Спосіб визначення динаміки функціонального стану макулярної ділянки сітківки при дистрофічних процесах

Номер патенту: 54864

Опубліковано: 17.03.2003

Автор: Іваницька Олена В'ячеславівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення динаміки функціонального стану макулярної ділянки сітківки при дистрофічних процесах шляхом дослідження гостроти зору, який відрізняється тим, що вимірюють фотострес-тест (час відновлення зору) для близької відстані після дії дозованого світла протягом 30 секунд, аналізують динаміку показника фотострес-тесту як суми константи, що дорівнює 100 відсоткам, та відсоткового співвідношення різниці часу наступного і попереднього тестування до попереднього показника фотострес-тесту за формулою:

 

де : - коефіцієнт динаміки фотострес-тесту, %;

       * - початковий показник фотострес-тесту, сек;

       *- наступний показник фотострес-тесту, сек, 

та при коливанні FS в межах 80-120 % констатують відносну стабілізацію процесу в сітківці, при значеннях FS більших, ніж 120 % визнають негативну динаміку стану сітківки, при значеннях FS менших, ніж 80 % - поліпшення процесу.

Текст

Спосіб визначення динаміки функціонального стану макулярної ділянки СІТКІВКИ при дистрофічних процесах шляхом дослідження гостроти зору, який відрізняється тим, що вимірюють фотострес-тест (час відновлення зору) для близької відстані після дії дозованого світла протягом ЗО секунд, аналізують динаміку показника фотострестесту як суми константи, що дорівнює 100 відсоткам, та відсоткового співвідношення різниці Винахід відноситься до області медицини, а саме до офтальмологи, зокрема до способу оцінки функціонального стану СІТКІВКИ І може бути застосований для оцінки ефективності різних методик лікування, у тому числі при наявності сполучної очної патології (макулодистрофія і катаракта), а також для прогнозу перебігу захворювання Макулодистрофія є однією з найчастіших причин неухильного зниження зору у осіб старше 50 років, що перетворює це захворювання в серйозну медико-соціальну проблему [1, 5] ВІДОМІ способи оцінки ефективності лікування дистрофічних захворювань макулярної області СІТКІВКИ за даними об'єктивних методів дослідження ока (офтальмоскопія), функціональних (гострота зору, сітка Амслера, зміни кольоровідчуття) та електрофізіологічних [2, 3, 4] Однак ці методи, що дають змогу оцінювати стан СІТКІВКИ, мають свої недоліки офтальмоскопічні зміни з'являються, як правило, повільно, рідко мають зворотню динаміку ( під час 2-3-тижневого курсу консервативної терапії тим більше) і можуть бути чітко констатовані лише за умов порівняння кольорових фотографій очного дна, що можливе лише в провідних офтальмологічних закладах Електрофізіологічні методи характеризують стан часу наступного і попереднього тестування до попереднього показника фотострес-тесту за формулою to-t 100 FS = 100 + U де FS - коефіцієнт динаміки фотострес-тесту, %, t-| - початковий показник фотострес-тесту, сек, t2- наступний показник фотострес-тесту, сек, та при коливанні FS в межах 80-120 % констатують відносну стабілізацію процесу в СІТКІВЦІ, при значеннях FS більших, ніж 120 % визнають негативну динаміку стану СІТКІВКИ, при значеннях FS менших, ніж 80 % - поліпшення процесу центрального зору, який залежить і від можливих уражень папіло-макулярного пучка (а не лише від макулярної зони СІТКІВКИ) та потребує спеціальної апаратури та наявності персоналу, який володіє методикою Це не дає можливість широкого використання електрофізіологічних методів в практичній роботі закладів охорони здоров'я (поліклініках, очних відділень міських лікарень та ш ), особливо беручи до уваги велику КІЛЬКІСТЬ хворих з макулодистрофіями) Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення є перевірка гостроти зору по таблицях, що обов'язково виконується на початку та наприкінці курсу лікування (один з основних критеріїв ефективності проведеного курсу), під час кожного відвідування окуліста в ПОЛІКЛІНІЦІ (критерій динаміки процесу) [2, 3] Але у певної групи хворих цей метод є малоефективним 1) у хворих, гострота зору яких стабільно дорівнює 0,1 - 0,3 на протязі декількох років, дослідження гостроти зору не дозволяє зробити висновки про найближчу перспективу перебігу хвороби або ефективності проведеного лікування (із-за відсутності помітних змін гостроти зору на відстані), (О 00 ю 54864 ласті СІТКІВКИ, ефективність проведеної терапії Якщо початковий показник фотострес-тесту (ti) вище за 100 секунд про відносну стабілізацію процесу (під час динамічного огляду) або недостатню ефективність проведеної терапії (якщо аналізується ефективність проведеного лікування) свідчить значення FS в межах 90 - 110%, про погіршення функціонального стану макулярної області СІТКІВКИ свідчить значення FS вище за 110%, про поліпшення функціонального стану макулярної області СІТКІВКИ, ефективність проведеної терапії свідчить значення FS менш за 90% Приклад конкретного виконання способу Хвора Н , 1924 року народження, знаходиться під доглядом окуліста 5 років Діагноз правого ока незріла вікова катаракта, макулодистрофія (суха форма), анпосклероз, ліве око - незріла вікова катаракта, макулодистрофія (ексудативна форма), анпосклероз Гострота зору правого ока дорівнює 0,25, не корегується, лівого - 0,02 ексцентрично Два рази на рік хвора проходила курс консервативного лікування в умовах очного відділення (вітамінотерапія, анпопротектори, стимулюючі препарати та ш), але гострота зору після лікування правого ока збільшувалась лише до 0,3 (на 0,05) В той же час обстеження за способом, що пропонується, показало помітну позитивну динаміку функціонального стану СІТКІВКИ фотострес-тест до FS = 100+ початку лікування склав 180,2 секунд, після - 65 секунд FS дорівнює 100 + (-63,9) = 36,1% Висока та при коливанні FS в межах 80% - 120% консефективність проведеної терапії татують відносну стабілізацію процесу в СІТКІВЦІ, при значеннях FS більш, ніж 120% визнають негаЗа допомогою способу, що пропонується, обтивну динаміку стану СІТКІВКИ, при значеннях FS стежено 14 хворих менш, ніж 80% - поліпшення процесу В порівнянні з прототипом заявлений спосіб Спосіб виконується наступним чином у пацієдозволяє коректно, більш інформативно оцінювати нта визначають найменший шрифт для близької динаміку функціонального стану макулярної облавідстані, який він може читати, після освітлення сті СІТКІВКИ як під час перебігу захворювання, так і СІТКІВКИ електроофтальмоскопом на протязі ЗО визначати ефективність проведеної терапії, особсекунд вимірюють секундоміром час, який потрібен ливо у хворих з незрілими віковими катарактами для відновлення змоги читати той же самий Спосіб не потребує додаткового обладнання, шрифт (кожне око досліджується окремо) Тест простий у виконанні, може бути виконаний в будьпроводять до лікування та після проведеного куряких медичних закладах системи охорони здоросу, під час чергового огляду і т п Показники фотов'я стрес-тесту порівнюють з попередніми за формуЛітература лою 1 Лысенко В С Разработка патогенетически обоснованных комплексных методов лечения ин100 волюционных центральных хориоретинальных U дистрофш Автореф дис канд мед наук — М , 1991 —21с FS - коефіцієнт динаміки фотострес-тесту у відсотках, 2 Павлюченко К Г , Иващенко С Е , Ещенко ti - початковий показник фотострес-тесту (в Е И и др Катетеризация поверхностной артерии в секундах), лечении патологии заднего отдела глаза // Офтальмол журн —1997 — №4 — С 291 -293 t.2 - наступний показник фотострес-тесту (в секундах) 3 Пономарчук В С Ранні функціональні зміни Якщо початковий показник фотострес-тесту зорового аналізатора та патогенетичні механізми (ti) дорівнює 50-100 секундам, то їх розвитку при дисфункціях вегетативної нервної системи Автореферат дис д-ра мед наук — - коефіцієнт FS в межах 80% - 120% свідчить Одеса, 1995 — 3 4 с про відносну стабілізацію процесу (під час динамічного огляду) або недостатню ефективність про4 Смолякова Г П Патогенетическое лечение веденої терапії (якщо аналізується ефективність возрастных макулодистрофий // Офтальмол проведеного лікування), журн — 1989 — № 8 — С 466 - 469 - коефіцієнт FS вище за 120% свідчить про по5 Chame Gilles, Hullo Alain, Sahel Jose et al гіршення функціонального стану макулярної облаCase-control study of the risk factors for age-related сті СІТКІВКИ, macular degeneration // Brit J Ophthalmol — 1998 — Vol82 — № 9 — С 996-1002 - коефіцієнт FS менш за 80% свідчить про поліпшення функціонального стану макулярної об2) у хворих, які мають такі очні захворювання, як макулодистрофію і катаракту зниження гостроти зору за певний період може відбуватися як за рахунок прогресування макулодистрофм, так і подальшого замутнення кришталику (широко розповсюджених КІЛЬКІСНИХ методів вимірювання динаміки втрати прозорості кришталику не існує, деталі очного дна можуть бути недостатньо візуалізовані за рахунок зниження прозорості кришталику, що не дає змогу робити обґрунтовані висновки про динаміку дистрофічного процесу в найбільш функціонально вагомій ДІЛЯНЦІ СІТКІВКИ) В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу визначення динаміки функціонального стану центральної зони СІТКІВКИ при дистрофічних процесах шляхом аналізу показників фотострес-тесту, що дозволить підвищити інформативність обстеження, можливість об'єктивної оцінки ефективності терапії, що проводиться, дасть змогу більш обґрунтовано робити висновки про прогноз хвороби Поставлена задача вирішується тим, що, згідно винаходу, вимірюють фотострес-тест (час відновлення зору) для близької відстані після дії дозованого світла на протязі ЗО секунд, аналізують динаміку показника фотострес-тесту за формулою Підписано до друку 03 04 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing dynamics of functional state of macular region of retina in case of its dystrophy

Назва патенту російською

Способ определения динамики функционального состояния макулярной области сетчатки при дистрофических процессах

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/10, A61P 27/00

Мітки: спосіб, дистрофічних, функціонального, процесах, стану, динаміки, сітківки, ділянки, визначення, макулярної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-54864-sposib-viznachennya-dinamiki-funkcionalnogo-stanu-makulyarno-dilyanki-sitkivki-pri-distrofichnikh-procesakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення динаміки функціонального стану макулярної ділянки сітківки при дистрофічних процесах</a>

Подібні патенти