Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пилоприбиральна насадка, що містить трапецієвидний корпус, в меншій основі якого виконаний отвір, а в більшій основі трапецієвидного корпусу жорстко закріплена трубка з верхньою і нижньою щілинами, із заглушками, верхня щілина трубки суміщена із всмоктуючою щілиною трапецієвидного корпусу, нижній край нижньої щілини трубки розташований на вертикальній осі симетрії поперечного перерізу трубки, верхній край нижньої щілини розміщений на похилій осі поперечного перерізу трубки під кутом α до вертикальної осі симетрії, яка відрізняється тим, що на верхню і нижню крайки нижньої всмоктуючої щілини трубки наплавлено зносостійкий матеріал, наприклад легований метал з властивостями хромовольфрамової або хромомолібденової сталі з твердістю 52-60 HRC, на трубці над верхньою крайкою нижньої щілини виконано n отворів діаметром m, а з'єднання патрубка пилоприбиральної насадки з втулкою пилоприбиральної системи виконано з ходовою різьбою.

Текст

Пилоприбиральна насадка, що містить трапецієвидний корпус, в меншій основі якого виконаний отвір, а в більшій основі трапецієвидного корпусу жорстко закріплена трубка з верхньою і нижньою щілинами, із заглушками, верхня щілина трубки суміщена із всмоктуючою щілиною трапецієвидно 3 53997 4 видного корпусу жорстко закріплена трубка з вернижньої щілини 5 розташована на вертикальній осі хньою і нижньою щілинами, із заглушками. Верхня симетрії плоскості поперечного перерізу трубки 2, щілина трубки суміщена зі всмоктуючою щілиною а верхня крайка 7 нижньої щілини 5 розміщена на трапецієвидного корпусу. Нижній край нижньої похилій осі під кутом до вертикальної осі симетщілини трубки розташований на вертикальній осі рії плоскості поперечного перерізу трубки 2, верхсиметрії поперечного перерізу трубки, верхній ня всмоктуюча щілина 8 трубки 2 суміщена зі край нижньої щілини розміщений на похилій осі всмоктуючою щілиною 9 трапецієвидного корпусу поперечного перерізу трубки під кутом до верти1, а також зображений патрубок 10, пилоприбиракальної осі симетрії, згідно корисної моделі, на льної насадки, сполучений з втулкою 11 системи верхню і нижню крайки всмоктуючої нижньої щілипилоприбирання ходовим різьбленням. ни трубки наплавлений зносостійкий матеріал, Пилоприбиральна насадка функціонує наступнаприклад, легований метал з властивостями ним чином. Корпус 1 пилоприбиральної насадки, хромовольфрамової або хромомолібденової сталі приєднаний патрубком 10 до втулки 11 пилоприз твердістю 52-60 HRC, на трубці над верхнім крабиральної системи для відсмоктування пилу за єм нижньої щілини висвердлено n отворів діаметдопомогою ходового різьблення, розміщується на ром m, а з'єднання патрубка пилоприбиральної поверхні, нижньою крайкою 6 нижньої щілині 5, насадки з втулкою системи пилоприбирання викорозташованої на вертикальній осі симетрії плосконано ходовим різьбленням. Таким чином збільшусті поперечного перерізу трубки 2, щільно притисється термін служби пилоприбиральної насадки і кається до поверхні, що знепилюється, верхня зносостійкість, спрощується конструкція, (оскільки крайка 7 нижньої щілини 5, розміщена на похилій не виникає необхідності повертати щілину для осі під кутом до вертикальної осі симетрії плосконтакту з пилом на різний кут при її зносі), не викості поперечного перерізу трубки 2, не торкається никає необхідності візуального огляду, а також поверхні. Повітря з системи з силою впливає на підвищується продуктивність і розширення можличастинки, зриває їх з поверхні і транспортує через востей пилоприбиральної насадки за рахунок нижню щілину 5, верхню всмоктуючи щілину 8 трушвидкої зміни насадок і при роботі з пилом на небки 2, яка суміщена з всмоктуючою щілиною 9 рівних поверхнях, на поверхнях з тонким шаром трапецієвидного корпусу 1, у систему. На нижню 6 пилу, а також при роботі з пилом, що містить абраі верхню 7 крайки нижньої щілині 5 наплавлений зивні частинки. зносостійкий матеріал, що збільшує термін служби Наявність цих ознак, які відрізняють пилоприпилоприбиральної насадки. При попаданні трубки биральну насадку, що заявляється, від відомої, в 2 на нерівну поверхню виникає можливість перексукупності забезпечує рішення поставленої задачі. ривання всмоктуючої нижньої щілини 5, тому повіСуть корисної моделі пояснюється креслентря, що поступає крізь отвори 4, дозволяє продовням, де на фіг.1 зображена пилоприбиральна нажувати прибирання пилу. садка, а на фіг.2 зображений переріз А-А фіг.1. Застосування пилоприбиральної насадки, що Пилоприбиральна насадка містить трапецієвидний заявляється, показало, що така конструкція насадкорпус 1, у більшій основі якого жорстко закріплеки проста, зручна в експлуатації, збільшується на трубка 2 із заглушками 3 і отворами 4 над верхтермін її служби і, головне, забезпечується підвинім краєм нижньої щілини 5. На фіг.2 (переріз А-А щення продуктивності пилоприбирання, а також фіг.1) зображені нижня щілина 5, вказані нижня полегшується робота операторукрайка 6 і верхня крайка 7 з наплавленим зносопилоприбиральнику. стійким матеріалом, показано, що нижня крайка 6 5 53997 6 В описі до патенту на винахід графічні зображення та текст подаються в редакції заявника Комп’ютерна верстка О. Гапоненко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dust-cleaning nozzle

Автори англійською

Shynkariova Tetiana Anatoliivna, Hedrovych Anatolii Ivanovych, Shynkariov Mykyta Oleksandrovych

Назва патенту російською

Пылеуборочная насадка

Автори російською

Шинкарёва Татьяна Анатольевна, Гедрович Анатолий Иванович, Шинкарёв Никита Александрович

МПК / Мітки

МПК: A47L 9/02

Мітки: насадка, пилоприбиральна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53997-pilopribiralna-nasadka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пилоприбиральна насадка</a>

Подібні патенти