Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пружна напрямна, що являє собою пластину у вигляді квадрата з вирізами, що утворюють між центром та периметром перемички, орієнтовані одна відносно одної під кутом 90 градусів, яка відрізняється тим, що перемички виконані з центральної та двох бічних ділянок, причому жорсткість центральної ділянки значно вища за жорсткість бічних.

Текст

Пружна напрямна, що являє собою пластину у вигляді квадрата з вирізами, що утворюють між центром та периметром перемички, орієнтовані одна відносно одної під кутом 90 градусів, яка відрізняється тим, що перемички виконані з центральної та двох бічних ділянок, причому жорсткість центральної ділянки значно вища за жорсткість бічних лянок 3, при чому жорсткість центральної ділянки значно вища за жорсткість бічних Розглянемо роботу пружної направляючої Жорсткість в робочому напрямку дорівнює сумі ЛІНІЙНИХ згинних жорсткостей усіх чотирьох пружних елементів, а жорсткість в бічному напрямку в основному визначається жорсткістю розтягу-стиску відповідної пари пружних елементів У ВІДПОВІДНОСТІ до запропонованої конструкції жорсткість заявленої пружної направляючої в основному буде визначатися жорсткістю бічних ділянок пружного елементу Тому формули для розрахунку жорсткості заявленої пружної направляючої матимуть вигляд E h b o « У- в бічному напрямку, 2Eh 3 b 0 в осьовому напрямку "o+3loLo Проектуючи пружний елемент так, щоб І о _ »1о, Lo« L отримаємо наступне відношення жорс2 3L' ткостей у бічному та робочому напрямках 2h : Жорсткості прототипа можуть бути визначеними за наступними формулами L в бічному напрямку, 4Eh 3 b в робочому напрямку CO сч 00 ю ю 55823 дії навантаження розтягу-стиску рівномірно розподілене по довжині пружного елементу При цьому підвищення жорсткості центральної ділянки можна досягнути, наприклад, за рахунок збільшення її геометричних розмірів у порівнянні з бічними ділянками В таблиці наведені результати чисельного експерименту по перевірці жорсткості заявленої пружної направляючої та и прототипу при наступних значеннях параметрів пружного елементу Вибірність прототипу буде 2tv Таким чином, порівнюючи отриману вибірність винаходу з вибірністю прототипу, можемо ВІДМІТИТИ, що вибірність винаходу приблизно в три рази перевищує вибірність прототипу Підвищення вибірності пояснюється тим, що згинаюча жорсткість в заявленій направляючій в основному визначається жорсткістю бічних ділянок пружного елементу (ділянок найбільшої деформації при дії згинаючого навантаження), а зусилля від Таблиця Прототип Жорсткості В бічному напрямку В осьовому напрямку Вибірність 10 2 З Е=7,2 10 Н/м , Ь=5 10 Ч h=0 3 10 м, G=2,7 1010H/M2, L=20 103M 11,36-10ьН/м 4,86-1 О^Н/м 2337 Чисельний експеримент показав підвищення вибірності заявленої пружної направляючої у порівнянні з прототипом в два рази Отримане при чисельному експерименті підвищення вибірності має дещо менше значення, у порівнянні з отриманим теоретично, тому що центральна ділянка пружного елементу, що розраховувався, має не абсолютну, а кінцеву жорсткість Проте, збільшуючи жорсткість центральної ділянки, можна добитися збільшення вибірності до трьох разів, у ВІДПОВІД Заявлена ПН Е=7,2 1010Н/м2, Ь0=0 3 10 Ч h=0 3 10 3 м, G=2,7 1010H/M2, L=20 103M, 10=1 5 103м, Ь=5 103м 3,22-10ьН/м 0,69-1 О^Н/м 4674 НОСТІ до теоретичних розрахунків Експериментальна перевірка показує, що вибірність направляючої з пружними елементами, що мають жорстку центральну ділянку, значно перевищує вибірність прототипу Джерела інформації 1 Феодосьев В М Сопротивление материалов -М Наука, 1979, -560с 2 Авторское свидетельство СССР №737834, М Kn 2 G01P ФІГ.1 Фіг.2 55823 Підписано до друку 05 05 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Resilient guide part

Автори англійською

Balabanov Ihor Valeriiovych, Cherniak Mykola Hryhorovych

Назва патенту російською

Упругая направляющая деталь

Автори російською

Балабанов Игорь Валериевич, Черняк Николай Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: G01P 1/00, G01B 1/00

Мітки: напрямна, пружна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-55823-pruzhna-napryamna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пружна напрямна</a>

Подібні патенти