Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, розташований у ньому з можливістю обертання щонайменше один черв'як, споряджений змішувальними кулачками, а також змонтовані в корпусі з можливістю зворотно-поступального руху в радіальному напрямку підпружинені штифти, встановлені з можливістю контакту з кулачками, який відрізняється тим, що периферійні ділянки заплечиків змішувальних кулачків і підпружинених штифтів виконані конічними з можливістю їх взаємодії між собою, при цьому кожний зі штифтів встановлено з можливістю обертання навкруги поздовжньої осі.

2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що відповідні конічні ділянки змішувальних кулачків і підпружинених штифтів споряджені зуб'ями.

Текст

1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, розташований у ньому з можливістю обертання щонайменше один черв'як, спо 3 собою, при цьому кожний зі штифтів встановлено з можливістю обертання навкруги поздовжньої осі. У найприйнятнішому прикладі виконання екструдера відповідні конічні ділянки змішувальних кулачків і підпружинених штифтів споряджені зуб'ями. Вихідний матеріал, що підлягає переробленню, надходить у завантажувальний отвір корпуса, де захоплюється витками черв'яка (або черв'яків) і далі транспортується ним (ними) у напрямку до змішувальних кулачків. В області розташування кулачків розплав піддається інтенсивним зсувним деформаціям (як з боку передньої, так і затилкової зон деформації, утвореними поверхнями кулачка та корпуса екструдера). При цьому завдяки безперервному контакту штифтів з кулачками по конічних поверхнях забезпечується зворотнопоступальний і одночасно обертовий рух штифтів під час обертання черв'яка з кулачками, а отже і відбувається інтенсивна зміна напрямку руху частинок компонентів композиції в проміжку між корпусом і змішувальними елементами, що сприяє отриманню високоякісного матеріалу. Спорядження відповідних конічних ділянок змішувальних кулачків і підпружинених штифтів зуб'ями забезпечує надійне обертання штифтів навіть за умови перероблення високов'язких матеріалів. Також завдяки контакту штифтів з кулачками по конічних поверхнях забезпечується надійне зчеплення їх між собою навіть за умови часткової зміни взаємного положення цих елементів між собою (температурне подовження елементів екструдера, неточність їх монтажу та ін.). Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній розріз черв'ячного екструдера; на Фіг. 2 - розтин за А-А на Фіг. 1, приклад одночерв'ячного екструдера; на Фіг. 3 - виносний елемент Б на Фіг. 1, приклад виконання конічних поверхонь штифтів і кулачків гладкими; на Фіг. 4 - те саме, приклад спорядження конічних поверхонь штифтів і кулачків зуб'ями. 53480 4 Черв'ячний екструдер містить порожнистий корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами, розташований у ньому з можливістю обертання-черв'як 4, споряджений змішувальними кулачками 5, а також змонтовані в корпусі 1 з можливістю зворотно-поступального руху в радіальному напрямку підпружине-ні штифти б, встановлені з можливістю контакту з кулачками 5 (Фіг. 1-4). Периферійні ділянки 7 заплечиків 8 змішувальних кулачків 5 і підпружинених штифтів 6 виконані конічними з можливістю їх взаємодії між собою (див. Фіг. 3), при цьому кожний зі штифтів 6 встановлено з можливістю обертання навкруги поздовжньої осі. Також відповідні конічні ділянки змішувальних кулачків 5 і підпружинених штифтів 6 можуть бути споряджені зуб'ями 9 (див. Фіг. 4). Екструдер працює у такий спосіб. Матеріал, що підлягає переробленню, надходить у завантажувальний отвір 2 корпуса 1, де захоплюється витками одного (див. Фіг.1) або двох (не показано) черв'яків 4 і далі транспортується ним у напрямку до першого змішувального кулачка 5. У проміжку між кулачками 5 і корпусом 1 перероблюваний матеріал піддається інтенсивному зсувному деформуванню, що сприяє змішуванню й диспергуванню його компонентів. При контакті з рухомими підпружиненими штифтами 6 матеріал піддається інтенсивному зрізу та зсуву, що також інтенсифікує процес його перероблення. Крім того, завдяки контакту штифтів 6 з кулачками 5 по конічних поверхнях забезпечується не тільки зворотно-поступальний, а і обертовий рух штифтів 6 під час обертання черв'яка 4 з кулачками 5, а отже і відбувається інтенсивна зміна напрямку руху частинок компонентів композиції, що сприяє отриманню високоякісного матеріалу. Спорядження же відповідних конічних ділянок змішувальних кулачків 5 і підпружинених штифтів 6 зуб'ями 9 забезпечує надійне обертання штифтів 6 за умови перероблення матеріалів широкого діапазону в'язкостей. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 53480 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Worm extruder

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Kharlamova Tetiana Heorhiivna, Shved Dmytro Mykolaiovych, Shved Mykola Petrovych

Назва патенту російською

Червячный экструдер

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Харламова Татьяна Георгиевна, Швед Дмитрий Николаевич, Швед Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/38, B29C 47/00

Мітки: черв'ячний, екструдер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53480-chervyachnijj-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Черв’ячний екструдер</a>

Подібні патенти