Номер патенту: 55558

Опубліковано: 10.12.2010

Автор: Мацюк Олександр Костянтинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для здобуття водню з рідини, що містить ємність для води або водного розчину, розміщені в ній металеві електроди і приєднане до них високовольтне джерело електроенергії, електричне поле якого пронизує рідину у вертикальному напрямі, а також резонансний електронний дисоціатор молекул активованого водяного туману, що містить розміщені над поверхнею рідини другі електроди, які підключені до електронного генератора високовольтних високочастотних імпульсів з регульованою частотою у діапазоні, що містить резонансні частоти збудження випарених молекул рідини і її іонів, при цьому корпус у своїй нижній частині забезпечений вхідним патрубком для подачі води, а у верхній частині - патрубком для виведення паливного газу, який відрізняється тим, що вузол блока регулювання і управління, пов'язаний з металевими електродами, має розширений верхній діапазон високовольтної напруги, що знаходиться у зоні не менше 60 кВ, електроди електронного дисоціатора розведені мітлоподібно, а корпус у своїй нижній частині забезпечений патрубком для зв'язку з компресором.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вузли, які підключені до двох пар електродів, об'єднані у єдиний блок регулювання і управління.

Текст

1. Пристрій для здобуття водню з рідини, що містить ємність для води або водного розчину, розміщені в ній металеві електроди і приєднане до них високовольтне джерело електроенергії, електричне поле якого пронизує рідину у вертикальному напрямі, а також резонансний електронний дисоціатор молекул активованого водяного туману, що містить розміщені над поверхнею рідини другі електроди, які підключені до електронного генератора високовольтних високочастотних імпульсів з регу 3 НЕРАТОР» (патентна заявка RU №2009130354 від 10.08.2009р., публ. 10.04.2010р., С25В1/04, С25В9/12). Відомий пристрій містить канали подачі води і електроліту і відведень продуктів електролізу, а також електролізер, що включає циліндровий корпус, заповнений розчином електроліту. Цей корпус сполучений з каналами підведення води і електроліту, коротко замкнутими або сполученими через споживача постійного струму електродами, один з яких утворений внутрішньою поверхнею корпусу, а також теплообмінник. Відмітною частиною відомого пристрою є наявність механізму, що формує скручений тороїдальний потік електроліту, що вивертається, другого електроду у вигляді струмопровідної штанги, розташований уздовж подовжньої осі циліндрової ємності. У відомому пристрої механізм, який задає смерчообразний вихровий рух електроліту, виконаний як сукупність крильчатки, сполученої з приводом обертання, і циліндровим корпусом. Недоліком відомого пристрою є складність сукупності вузлів, що створюють вихрові процеси. Відомий ультразвуковий пристрій здобуття водню з води (патент на корисну модель RU № 81964, С25В1/04, публ. 10.04.2009р.), вибраний як прототип. Він містить ємність з водою, металеві електроди, розміщені в ній, і приєднане до них джерело електроенергії. Такий пристрій забезпечений капілярами, розміщеними вертикально у вказаній ємності, з їх верхніми торцями, що вище за рівень водного розчину. Причому, один з двох електродів розміщений в рідині під капілярами, а другий електрод виконаний рухливим і сітчастим і розміщений над ними. При цьому джерело електроенергії виконане високовольтним, а пристрій доповнений двома ультразвуковими генераторами, один з яких розміщений під нижнім торцем вказаних капілярів, а другий розташований вище за їх верхній торець, і воно забезпечене резонансним електронним дисоціатором молекул активованого водяного туману. При цьому вказаний дисоціатор містить пару електродів, розміщених над поверхнею рідини, з їх площинами, що ортогональні поверхні рідини, які електрично приєднані до додаткового електронного генератора високовольтних високочастотних імпульсів з регульованою частотою в діапазоні, що містить резонансні частоти збудження випарених молекул рідини і її іонів. Недоліком відомого пристрою є наявність двох ультразвукових генераторів, що приводить до підвищення енерговитрат і необхідності додаткового механічного захисту міцності оболонки корпусу. Іншим недоліком є наявність двох електронних вузлів для живлення кожним своєї пари електродів, причому, ці вузли повинні виробляти напругу з параметрами, що змінюються. Ще одним недоліком є необхідність виконання одного з чотирьох електродів рухливим. Завданням корисної моделі є зниження енерговитрат і підвищення продуктивності приладу. Технічний результат досягається за рахунок удосконалення його конструкції у вигляді спрощення приладу. Економічним результатом є здешевлення конструкції. 55558 4 Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для здобуття водню з рідини, що містить ємність для води або водного розчину, розміщені в ній металеві електроди і приєднане до них високовольтне джерело електроенергії, електричне поле якого пронизує рідину у вертикальному напрямі, а також резонансний електронний дисоціатор молекул активованого водяного туману, що містить розміщені над поверхнею рідини другі електроди, які підключені до електронного генератора високовольтних високочастотних імпульсів з регульованою частотою у діапазоні, що містить резонансні частоти збудження випарених молекул рідини і її іонів, при цьому корпус у своїй нижній частині забезпечений вхідним патрубком для подачі води, а у верхній частині - патрубком для виведення паливного газу, який відрізняється тим, що вузол блоку регулювання і управління, пов'язаний з металевими електродами, має розширений верхній діапазон високовольтної напруги, що знаходиться у зоні не менш 60 кВ, електроди електронного дисоціатора розведені мітлевообразно, а корпус у своїй нижній частині забезпечений патрубком для зв'язку з компресором.У переважному варіанті пристрою вузли, що підключені до двох пар електродів, об'єднані в єдиний блок регулювання і управління. Перенесення режиму роботи металевих електродів, розташованих над водою і під водою, у зону не менш 60 кВ дозволяє почати процес дисоціації в товщі води і використовувати її ерліфтне переміщення на поверхню. Це забезпечує як зниження витрат, у тому числі енергетичних, так і підвищення продуктивності установки для здобуття водню з води. З'єднання установки, що заявляється, з компресором сприяє підвищенню її продуктивності. Мітлевообразне виконання електродів електронного дісоциатора дозволяє підвищити ефективність їх дії на високоактивований туман. Технічна суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється графічним зображенням конструкції пристрою (фіг.1), що додається, і прикладом конкретного виконання. Пристрій складається з діелектричної ємності 1, в яку наливають водний розчин рідини. До складу пристрою входять високовольтні металеві електроди 2 і 3, один з яких виконаний у вигляді пластини, і розміщений на дні ємності 1. Другий високовольтний електрод 2 розміщений над рідиною. Пристрій містить також високовольтні високочастотні електроди 4 і 5, які розміщені над поверхнею рідини і розведені мітлевообразно з метою створення багатоточечності. Всі названі електроди 2, 3, 4 і 5 приєднані до електронного блоку 6 регулювання і управління, який задає параметри процесу. Крім того пристрій містить патрубок 7 для введення води, патрубок 8 для виведення водню і патрубок 9 для зв'язку з компресором. Пристрій працює таким чином. У патрубок 7 крізь вентиль заливають воду до рівня нижче за розташування електродів 4 і 5. Блок 6 подає напругу на високовольтні високочастотні електроди 4 і 5, створюючи в ємкості 1 над поверхнею води електричне поле. Частотний діапазон роботи еле 5 55558 ктродів 4 і 5 знаходиться в області 20мГц з діапазоном девіації 10,5-10,8кГц. При цьому поверхневі шари води насичуються позитивними іонами, в них здійснюється озонування. Після цього електронний блок 6 дає команду про подачу високовольтної постійної напруги на електроди 2 і 3. Напруга між ними знаходиться в районі 60 кВ, при цьому сила струму складає не менше 5А. Це викликає електричний пробій в товщі води від електроду 2 на електрод 3. Деяка частина води дисоціює в своїй товщі, ерліфтно піднімається вгору і випаровується. Під впливом електричного поля, що наводиться електродами 4 і 5, вона перетворюється на ви Комп’ютерна верстка І.Скворцова 6 сокоактивований наелектризований водяний туман. У тій частині води, де ще не сталася дисоціація, під впливом електричного поля між електродами 4 і 5 відбувається розрив її молекул на кисень і водень з утворенням горючого газу (недоочищений водень). На цьому закінчується процес дисоціації води. Важливим елементом всього процесу є своєчасне відключення напруги між електродамі 2 і 3, що забезпечує електронний блок 6. Електронний блок 6 дає команду на відключення електродів 4 і 5, після чого горючий газ під впливом дії компресора спрямовується до вивідного патрубка 8. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for producing of hydrogen from liquid

Автори англійською

Matsiuk Oleksandr Kostiantynovych

Назва патенту російською

Устройство для получения водорода из жидкости

Автори російською

Мацюк Александр Константинович

МПК / Мітки

МПК: C25B 1/04

Мітки: водню, пристрій, здобуття, рідини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-55558-pristrijj-dlya-zdobuttya-vodnyu-z-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для здобуття водню з рідини</a>

Подібні патенти