Креслярський пристрій для відтворення кривих третього та п’ятого порядків

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього та п'ятого порядків, що містить основу, з якою, за допомогою встановленого на ній шарнірного повзуна, з'єднана куліса, зі встановленою діадою повзунів, при цьому куліса з'єднана з важелем, шарнірно встановленим на основі і з'єднаним з траверзою, який відрізняється тим, що оснащений напрямною, додатковими траверзою і діадою повзунів, та Т-подібним повзуном, за допомогою якого траверза з'єднана з важелем, додаткова траверза з'єднана з діадою повзунів і за допомогою додаткової діади повзунів - з напрямною та траверзою, з можливістю переміщення додаткової траверзи відповідно по напрямній або по траверзі.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього та п'ятого порядків, що містить основу, з якою, за допомогою встановленого на ній шарнірного повзуна, з'єднана куліса, зі встановле 3 Пристрій містить основу 1, на якій встановлено шарнір 2 (т. О1) відносно якого має можливість обертатися важіль 3, який в сою чергу шарнірно з'єднаний (т. А) з кулісою 4, яка кінематично пов'язана з шарнірним повзуном 5 (т. О). На важелі 3 встановлено Т - подібний повзун 6 (т. В) на якому кріпиться траверза 7, яка в свою чергу кінематично з'єднана з додатковою діадою повзунів 8, яка в свою чергу встановлена в напрямну 9. На повзуні додаткової діади 8, а саме на тому який має можливість рухатися повздовж напрямної 9 кріпиться додаткова траверза 10 (т. С) і в свою чергу кінематично пов'язана з кулісою 4, за допомогою діади повзунів 11 (т. D). Пристрій дозволяє відтворювати криві 3-го порядку, згідно рівняння Y2(2X-a-b)= X2(a-b) (1) де: а - відстань між центрами шарніру 2 важеля 3 та шарніру 5 куліси 4; b - регульована відстань Т-подібного повзуна 6 від центра шарніра 2 важеля 3. Таким чином, при різних значеннях b пристрій має можливість відтворювати криві третього порядку згідно рівняння (1), та при: b=а - відтворюється пряма по рівнянню: X=а, b=-а - відтворюється парабола по рівнянню: Y2=аХ; Положення Т-подібного повзуна 6 на важелі 3 можливо регулювати за допомогою стопорного гвинта 12 (т. В). Пристрій працює наступним чином: Відстань між шарніром 2 та шарнірним повзуном (О-О1=а), та відстань між центрами шарніра 2 55168 4 та шарнірного з'єднання важеля 3 та куліси 4 також (О-А=а). В залежності від характеру кривої, фіксуємо Т-подібний повзун 6 (т. В) за допомогою стопорного гвинта 12 на заданій відстані на важелі 5, від центру шарніра 2 (т. О1) (О1-В=b). При обертанні 3, повертається куліса 4, траверза 7 отримує рух від важеля 3. В свою чергу від важеля 3 отримує рух і шарнірно з’єднаний з ним куліса 4, рухаючись повздовж шарнірного повзуна 5. Траверза 7 кінематично з'єднана з додатковою діадою повзунів 8 передає їй рух повздовж напрямної 9, а так як на додатковій діаді повзунів 8 закріплена додаткова траверза 10, то вона теж рухається повздовж напрямної 9. При взаємному русі додаткової траверзи 10 та куліси 4 отримує рух діада повзунів 11, при цьому пишучий пристрій вмонтований в діаду повзунів 11 (на кресленні не показано) т. D, відтворює криву третього порядку по рівнянню (1). На (Фіг.2) приведена кінематична схема пристрою для відтворення кривих п'ятого порядку. Якщо додаткова траверза 10 (т. С) кріпиться на повзуні додаткової діади 8, а саме на тому який має можливість рухатися повздовж траверзи 7 і в свою чергу кінематично пов'язана з кулісою 4, за допомогою діади повзунів 11, то пишучий пристрій вмонтований в діаду повзунів 11 (на кресленні не показано) т. D при взаємному русі додаткової траверзи 10 та куліси 4 дозволяє при різних значеннях b відтворювати криві 5-го порядку, згідно рівняння (2) 4 4 2 2 4 2 2 а(Х +Y )+2Y X (X-а)=2(Y X-YXb(X +Y )) (2). 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 55168 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drafting instrument for reproduction of cubic and quintic curves

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения кривых третьего и пятого порядков

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: відтворення, кривих, пристрій, п'ятого, порядків, креслярський, третього

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-55168-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-krivikh-tretogo-ta-pyatogo-poryadkiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення кривих третього та п’ятого порядків</a>

Подібні патенти