Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Експрес-метод визначення морозостійкості магнолій, що включає інкубацію сегментів листків протягом 60 хв. у повітряному середовищі 100 % вологості при температурі -25  °С (дослідні рослини) і +25 °С (контрольні рослини), визначення кореляційної залежності відношення витоку електролітів із незагартованих рослин, інкубованих при -25 °С, та рослин, інкубованих при +25 °С, для визначення в короткий термін морозостійкості магнолій.

Текст

Експрес-метод визначення морозостійкості магнолій, що включає інкубацію сегментів листків протягом 60 хв. у повітряному середовищі 100 % вологості при температурі -25 °С (дослідні рослини) і +25 °С (контрольні рослини), визначення кореляційної залежності відношення витоку електролітів із незагартованих рослин, інкубованих при 25 °С, та рослин, інкубованих при +25 °С, для визначення в короткий термін морозостійкості магнолій. (19) (21) u200908164 (22) 03.08.2009 (24) 25.10.2010 (46) 25.10.2010, Бюл.№ 20, 2010 р. (72) МЕЛЬНИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, МОЙСА ІВАН ІВАНОВИЧ, ТУРЛАЙ ОЛЬГА ІВАНІВНА, МАЦЬКІВ ТАРАС ІВАНОВИЧ, ГРИГОРОВИЧ ІННА ТАРАСІВНА, КОЛОТИЛО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА (73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН 3 3. Активність пероксидази не завжди відображає ступінь морозостійкості рослин. Приклад 4. Експрес - метод визначення морозостійкості магнолій. В основі запропонованого способу є визначення морозостійкості магнолій на основі кореляційної залежності відношення витоку електролітів із сегментів листків рослин інкубованих при -25 С та рослин інкубованих при +25 С. Для аналізу брали 5 кружечків діаметром 0,8см із листків (40мг). Поміщали їх в пробірки та вносили в морозильну камеру при температурі 25 С. інкубували протягом 60хв. Контрольні рослини інкубували у повітряному середовищі, при температурі 25 С та 100%-ї вологості. Після інкубації рослини виймали з морозильника, розморожували, заливали 5мл дистильованої води, потім витримували при кімнатній температурі (+25 С) впродовж 2 годин. Досліди над сегментами листків контрольних рослин проводили аналогічним способом. Потім вимірювали електропровідність досліду та контролю за допомогою кондуктометра №572 1М (фірма ELWRO, США). Електропровідність вмісту пробірок вимірювали в ms/m (мікросіменсах на метр). Відносний витік електролітів (ВВЕ) виражали як відношення електропровідності дослідних варіантів (-25 С) до електропровідності контрольних варіантів (+25 С). Отримані дані (таблиця 1.) виражали у вигляді залежності значення групи стійкості (ГС) магнолій від ВВЕ. Чим менше ВВЕ, тим вища морозостійкість магнолій. Якщо ВВЕ до 2,0 - морозостійкість 1 бал, якщо ВВЕ до 3,0 - морозостійкість 2 бали, якщо ВВЕ до 4,0 - 3 бали, до 5,0 - 4 бали, до 6,0 - 5 балів. Ці дані, в комплексі, вказують на можливість точного передбачення морозостійкості магнолій даним способом. Метод характеризується високою повторюваністю та чутливістю. Поставлене завдання досягається тим, що в запропонованому способі беруть 40мг сегментів листків, поміщають їх на 60 хвилин в повітряний холодильник при -25 С (дослідні рослини) чи при температурі при +25 С (контрольні рослини). Їх 53777 4 стан після інкубації перевіряється наступним чином: 1. Обидва варіанти інкубуються в дистильованій воді при температурі +25 С впродовж 60 хвилин. 2. Визначають електропровідність (ЕП) водного середовища дослідного та контрольного варіантів. 3. Відносний витік електролітів (ВВЕ) визначають із відношення ЕП розчину із листків, попередньо інкубовані в повітряному середовищі при 25 С, до ЕП тих листків, які були інкубовані при +25 С. 4. По значенню ВВЕ визначають кореляційну залежність між рівнем морозостійкості (за п'ятибальною шкалою) та ВВЕ, а також визначають співвідношення, яке дозволяє визначити морозостійкість любого генотипу на основі значення ВВЕ. До істотних ознак, що характеризують корисну модель, відноситься той факт, що вперше визначення морозостійкості магнолій використовується спосіб визначення кореляційної залежності відношення витоку електролітів із сегментів листків інкубованих при -25 С до рослин інкубованих при +25 С. Технічний результат, якого можна досягти при застосуванні корисної моделі, полягає у використанні співвідношення витоку електролітів із сегментів листків інкубованих при -25 С до рослин інкубованих при +25 С для визначення морозостійкості магнолій. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак і технічним результатом полягає в тому, що для визначення морозостійкості магнолій використовується відношення витоку електролітів із незагартованих сегментів листків інкубованих при 25 С та рослин інкубованих при +25 С. Таким чином, використовуючи відношення витоку електролітів із сегментів листків інкубованих при -25 С та сегментів листків інкубованих при +25 С можна в короткий термін визначити морозостійкість магнолій. Таблиця 1 Відносний витік електролітів із сегментів ms / m досліду листків магнолій із різною морозостійкістю в ms / m контролю № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Види магнолій Відносний витік електролітів Магнолія трипелюсткова Magnolia tripetala L 1,5 0,08 Магнолія загострена Magnolia acuminata L 1,6 0,07 Магнолія Суланжа «Александрина» Magnolia x soulangiana «Alex1,9 0,09 andrina» Магнолія оберненояйцеподібна Magnolia obovata Thunb 2,3 0,08 Магнолія кобус Magnolia kobus DC 2,7 0,09 Магнолія лілієквіткова Magnolia liliflora Desr 3,1 0,08 Магнолія оголена Magnolia denudata Desr 3,7 0,09 5 53777 Джерела інформації: 1. Минченко Н.Ф., Коршук Т.П. Магнолии на Украине. - Киев. Наукова думка. 1987. 2. Оценка зимостойкости плодових культур/Диагностика устойчивости растений к стрессо Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 вым воздействиям/Методическое руководство.// Под ред. Удовенко Г.В. - Л. - 1988. С. 154 - 165. 3. Кучеренко В.П., Северин В. И., Коваль Л.И. Способ диагностики зимостойкости растений,Заявка на изобретение № 4641478. Положительное решение от 27.02.90 г. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Express method for determining frost resistance of magnolias

Автори англійською

Melnyk Pavlo Oleksiiovych, Moisa Ivan Ivanovych, Turlai Olha Ivanivna, Matskiv Taras Ivanovych, Hryhorovych Inna Tarasivna, Kolotylo Nataliia Ivanivna

Назва патенту російською

Экспресс-метод определения морозостойкости магнолий

Автори російською

Мельник Павел Алексеевич, Мойса Иван Иванович, Турлай Ольга Ивановна, Мацькив Тарас Иванович, Григорович Инна Тарасовна, Колотило Наталья Ивановна

МПК / Мітки

МПК: A01G 1/00

Мітки: експрес-метод, магнолій, визначення, морозостійкості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53777-ekspres-metod-viznachennya-morozostijjkosti-magnolijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Експрес-метод визначення морозостійкості магнолій</a>

Подібні патенти