Автори російською

Пасечников Сергей Петрович, Возианов Сергей Александрович, Сайдакова Наталья Александровна, Дмитришин Сергей Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: стану, нефростому, хворобу, сечокам'яну, спосіб, має, прогнозування, хворого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-56043-sposib-prognozuvannya-stanu-khvorogo-na-sechokamyanu-khvorobu-yakijj-maeh-nefrostomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам’яну хворобу, який має нефростому</a>

Подібні патенти