Спосіб обмеження шкідливості збудника борошнистої роси смородини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обмеження шкідливості збудника борошнистої роси смородини, що включає обприскування кущів препаратом Топаз 100 ЕС к.е. (концентрат емульсії), який відрізняється тим, що систематично, впродовж вегетаційного періоду, з кущів зрізають верхівкові пагони, які уражені збудником, а також видаляють опале листя з наступним їх спалюванням, крім того, в період появи на листі та гілках, що ростуть, поверхневої грибниці з конідіями збудника, проводять дворазове, з інтервалом 6-7 днів, розселення на кущі смородини кліща Amblyseius condiglans Sch. на стадії імаго 18 та 20 особин на один кущ, крім того, після збору урожаю проводять одноразове обприскування рослин водним розчином препарату Топаз 100 ЕС к.е. з розрахунку 0,2 л/га.

Текст

Спосіб обмеження шкідливості збудника борошнистої роси смородини, що включає обприскування кущів препаратом Топаз 100 ЕС к.е. (концентрат емульсії), який відрізняється тим, що сис 3 54156 передбачав зрізання з кущів верхівкових пагонів, які уражені збудником борошнистої роси. Крім того, видаляють з насаджень опале листя з наступним їх спалюванням. Наступні суттєві відміни передбачають дворазове, з інтервалом 6-7 днів, розселення на кущі смородини кліща Amblyseius condiglans на стадії імаго. Цей прийом проводять в період появи грибниці з конідіями збудника на листі та гілках. Норма розселення становить 18 та 20 особин на один кущ. Інша суттєва відміна передбачає одноразове обприскування рослин водним розчином препарату Топаз 100ЕС к.е. (концентрат емульсії). Обприскування проводять після збору урожаю. Норма витрати препарату 0,2л/га. Суть запропонованого способу полягає у тому, що спосіб поєднує у собі використання механічних прийомів обмеження шкідливості хвороби - обрізування верхівок пагонів та видалення опалого листя, з наступним їх спалюванням. Розселення на кущі кліща Amblyseius condiglans пов'язано з тим, що використовують встановлену нами властивість, яка полягає у тому, що кліщі досить ефективно споживають міцелій та клейстотеції борошнистої роси, стримуючи тим самим розвиток хвороби. Крім того, зразу після збору урожаю смородини, проводять прийом одноразового обприскування рослин хімічним фунгіцидом Топаз. В цей період препарат не викликає негативної дії на урожай та довкілля. Приклад здійснення способу Виробничі насадження чорної смородини. Щорічно спостерігалось досить інтенсивне поширення збудника борошнистої роси. Цьому сприяли такі 4 умови як температура повітря +18-22°С та відносна вологість 85-100%. Збудник уражував листя, пагони та ягоди. Обґрунтовували можливість реалізації запропонованого способу обмеження шкідливості збудника борошнистої роси. Для цього формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. Перший варіант - насадження смородини, де виконували суттєві прийоми запропонованого способу. Зокрема, впродовж вегетаційного періоду, систематично з кущів зрізали верхівкові пагони, які були уражені збудником борошнистої роси. Крім того видаляли за межі агроценозу опале листя, з наступним їх спалюванням. В період появи на листі та гілках, що ростуть поверхневої грибниці, з наступним її ущільнені та утворені клейстотеціїв, проводили дворазове, з інтервалом 6-7 днів розселення на кущі смородини факультативного рослиноживильного кліща Amblyseius condiglans з розрахунку 18-20 особин на один кущ. Після збору урожаю у складі способу проводили обприскування рослин водним розчином препарату Топаз, 0,2л/га. Наступний варіант - насадження смородини, де обмеження шкідливості борошнистої роси здійснювали шляхом використання прийомів способунайближчого аналога. Передбачався також базовий варіант, де використовували хімічні фунгіциди. Передбачався також і контрольний варіант. Для оцінки ефективності способів, використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведені у таблиці. Таблиця Результати обґрунтування способу обмеження шкідливості збудника борошнистої роси на смородині Способи, що порівнюються 1 Зрізання з кущів уражені збудниками пагони; Видалення опалого листя; Розселення: Amblyseius condiglans - 2 прийоми; Обприскування: Топаз к.е. - 2 прийоми (спосіб, що пропонується) Розселення: Трихограма - 3 прийоми; Обприскування: Актеллік Біостат Топаз (спосіб-найближчий аналог) Норми витрати препаратів, л(кг)/га; Ураження ро- Розвиток хво- Ефективність споентомофагів, імаслин, % роби, % собів, % го/кущ 2 3 4 5 18+20 32,6 2,8 77,2 56,2 7,9 68,9 0,2 70+65+70 0,4 1,0 0,1 5 54156 6 Продовження таблиці 1 Обприскування: ДНОК р.п. Актеллік к.е. - 2 обробки Топаз + Топсін-М (базовий варіант) Контроль HIP05 2 3 4 5 8,0 1,5+1,5 0,4+1,0 28,2 1,9 80,8 66,2 4,1 19,8 1,3 3,8 Встановлено, що завдання, яке ставилось корисною моделлю виконано. Запропонований спосіб забезпечував обмеження шкідливості збудника борошнистої роси смородини. Підсумкова ефективність запропонованого способу становила 77,2%, проти 68,9% у способі-найближчому аналозі. Ефе Комп’ютерна верстка А. Рябко ктивність способу, що пропонується, не поступалась базовому варіанту, де використовували фунгіциди хімічного походження. Складові частини запропонованого способу, більшість з яких біологічного походження, контролювали поширення збудника борошнистої роси смородини. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for limiting harmfulness of black currant powdery mildew pathogen

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych, Kocherha Maryna Oleksandrivna, Melnychuk Serhii Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ ограничения вредоносности возбудителя мучнистой росы смородины

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Александровна, Мельничук Сергей Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: борошнистої, смородини, роси, обмеження, спосіб, шкідливості, збудника

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-54156-sposib-obmezhennya-shkidlivosti-zbudnika-boroshnisto-rosi-smorodini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обмеження шкідливості збудника борошнистої роси смородини</a>

Подібні патенти