Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вставки фурнітури і пробивання отворів, що містить плиту з закріпленим на ній лінійним електромагнітним двигуном та ударником і основу, на якій розміщена матриця з матеріалом і фурнітурою, попередньо вставленою в отвір у матеріалі, або вирубна плита з матеріалом, який відрізняється тим, що привід виконаний у вигляді електромагнітної котушки та постійного магніту, який кріпиться на ударнику.

Текст

Пристрій для вставки фурнітури і пробивання отворів, що містить плиту з закріпленим на ній лінійним електромагнітним двигуном та ударником і основу, на якій розміщена матриця з матеріалом і фурнітурою, попередньо вставленою в отвір у матеріалі, або вирубна плита з матеріалом, який відрізняється тим, що привід виконаний у вигляді електромагнітної котушки та постійного магніту, який кріпиться на ударнику. (19) (21) u201006516 (22) 28.05.2010 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) ПОЛІЩУК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, ЧУМАКОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, ПРИБЕГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 Для виконання технологічної операції пробивання отворів матеріал 9 розміщується на вирубній плиті 15, яка розташована на основі 10. Пристрій для вставки фурнітури працює наступним чином. В початковому стані постійний магніт 1, який кріпиться на ударнику 3, під дією утримувачів 4 знаходиться в початковому верхньому положенні. При цьому полюси магніту розміщені так, як показано на Фіг.1. При подачі імпульсу напруги оберненої полярності до полярності постійного магніту від блоку живлення 11 на котушку 2 виникає електромагнітна сила, під дією якої постійний магніт притягується до котушки. Таким чином, утворюється два незалежних магнітних потоки: поляризуючий, який створюється постійним магнітом, і робочий магнітний потік, який виникає під дією намагнічувальної сили робочої обмотки. При цьому ударник 3 з прикріпленим до нього пуансоном 5 з певним зусиллям і швидкістю здійснює рух в напрямку до матриці 8, де розташований матеріал 9 з фурнітурою 12, в який її потрібно закріпити. Перед цим фурнітура вставляється вручну в попередньо пробитий отвір в матеріалі. Після досягнення пуансоном фурнітури, наприклад, люверса, відбувається її розклепування і закріплення в матеріалі. Далі з блоку живлення подається протилежний за зарядом до полюсів постійного магніту імпульс напруги, завдяки чому відбувається відштовхування, і, відповідно, повернення у початкове положення постійного магніту з 55732 4 ударником. Утримання забезпечують немагнітні утримувачі. Технологічна операція пробивання отворів в матеріалі пристроєм для пробивання отворів відбувається аналогічно попередній технологічній операції, але із заміною пуансона 5 на пробійник 14 і матриці 8 на вирубну плиту 15: проходить опускання ударника 3 з пробійником 14 вниз і відбувається пробивання отвору в матеріалі 9, який розміщений на вирубній полімерній плиті 15. Після робочого ходу відбувається повернення ударника в початкове положення за рахунок зворотного включення. Далі цикл повторюється. Джерела інформації: 1. Пат. 10262 Україна, МКИ 7 B21J7/00, A43D8/04, A43D8/36. Енергозберігаючий прес для вирубування деталей взуття/ Д.В.Прибега, А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук, С.С.Шевчук - № и200503000; Заявл. 01.04.2005; Опубл. 15.11.2005, Бюл.№ 11. 2 Пат. 44618 Україна, МПК (2009) А41Н 37/00. Прес для вставки фурнітури і пробивання отворів/ О.С.Поліщук, Прибега Д.В., Рурська С.В. -№ u 2009 04065; Заявл. 27.04.2009; Опубл. 12.10.2009, Бюл. №19. 3. Ряшенцев Н.П. Электромагнитные прессы. Новосибирск: Наука, СО, 1989.-216 с. 4. Ряшенцев Н.П. Введение в теорию энергопреобразования электромагнитных машин. - Новосибирск: Наука, СО, 1987. - 160 с. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 55732 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Energy-saving press for inserting furniture

Автори англійською

Polischuk Oleh Stepanovych, Chumakova Svitlana Vasylivna, Prybeha Dmytro Volodymyrovych

Назва патенту російською

Энергосберегающий пресс для вставки фурнитуры

Автори російською

Полищук Олег Степанович, Чумакова Светлана Васильевна, Прибега Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A41H 37/00

Мітки: енергозберігаючий, прес, фурнітури, вставки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-55732-energozberigayuchijj-pres-dlya-vstavki-furnituri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Енергозберігаючий прес для вставки фурнітури</a>

Подібні патенти