Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для очищення рідин, яка включає корпус, феромагнітні елементи, джерела магнітного поля, систему технологічних трубопроводів, яка відрізняється тим, що феромагнітні елементи розміщено під шаром зернистого фільтруючого завантаження.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що частину феромагнітних елементів розміщено в товщі зернистого фільтруючого шару.

Текст

1 Установка для очищення рідин, яка включає корпус, феромагнітні елементи, джерела магнітного поля, систему технологічних трубопроводів, яка відрізняється тим, що феромагнітні елементи розміщено під шаром зернистого фільтруючого завантаження 2 Установка за п 1, яка відрізняється тим, що частину феромагнітних елементів розміщено в товщі зернистого фільтруючого шару Винахід відноситься до пристроїв очищення рідин і дозволяє покращити роботу апаратів на очищенні рідких середовищ, що містять магнітносприйнятливі домішки Відомо ряд магнітних апаратів, що дають можливість ефективно очищати рідини від феромагнітних забруднень, серед яких найкраще себе зарекомендували магнітні фільтри з гранульованими насадками [1, 2] Проте, як свідчить практика експлуатації цих пристроїв, їх використання економічно вигідне в основному при тонкій очистці рщин, коли вміст домішок не перевищує 2 - 2,5мг/дм , бо при роботі з середовищами з більшими концентраціями забруднень різко (на 1 - 2 порядки) зменшується тривалість фільтроциклу [3] Крім того, традиційна магнітна технологія очищення дає можливість вилучати тільки домішки з феромагнітними властивостями, а при роботі з немагнітними речовинами, коли необхідно вводити магнітносприйнятливі реагенти, доза яких часто перевищує 1г/дм3, то використання магнітних фільтрів з гранульованими насадками стає неефективним Також відомо, що регенерація гранульованих насадок є технологічно складним процесом внаслідок значної власної ваги, що вимагає значних напорів води і повітря для вспучення гранул і відмивання промивною водою затриманих частинок регенерації феромагнітних осаджувальних елементів, В процесі роботи, незважаючи на наявність вузлів відведення осаду, відбувається накопичення феромагнітних домішок на поверхні осаджувальних пластин, що знижує ефективність роботи пристрою за рахунок зменшення магнітного силового фактору H*gradH Крім цього, пристрій має значну КІЛЬКІСТЬ вузлів по відведенню осаду, що ускладнює його конструкцію, а транспорт затриманих частинок по цих вузлах досягається при швидкості руху в них шламу більше 0,3м/с, потребуючи при цьому великих витрат води для забезпечення безперервного транспортування забруднень (до 10 - 20% продуктивності установки), що зменшує техніко-економічні показники процесу очищення Відомий сепаратор [4] (прототип), що складається з корпусу, магнітних елементів для затримання феромагнітних домішок, джерел магнітного поля, системи технологічних трубопроводів, вузлів по відведенню осаду Вказаний пристрій здатен працювати із значними концентраціями забруднень, проте також потребує складної технології В основу винаходу поставлена задача забезпечення більш повної регенерації феромагнітних елементів і спрощення технології цього процесу Поставлена задача досягається тим, що феромагнітні елементи розміщено під шаром зернистого фільтруючого завантаження Поставлена задача досягається тим, що частину феромагнітних елементів розміщено в товщі шару зернистого фільтруючого завантаження Розміщення феромагнітних елементів від шаром зернистого фільтруючого завантаження, виконаного, наприклад із гранульованого полістиролу, забезпечує під час процесу промивки установки рух гранул між феромагнітними елементами магнітного пристрою і їх (гранул) механічну взаємодію із затриманими на елементах магнітносприйнятливих домішок, що сприяє повному очищенню феромагнітних елементів від локалізованого на них осаду со 00 ю 54832 Розміщення частини феромагнітних елементів безпосередньо в товщі фільтруючого завантаження дає можливість забезпечити їх очищення від затриманого на них осаду при значній висоті магнітного пристрою На фіг 1 показано установку, в якій феромагнітні елементи магнітного пристрою (відстійника) розміщено під шаром зернистого фільтруючого завантаження На фіг 2 показано установку, в якій частина феромагнітних елементів магнітного пристрою (відстійника) розміщено в товщі зернистого фільтруючого завантаження На фіг 3 показано окремий феромагнітний елемент магнітного пристрою (відстійника) Установка складається із корпусу 1, всередині якого розміщено магнітний пристрій (ВІДСТІЙНИК) 2 із окремих феромагнітних елементів 3, що представляють собою сітки або решітки Магнітне поле генерується за допомогою постійних магнітів або електромагнітів 4 Зверху, над магнітним пристроєм (ВІДСТІЙНИКОМ) розміщено зернистий фільтруючий шар 5 із гранул вспученого полістиролу, над яким, для створення запасу промивної рідини існує надфільтровий простір 6 Подається рідина на очистку по трубопроводу 7, очищена поступає в трубопровід 8, а промивна рідина відводиться трубопроводом 9 Установка працює таким чином Рідина, що потребує очищення і містить значну КІЛЬКІСТЬ магнітносприйнятливих домішок, по трубопроводу 7 поступає на магнітний пристрій (ВІДСТІЙНИК) 2, де затримується основна частина забруднень Частково очищена від домішок рідина в подальшому проходить через фільтруюче завантаження 5, де звільняється від інших забруднень, в тому числі і від немагнітних Очищена вода по трубопроводу 8 відводиться споживачу По мірі забруднення магнітного пристрою (відстійника) 2 і зернистого фільтруючого шару 5 виникає потреба в їх регенерації, яка проводиться при відкритій засувці на трубопроводі 9 і закритій на трубопроводі 7 При цьому рідина із надфільт Фіг. 1 рового простору 6 рухається вниз із швидкість більшою за швидкість фільтрування, забезпечуючи хаотичний рух полістирольних гранул В режимі промивки фільтруюче завантаження розширяється і рух гранул відбувається в зоні феромагнітних елементів 3 магнітного пристрою (відстійника) 2, при цьому забезпечується їх (гранул) механічна взаємодія із магнітносприйнятливими домішками затриманими на магнітних елементах 3, що сприяє очищенню останніх від локалізованого на них осаду Промивна рідини відводиться за межі установки трубопроводом 9 У випадку, якщо магнітний пристрій (ВІДСТІЙНИК) 2 має значну висоту (більшу за зону розширення фільтруючого завантаження в режимі промивки установки), то для забезпечення найбільш повної регенерації установки певна частина феромагнітних елементів 3 розміщується в товщі фільтруючого завантаження 5, щоб в режимі промивки установки забезпечити рух гранул по всій висоті магнітного пристрою (відстійника) 2 Вивід установки в режим очистки забезпечується закриттям засувки на трубопроводі 9 і відкриттям на трубопроводі 7 Перевагою заявленої конструкції установки перед прототипом є - більш повна і якісна регенерація феромагнітних елементів, - відсутність вузлів відведення осаду, - менші витрати рідини на власні потреби Використана інформація 1 Сандуляк А В Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов - М Химия, 1988 - 136 с 2 Сандуляк А В Магнитное обезжелезивание конденсата - М Энергоатомиздат, 1983, 88 с 3 Сандуляк А В , Вежанский А П , Довганюк В Д Применение намагничиваемых непараллельных пластин для очистки жидкостей от примесей Хим Технология, № 5, 1988, С 54-60 4 А ев СССР №1662691, В03С1/00, B01D21/00, БИ №26, 1991 Фіг. 2 54832 ПоА-А "—і Фіг. З Підписано до друку 03 04 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for purification of liquids

Автори англійською

Hirol Mykola Mykolaiovych

Назва патенту російською

Установка для очищения жидкостей

Автори російською

Гироль Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B03C 1/00, B01D 21/00

Мітки: установка, рідин, очищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-54832-ustanovka-dlya-ochishhennya-ridin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для очищення рідин</a>

Подібні патенти