Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Зчленований транспортний засіб, переважно залізничного типу, що містить основний вагон і зв'язаний з ним за допомогою автозчіпки допоміжний вагон, між якими розташований у поздовжній вертикальній площині демпфер з внутрішньою і зовнішньою ланками, наприклад у вигляді гідроциліндра, котрий взаємодіє з кронштейнами, закріпленими на суміжних торцевих стінках вказаних вагонів, який відрізняється тим, що він оснащений амортизатором, виконаним, наприклад, у вигляді циліндричної пружини і встановленим між внутрішньою і зовнішньою ланками демпфера, та балансиром, вісь обертання якого закріплена за допомогою демпфера і розташована перпендикулярно поздовжній вертикальній площині, а на кожній суміжній торцевій стінці вказаних вагонів кронштейн закріплений за допомогою вертикальної осі і шарнірно з'єднаний з найближчим кінцем балансира, при цьому демпфер закріплений на тій же вертикальній осі, що і відповідний кронштейн допоміжного вагона.

2. Зчленований транспортний засіб за п. 1, який відрізняється тим, що кронштейн основного вагона і найближчий кінець балансира з'єднані за допомогою вертикальної тяги, регульованої по довжині.

Текст

1. Зчленований транспортний засіб, переважно залізничного типу, що містить основний вагон і зв'язаний з ним за допомогою автозчіпки допоміжний вагон, між якими розташований у поздовжній вертикальній площині демпфер з внутрішньою і зовнішньою ланками, наприклад у вигляді гідроци U 1 3 - наявність додаткового джерела тиску стисненого повітря для роботи пневмоциліндра, що знижує надійність засобу; - відсутність гасіння коливань, виникаючих під час руху секцій; - дія значних за величиною бічних сил на кронштейни через погіршення стану відкритих поверхонь горизонтальних площадок нижніх кронштейнів (допоміжного вагона) у результаті дії навколишнього середовища (пил, волога, сніг, температура). В основу корисної моделі поставлена задача створення удосконаленої конструкції зчленованого транспортного засобу, яка б дозволила забезпечити підвищення його експлуатаційних якостей шляхом уведення в неї нових елементів і технічних рішень, таких як: - наявність амортизатора, виконаного, наприклад, у вигляді циліндричної пружини і встановленого між внутрішньою і зовнішньою ланками демпфера, що дозволяє ефективно гасити коливання під час руху; - наявність балансира, вісь обертання якого закріплюється за допомогою демпфера і розташовується перпендикулярно поздовжній вертикальній площині, а на кожній суміжній торцевій стінці вказаних вагонів кронштейн закріплюється за допомогою вертикальної осі і шарнірне з'єднується з найближчим кінцем балансира, при цьому демпфер закріплюється на тій же вертикальній осі, що і відповідний кронштейн допоміжного вагона, що дозволяє значно знизити дію бічних сил на балансир за рахунок низької сили тертя між кронштейнами та вертикальними осями і кінцями балансира під час руху на криволінійних ділянках; - кронштейн основного вагона і найближчий кінець балансира з'єднані за допомогою вертикальної тяги, регульованій по довжині, що дозволяє забезпечити компенсацію вздовж балансира неточностей виготовлення вагонів і переміщення у автозчіпки під час руху без виникнення значних за величиною бічних сил. Поставлена задача вирішується таким чином, що запропонований зчленований транспортний засіб, переважно залізничного типу, що містить основний вагон і зв'язаний з ним за допомогою автозчіпки допоміжний вагон, між якими розташований у поздовжній вертикальній площині демпфер з внутрішньою і зовнішньою ланками, наприклад у вигляді гідроциліндра, котрий взаємодіє з кронштейнами, закріпленими на суміжних торцевих стінках вказаних вагонів, він споряджений амортизатором, виконаним, наприклад, у вигляді циліндричної пружини і встановленим між внутрішньою і зовнішньою ланками демпфера, та балансиром, вісь обертання якого закріплена за допомогою демпфера і розташована перпендикулярно поздовжній вертикальній площині, а на кожній суміжній торцевій стінці вказаних вагонів кронштейн закріплений за допомогою вертикальної осі і шарнірно з'єднаний з найближчим кінцем балансира, при цьому демпфер закріплений на тій же вертикальній осі, що і відповідний кронштейн допоміжного вагона. Кронштейн основного вагона і най 53682 4 ближчий кінець балансира з'єднані за допомогою вертикальної тяги, регульованій по довжині. Для пояснення конструкції засобу і його роботи додаються креслення і його детальний опис. На кресленнях зображено: - на фіг. 1 - загальний вигляд засобу; - на фіг. 2 - вигляд А фіг. 1 (вигляд зверху). Запропонований засіб складається з основного вагона 1 і зв'язаного з ним за допомогою автозчіпки 2 допоміжного вагона 3. На суміжних торцевих стінках 4 і 5 вагонів 1 і 3 за допомогою вертикальних осей 6 і 7 шарнірно закріплені кронштейни 8 і 9 відповідно. Між вагонами 1 і 3 розташований гідравлічний демпфер, шарнірно з'єднаний за допомогою горизонтальної осі 10 з балансиром 11, кінці якого шарнірно з'єднані з кронштейнами 8 і 9. Демпфер складається з гідравлічного циліндра 12 (зовнішньої ланки), закріпленого на вертикальній осі 7 допоміжного вагона 3, і штока 13 (внутрішньої ланки) з каліброваним отвором 14. Співвісно штоку 13 встановлена циліндрична пружина 15. Балансир 11 з'єднаний з кронштейном 8 основного вагона 1 за допомогою вертикальної тяги 16, що регулюється по довжині за допомогою гвинта 17. Кронштейни 8, 9 і циліндр 12 демпфера спираються на упорні підшипники. Основний 1 і допоміжний 3 вагони встановлені на возиках 18 і 19 відповідно і забезпечують транспортування вантажу 20. Робота запропонованого засобу здійснюється наступним чином. Під час завантаження основного вагона 1 стискаються амортизатори возика 18, у результаті чого торцева стінка 4 починає опускатися і через кронштейн 8, вертикальну тягу 16 і балансир 11 передавати стискаюче зусилля на циліндричну пружину 15. Далі зусилля передається на торцеву стінку 5 допоміжного вагона 3. Таким чином здійснюється передавання частини сили ваги вантажу 20 з основного вагона 1 на допоміжний вагон 3. Під час руху вагонів 1 і 3 на прямолінійних і особливо криволінійних ділянках відбувається взаємне бічне переміщення торцевих стінок 4 і 5, у результаті чого кронштейни 8, 9 і циліндр 12 демпфера, розташовані у поздовжній вертикальній площині вагонів 1 і 3, повертаються відносно вертикальних осей 6 і 7 відповідно. У процесі руху на балансир 11 діє в основному тільки вертикальна сила, а інші сили - бічна і осьова діють незначною мірою. Гідравлічний демпфер запобігає шкідливим механічним коливанням вагонів 1 і 3 шляхом поглинання енергії. Зміна величини сили ваги, що передають, перед завантаженням основного вагона 1, здійснюється за рахунок регулювання довжини вертикальної тяги 16 за допомогою гвинта 17. Для підвищення вантажопідйомності основного вагона 1, допоміжний вагон 3 може розташовуватися як з однієї сторони основного вагона 1, так і з обох сторін одночасно. Балансир 11 з кронштейнами 8, 9 і демпфером утворюють опорно-зчіпний пристрій. В якості вантажу може використовуватися: 5 53682 - транспортно-пусковий контейнер ракети за патентом України №19507u, МПК F41F 3/00, B64G 5/00, 2006р.; - пусковий контейнер ракети за патентом України №85622С2, МПК F41F 3/00, 2007р. Навантаження на ракету під час транспортування розглядаються у журналі "Техническая механика", Киев, №2, 2001, с.99-109 - стаття В.Ф. Ушаков, Г.И. Богомаз "Прогнозирование динами Комп’ютерна верстка М. Мацело 6 ческих качеств и оценка вибронагружения изделий ракетно-космической техники при транспортировке по железной дороге". Таким чином, запропонований засіб, який має просту і надійну конструкцію, дозволяє підвищити вантажопідйомність основного вагона без перевищення допустимого навантаження (16-20т) на одну вісь вагона. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Articulated vehicle

Автори англійською

Zhuravel Larysa Ivanivna, Zarubin Mykola Ivanovych, Mokin Andrii Oleksandrovych, Mokin Oleksandr Vasyliovych, Smyrnov Anatolii Mykolaiovych, Fartushnyi Semen Kostiantynovych

Назва патенту російською

Сочлененное транспортное средство

Автори російською

Журавель Лариса Ивановна, Зарубин Николай Иванович, Мокин Андрей Александрович, Мокин Александр Васильевич, Смирнов Анатолий Николаевич, Фартушный Семен Константинович

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/00, B61D 3/00

Мітки: зчленований, транспортний, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53682-zchlenovanijj-transportnijj-zasib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зчленований транспортний засіб</a>

Подібні патенти