Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій температурного захисту, що містить послідовно з'єднані термодатчики, установлені в статорних обмотках електродвигуна з заземленим корпусом, кнопковий пост дистанційного управління з послідовно підключеними кнопками "Пуск", "Стоп" і кінцевим діодом, магнітний пускач, до виходу джерела стабілізованої напруги якого підключена обмотка проміжного реле постійного струму, замикаючий контакт цього реле включений послідовно з котушкою контактора, замикаючий блок-контакт якого підключений паралельно кнопці "Пуск", а також напівпровідниковий ключ, анод якого заземлено, а керуючий електрод через резистор з'єднаний з катодом і через терморезистори з заземленим корпусом електродвигуна, який відрізняється тим, що введений другий діод, включений між катодом і керуючим електродом напівпровідникового ключа, а обмотка проміжного реле постійного струму підключена послідовно до виходу джерела стабілізованої напруги, до кнопок "Пуск", "Стоп" і до кінцевого діода кнопкового поста дистанційного управління.

2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що як напівпровідниковий ключ застосований транзистор.

3. Пристрій за пп. 1,2 який відрізняється тим, що транзисторний ключ встановлений у магнітному пускачі.

4. Пристрій за пп. 1-3, який відрізняється тим, що термодатчики виконано у вигляді позисторів.

5. Пристрій за пп. 1-3, який відрізняється тим, що термодатчики виконано у вигляді термобіметалевих реле.

6. Пристрій за пп. 1-5, який відрізняється тим, що термодатчики встановлено у двох фазах обмотки електродвигуна.

Текст

1 Пристрій температурного захисту, що містить послідовно з'єднані термодатчики, установлені в статорних обмотках електродвигуна з заземленим корпусом, кнопковий пост дистанційного управління з послідовно підключеними кнопками "Пуск", "Стоп" і кінцевим діодом, магнітний пускач, до виходу джерела стабілізованої напруги якого підключена обмотка проміжного реле постійного струму, замикаючий контакт цього реле включений послідовно з котушкою контактора, замикаючий блок-контакт якого підключений паралельно кнопці "Пуск", а також напівпровідниковий ключ, анод якого заземлено, а керуючий електрод через резистор з'єднаний з катодом і через терморезистори з заземленим корпусом електродвигуна, який відрізняється тим, що введений другий діод, включений між катодом і керуючим електродом напівпровідникового ключа, а обмотка проміжного реле постійного струму підключена послідовно до виходу джерела стабілізованої напруги, до кнопок "Пуск", "Стоп" і до кінцевого діода кнопкового поста дистанційного управління 2 Пристрій за п 1, який відрізняється тим, що як напівпровідниковий ключ застосований транзистор 3 Пристрій за пп 1, 2 який відрізняється тим, що транзисторний ключ встановлений у магнітному пускачі 4 Пристрій за пп 1 - 3, який відрізняється тим, що термодатчики виконано у вигляді позисторів 5 Пристрій за пп 1 - 3, який відрізняється тим, що термодатчики виконано у вигляді термобіметалевих реле 6 Пристрій за пп 1 - 5, який відрізняється тим, що термодатчики встановлено у двох фазах обмотки електродвигуна (О Винахід належить до електротехніки, а саме до пристроїв для захисту асинхронних електродвигунів, зокрема, вибухобезпечних, від перегріву Відомий пристрій для захисту електродвигунів від термічних ушкоджень, що містить термодатчик у виді термокабеля, розташованого на лобових частинах електродвигуна, приєднаного паралельно проміжному реле, підключеному через обмежувальний резистор до вторинної обмотки джерела стабілізованої напруги [1] Зазначений пристрій дозволяє використовувати іскробезпечне джерело постачання стабілізованої напруги при захисті вибухобезпечного електродвигуна від термічних ушкоджень при перевантаженнях і ушкодженнях ізоляції і виключає помилкове вмикання електродвигуна при замиканнях у дротах керування Однак цьому захисту властиві ІСТОТНІ недоліки Така система захисту не дозволяє використовувати в якості термодатчиків термобіметалеві реле і пози стори, тому що при зростанні температури у таких термодатчиків різко зростає опір, що приводить до вмикання, а не відмикання електродвигуна Неможливість температурного захисту електродвигуна у випадку обриву дроту, шунтуючего термокабелем обмотку реле, а також помилкове спрацьовування захисту при короткому замиканні дротів кнопкового поста управління Відсутність захисту від замикання на землю При непрацюючому електродвигуні під постійною напругою знаходяться обмотка реле, обмежувальний резистор, термокабель і обмежувальний опір кнопкового поста управління, що збільшує втрати електроенергії і знижує надійність роботи пристрою Усе це справедливо при вірному підключенні до мережі первинної обмотки трансформатора Приведена в аналогу схема пристрою захисту непрацездатна Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, є пристрій температурного захис о> 00 со ю 53896 ку напівпровідникового ключа, а обмотку проміжту, що містить послідовно з єднані термодатчики, ного реле постійного струму з'єднати послідовно з установлені в статорних обмотках електродвигуна виходом джерела стабілізованої напруги, кнопказ заземленим корпусом, кнопкового поста дистанми "Пуск", "Стоп" і кінцевим діодом ційного управління з послідовно включеними кнопПерераховані вище ВІДМІТНІ ВІД прототипу ками "Пуск", "Стоп" і кінцевим діодом, магнітний ознаки необхідні і достатні у всіх випадках, на яких пускач, до виходу джерела стабілізованої напруги поширюється обсяг правової охорони винаходу якого підключена обмотка проміжного реле постійного струму, його замикаючий контакт, включений Послідовне включення обмотки проміжного послідовно з котушкою контактора, що замикає реле постійного струму з виходом іскробезпечного блок-контакт, якій підключений паралельно кнопці джерела стабілізованої напруги елементами кноп"Пуск", а також напівпровідниковий ключ, анод кового поста дистанційного управління дозволяє якого заземлений, а керуючий електрод через резаощаджувати електроенергію, тому що при відзистор з'єднаний з катодом і через термодатчики ключеному електродвигуні струм не тече по обмоіз заземленим корпусом електродвигуна [2] Притці проміжного реле постійного струму При натисстрій температурного захисту по прототипу забезканні на кнопку "Пуск" не відбувається короткого печує контроль справності заземлення електрозамикання вихідного ланцюга джерела стабілізодвигуна і пускача, а також відключення ваної напруги, що дозволяє здійснити захист ланелектродвигуна при обриві дротів, що з'єднують цюгів управління від короткого замикання Підвитермодатчики між собою і з елементами пристрою щується чутливість захисту, що дає можливість й обриві дротів дистанційного управління, а також здійснювати тепловий захист вибухобезпечних при їхньому короткому замиканні електродвигунів по іскробезпечних ланцюгах управління До існуючих недоліків прототипу відносяться наступні Цей пристрій не може здійснювати температурний захист вибухобезпечних електродвигунів, тому що його ланцюги управління не іскробезпечні У випадку виконання джерела стабілізованої напруги іскробезпечним (вихідний струм повинний бути не більш 5мА) така схема захисту стає непрацездатною, тому що тиристори, що випускаються промисловістю, не можуть працювати при струмах, припустимих з умови іскробезпечності і великих опірах позисторів Обмотка проміжного реле постійного струму навіть при відключеному електродвигуні знаходиться під робочою напругою, що приводить до втрати електроенергії і зменшенню надійності роботи пристрою На зменшення надійності впливає і те, що в момент пуску електродвигуна вторинна обмотка джерела стабілізованої напруги працює в режимі короткого замикання У схемі відсутній захист від короткого замикання ланцюгів управління Завданням дійсного винаходу є розширення функціональних можливостей температурного захисту електродвигунів при одночасному підвищенні надійності роботи і зниженні витрат електроенергії Це досягається тим, що у відомому пристрої температурного захисту, що містить послідовно з'єднані термодатчики, встановлені в статорних обмотках електродвигуна з заземленим корпусом, кнопковий пост дистанційного управління з послідовно підключеними кнопками "Пуск", "Стоп" і кінцевим діодом пускач, до виходу джерела стабілізованої напруги якого підключена обмотка проміжного реле постійного струму, що замикає контакт цього реле включений послідовно з котушкою контактора, замикаючий блок-контакт якого підключений паралельно кнопці "Пуск", а також напівпровідниковий ключ, анод якого заземлений, а керуючий електрод через резистор з'єднаний з катодом і через термодатчики - із заземленим корпусом електродвигуна Пропонується додатково ввести другий діод, і включити його між катодом і анодом ключа з провідним напрямком зворотним провідному напрям Уведення другого діода, включеного між катодом і анодом напівпровідникового ключа, тобто шунтування ключа зворотним діодом, дозволяє пропускати перемінний струм через ключ - діод Одна напівхвиля перемінного струму проходить через ключ, зворотна - через діод Таке включення діода з ключем дозволяє здійснювати захист від помилкового запуску двигуна при короткому замиканні в кабелі управління, який постачає кнопковий пост Пропонується також увести ВІДМІТНІ ознаки, що характеризують винахід лише в окремих випадках, а саме - як напівпровідниковий ключ застосувати транзистор, що дозволяє збільшити чутливість захисту, -транзисторний ключ установити в магнітному пускачі, що дає можливість різного підключення транзисторного ключа до кнопкового поста дистанційного управління, - застосування в якості термодатчиків позисторів зменшує тепловий опір обмотка - позистор і в остаточному підсумку підвищує чутливість захисту, застосування термобіметалевих реле дозволяє збільшити функціональні можливості захисту, - установити термодатчики в двох фазах обмотки електродвигуна Це дає економію по виробу, спрощує конструкцію і не знижує функціональні можливості захисту Пропонований винахід пояснюється кресленнями, де - на фіг 1 показана принципова електрична схема температурного захисту з установленням напівпровідникового ключа в магнітному пускачі, - на фіг 2 - варіант електричної схеми по фіг 1 з транзисторним напівпровідниковим ключем У лобових частинах статорних обмоток електродвигуна 1 розміщені послідовно з'єднані термодатчики 2, що можуть бути виконані у вигляді позисторів або термобіметалевих реле Термодатчики 2 можуть бути встановлені в кожній фазі статорних обмоток, як показано на фіг 1, або в двох фазах статорних обмоток, як показано на фіг 2 53896 Корпус електродвигуна 1 заземлений Кнопковий пост дистанційного управління 3 містить послідовно з'єднані кнопки "Пуск" 4, "Стоп" 5, кінцевий діод 6 і шунтуючий кнопку 4 резистор 7 У магнітному пускачі 8 установлені контактор, що має силові контакти 9, контакторну котушку 10 і блок-контакт 1 1 , джерело стабілізованої напруги 12, до виходу якого послідовно через струмообмежуючий резистор 13, включена котушка 14 проміжного реле постійного струму, що замикає контакт 15, який включений послідовно з контакторною котушкою 10 Анод напівпровідникового ключа 16 заземлений, а керуючий електрод через резистор 17 з'єднаний з катодом і через термодатчики 2 - із заземленим корпусом електродвигуна 1 Анод і катод напівпровідникового ключа 16 зашунтувані діодом 18 Пристрій працює в такий спосіб У вихідному стані від джерела стабілізованої напруги 12 не надходить напруга на обмотку проміжного реле постійного струму 14 Для пуску електродвигуна замикають кнопку "Пуск" 4 При цьому випрямлений струм проходить ЛА S через ключ і реле При температурі обмотці двигуна нижче припустимої -опір позисторів складає близько 200Ом, і напівпровідниковий ключ знаходиться у відкритому стані (його опір складає 10 - 150м) і величина струму через реле достатня для його включення В аварійному режимі електродвигуна при досягненні температури обмотки вище припустимої, опір позисторів 2 різко зростає (до 5 - ЮкОм), струм керуючого електрода ключа зменшується, ключ закривається (його опір зростає до декількох десятків кОм), струм через обмотку реле зменшується, і воно відпускається, і виключає контактор живлення електродвигуна 1 Пропонований пристрій забезпечує тепловий захист як загально промислових, так вибухобезпечних електродвигунів з термодатчиками у виді позисторів або біметалевих реле з установкою їх у двох або трьох фазах статорних обмоток ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1 Авторське свідоцтво СРСР №1688345, МКІ Н02Н5/04, опубл бюл №40, 1991 р 2 Авторське свідоцтво СРСР №1309157, МКІ Н02Н5/04, опубл бюл №17, 1987р -прототип 6 Фіг.2 ФІГ.1 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Temperature protection device

Автори англійською

Dmytrenko Yurii Ivanovych, Kats Oleksandr Borysovych, Moskaliov Eduard Petrovych, Moskaliov Eduard Petrovych, Shyrnin Ivan Hryhorovych

Назва патенту російською

Устройство для защиты от превышения температуры

Автори російською

Дмитренко Юрий Иванович, Кац Александр Борисович, Москалев Эдуард Петрович, Москалёв Эдуард Петрович, Ширнин Иван Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: H02H 5/00

Мітки: температурного, захисту, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53896-pristrijj-temperaturnogo-zakhistu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій температурного захисту</a>

Подібні патенти