Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплиця, що складена з каркаса, опорних стійок, встановлених на фундаменті і покриття з світопрозорого матеріалу, яка відрізняється тим, що опорні стійки виконані з попередньо напружених ґратчастих стояків перемінної висоти у поперечному напрямку з однаковим кроком і встановлені на окремих фундаментах, утворені хрестовими горизонтальними і вертикальними в'язами в шаховому порядку, в'язеві блоки чергуються з безв'язевими у співвідношенні 1:(12), по периметру каркаса на окремих фундаментах встановлені залізобетонні панелі, до закладних деталей яких і до верхівок стояків жорстко прикріплені ванти з сталевого дроту, напруженого до значення 0,51 кН/см2, до вант приєднана рулонна плівка з стрілою прогину в (1/501/100) від відстані між вантами, які мають нахил до центральної осі каркаса у 350, ванти виступають за межі залізобетонних панелей як розтяжку і оснащені муфтами натягу, напруження в яких визначається розрахунком.

Текст

Теплиця, що складена з каркаса, опорних стійок, встановлених на фундаменті і покриття з світопрозорого матеріалу, яка відрізняється тим, що опорні стійки виконані з попередньо напружених ґратчастих стояків перемінної висоти у поперечному напрямку з однаковим кроком і встановлені на окремих фундаментах, утворені хрестовими горизонтальними і вертикальними в'язами в шаховому порядку, в'язеві блоки чергуються з безв'язевими у співвідношенні 1 (1 - - 2), по = периметру каркаса на окремих фундаментах встановлені залізобетонні панелі, до закладних деталей яких і до верхівок стояків жорстко прикріплені ванти з сталевого дроту, напруженого до значення 0,5-=-1 кН/см2, до вант приєднана рулонна плівка з стрілою прогину в (1/50 -Е- 1/100) від відстані між вантами, які мають нахил до центральної осі каркаса у 3-г 5°, ванти виступають за межі залізобетонних панелей як розтяжку і оснащені муфтами натягу, напруження в яких визначається розрахунком Винахід відноситься до сільськогосподарського будівництва і, зокрема, до спорудження теплиць з вантовим покриттям і застосуванням рулонної плівки Відома конструкція теплиці, розмір якої в плані 3,2х6м, висота 2,33м, маса 78кг Каркас металевий, арочний і складений з окремих дуг трубчатого перерізу, які в основі обперті на фундамент На дуги натягнена плівка загальним розміром на всю теплицю і яка прикріплена до дуг за допомогою накладок Виготовлені з сталі елементи оцинковані (В В Климов "Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств"стр 31) Недоліками цієї конструкції є недостатня СТІЙКІСТЬ ВІД дії вітрового навантаження, попереднє напруження плівки, від чого вона релаксує і її потрібно перетягувати, вона завчасно руйнується від градобою і її треба міняти Відома теплиця, яка з конструктивних ознак найближче відповідає замовленій Вона складена з двоскатного каркасу, опорних стійок, встановлених на ланцюгових фундаментах з світопрозорого матеріалу і покриття Фундамент виконаний у вигляді повітропроводу і оснащений патрубками, що з'єднують повітропровід з приміщенням тееплиці (А с СРСР№ 1143347) Основним недоліком цієї теплиці є недостатня загальна СТІЙКІСТЬ, обумовлена двоскатною покрі влею і каркасом, обпертим на ослаблений повітропроводом фундамент, а також попередньо напружений світлопрозорий матеріал з плівки, що релаксує потребує перетягнення і завчасно виходить з ладу В основу винаходу поставлена задача по створенню теплиці, конструктивні особливості якої забезпечили б підвищення її загальної СТІЙКОСТІ, що сприяло б можливості підвищити ДОВГОВІЧНІСТЬ теплиці Це досягається тим, що в теплиці, що складена з каркасу, опорних стійок, встановлених на фундаменті і покриття з світолопрозорого матеріалу, опорні стійки виконані з попередньо напружених ґратчастих стояків перемінної висоти у пересічному напрямку з однаковим кроком і встановлені на окремих фундаментах, утворені хрестовими вертикальними і горизонтальними в'язями в шаховому порядку, в'язеві блоки чергуються з безв'язевими у співвідношенні 1 (1-ь2) по периметру каркасу на окремих фундаментах встановлені залізобетонні панелі, до закладних деталей яких і до верхівок стояків жорстко прикріплені ванти з сталевого дроту, напруженого до значення 0,5-И КН/см2 до вант приєднана рулонна плівка з стрілою прогину в (1/50-И/100) від відстані між вантами, які мають нахил до каркасу у 3-ь5°, ванти виступають за межі 00 ю 54829 залізобетонних панелей у ролі розтяжок, оснащені муфтами натягу, напруження в яких визначається розрахунком Між суттєвими ознаками і задачею винаходу існує наступний причинно-наслідковий зв'язок На відміну від прототипу, у якому в наслідок конструктивних особливостей ослабленого каркаса і фундаменту основне навантаження від вітру несе натягнута на каркас плівка, яка має низьку МІЦНІСТЬ і значну деформованість від релаксації Згідно винаходу застосування в конструкції каркасу теплиці попередньо напружених елементів і підсилення фундаменту дає можливість підвищити СТІЙКІСТЬ каркаса і здійснити кріплення плівки до вант без застосування попереднього напруження при вільному провисанню, що в цілому сприяє її ДОВГОВІЧНОСТІ Суть винаходу пояснюється кресленнями на яких зображено На фіг 1 план теплиці по 1-1 На фіг 2 переріз телиці по 2-2 На фіг 3 переріз теплиці по 3-3 На фіг 4 Вузол А ґратчастого стояка Теплиця складена з наступних елементів Фундаментів 1 під ґратчасті стояки 2 і під залізобетонні панелі 3 з закладними деталями 4, вантів 5, вертикальних в'язів 6, горизонтальних в'язів 7, в'язевих блоків 8, безв"язевих блоків 9, розтяжок 10, муфт натягу 11, фундаментів 12 під розтяжки 10, рулонної плівки 13 Теплицю монтують наступним чином На фундаменти 1 жорстко встановлюють попередньо напружені ґратчасті стояки 2 і залізобетонні панелі 3, в верхніх торцях яких з кроком, згідно розрахунку і який дорівнює відстані між вантами розміщені закладні деталі 4 до яких жорстко прикріплені ванти 5, напруження в яких доведене до значення 0,5-ИкН/см2 , вертикальні в'язі 6 жорстко прикріплюють до КІНЦІВ стояків 2 навхрест, горизонтальні в'язі 7 розміщують по верхівках стояків 2, в'язеві блоки 8 чергуються з безв'язевими 9 у шаховому порядку у співвідношенні 1 (1-ь2) і, зокрема, в пересічному напрямку 1 1, а у вздовжному - 1 2 Рулонна плівка 13 прикріплена до вант 5 за допомогою затискачів і зав'язок відомим способом і має стрілу прогину (1/50 -1/100) 1 , де 1 - відстань між вантами СТІЙКІСТЬ каркаса забезпечена розтяжками 10, напруження в яких здійснене муфтами натягу 11 Обпирання залізобетонних панелей 3 на фундамент 1 здійснюють за допомогою закладних деталей і зварного шва які на фігурах не позначені Вільне провисання плівки з стрілою прогину у (1/50-И/100) і підвищує потенціал її несучої спроможності, а уклін покрівлі під кутом 3-ь5° забезпечує безперешкодний ВІДВІД дощової води Напруження вант до значення 0,5ч-1КН/см забезпечує їх прямолінійність, що важливо для операції прикріплення плівки до них Чергування в'язевих і безв'язевих блоків у співвідношенні 1 (1-ь2) обумовлено технічними умовами Таким чином, запропонована теплиця після реалізації в будівництві забезпечить значне підвищення її СТІЙКОСТІ і ДОВГОВІЧНОСТІ при збереженні матеріальних і трудових ресурсів і це дозволить зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ винаходу критерію "промислова придатність" Фіг. З Фіг. 4 Підписано до друку 03 04 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Greenhouse

Автори англійською

Kolenchuk Dmytro Mykolaiovych, Korneva Alla Oleksandrivna

Назва патенту російською

Теплица

Автори російською

Коленчук Дмитрий Николаевич, Корнева Алла Александровна

МПК / Мітки

МПК: A01G 9/14, E04D 3/02

Мітки: теплиця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-54829-teplicya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплиця</a>

Подібні патенти