Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прес-форма для формування і вулканізації еластичних оболонок, яка містить нижню і верхню півформи, робочі поверхні яких мають виступи, що формують повітровивідні канавки на еластичних оболонках, яка відрізняється тим, що принаймні частина робочих поверхонь півформ, включаючи зону виступів та й самі виступи, виготовлена на сегментних вкладишах, змонтованих і закріплених на півформах.

2. Прес-форма по п. 1, яка відрізняється тим, що виступи сформовані безпосередньо на сегментних вкладишах, одночасно з формуванням їх робочих поверхонь з матеріалу цих самих сегментних вкладишів.

3. Прес-форма по п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що виступи на сегментних вкладишах виконані шляхом лиття, штампування, електроерозійного оброблення чи інакше за допомогою механізованої технології.

Текст

1 Прес-форма для формування і вулканізації еластичних оболонок, яка містить нижню і верхню півформи, робочі поверхні яких мають виступи, що формують повітровивідні канавки на еластичних оболонках, яка відрізняється тим, що принаймні частина робочих поверхонь півформ, включаючи зону виступів та й самі виступи, виготовлена на сегментних вкладишах, змонтованих і закріплених на півформах 2 Прес-форма по п 1, яка відрізняється тим, що виступи сформовані безпосередньо на сегментних вкладишах, одночасно з формуванням їх робочих поверхонь з матеріалу цих самих сегментних вкладишів 3 Прес-форма по п 1 або п 2, яка відрізняється тим, що виступи на сегментних вкладишах виконані шляхом лиття, штампування, електроерозійного оброблення чи інакше за допомогою механізованої технології Винахід відноситься до полімерного машинобудування і може бути використований в шинній, шиноремонтній та гумово-технічній промисловості ВІДОМІ прес-форми для формування і вулканізації еластичних оболонок (Далі прес-форма) зокрема для виготовлення діафрагм, призначених ,в свою чергу, для формування і вулканізації покришок пневматичних шин [1,2] Такі прес-форми виготовлені зі стального матеріалу, мають роз'єднуванні гладкостінні напівформи і еліпсоїдне осереддя В процесі експлуатації діафрагм, виготовленних в таких пресформах, між внутрішньою поверхнею формуємої покришки і зовнішньою поверхнею діафрагм утворюються повітряні порожнини, обумовлюючи вихід покришок в брак або зниження їх сорту по дефектам «розрідження ниток корду по першому шару каркасу», «розшарування каркасу» і т п ВІДОМІ прес-форми з еліпсоїдним осереддям (пуансоном), на ЗОВНІШНІЙ поверхні якого здійснено виступи, які формують повітрявиводні канавки на діафрагмах [3] Недоліком таких прес-форм виявляється те, що діафрагму (перед її монтажем на вулканізаційний прес) потрібно вивертати налице, що незручно, особливо для діафрагм, призначених для формування і вулканізації покришок середньої і великої вантажопідйомності ВІДОМІ також прес-форми, які вміщають дві на півформи, на формуючих (ЗОВНІШНІЙ бік виробу) поверхнях яких виконані канавки, в які вмонтовані (закарбовані) дротяні елементи з утворенням над формуючою поверхнею прес-форм виступів, які, в свою чергу, формують повітрявиводні канавки на діафрагмі [4] Указане вище технічне рішення виявляється найбільш близьким аналогом (прототипом) як по технічній суті винаходу, так і по досягаемому при його використанні результату Монтування і карбування дротяних елементів в такі прес-форми робиться, як правило, ручним способом Отож якість виготовлення і надійність як самих прес-форм, так і вулканизуємих в них виробів залежить не тільки від якості приміняємої сировини та матеріалів, а, переважно, від суто суб'єктивних факторів (знання, досвіду і добросовістності виконавців) Окрім того, сам процес монтування дротяних елементів трудомісткий, та, що не менш важливо, застосовувується тільки для однонаправлених дротяних елементів В основу винаходу поставлена задача удосконалення прес-форми для формування і вулканізації еластичних оболонок зокрема, удосконалення прес-форми для виготовлення діафрагм, призначених для формування та вулканізації покришок пневматичних шин та шин атмосферного тиску, а 00 (О ^ со ю 53468 прес-форми, зменшує трудомісткість і термін виготовлення прес-форми, підвищуючи тим самим ефективність виробництва прес-форм, а також обумовлюючи підвищення надійності і безпеки кінцевої продукції, зокрема, пневматичних шин Висловлене поясняється графічними матеріалами Фіг 1 - прес-форма для формування і вулканізації еластичних оболонок (меридіональний переріз нижньої напівформи) Фіг 2 - нижня напівформа (вид зверху) Фіг 3 - фрагмент робочої поверхні сегментного вкладиша (вид в плані) Фіг 4 - фрагмент виступів, формуючих повітрявиводні канавки (переріз на сегментнім вкладиші) Зокрема, новий ненаправлений рельєфний малюнок зовнішньої поверхні діафрагм, дзеркальПрес-форма для формування і вулканізації но відбитий на внутрішній поверхні покришок, доеластичних оболонок включає нижню і верхню зволяє зменшити проворачиваємість їздових канапівформи На формуючий частині прес-форми мер відносно покришки при експлуатації шин, що виконано малюнок з виступів знижує можливість відрива їх вентиля, підвищує Кожна із напівформ має корпус 1 і сегментні надійність і безопасність транспортних засобів, на вкладиші 2 з робочими поверхнями 3 Останні вияких вони застосовуються конано з виступами 4 формуючими повітрявиводні канавки на еластичних оболонках, які виготовляПоставлена задача вирішується тим, що пресються в цих прес-формах форма для формування і вулканізації еластичних оболонок, вміщаюча в себе нижню і верхню напівСегментні вкладиші 2 виготовлені завчасно, форми з вкладишами, робочі поверхні яких мають окремо від корпусів 1 напівформ, наприклад, шлявиступи, що формують повітрявиводні канавки на хом лиття, штампування або за допомогою електеластичних оболонках Згідно з винаходом, прироерозійного оброблення, одночас з формуванням наймні частина робочої поверхні напівформ, виступів 4 на їх робочих поверхнях із того ж самовключно зону виступів та й самі виступи, виконані го матеріалу що й самі сегментні вкладиші 2, з на сегментних вкладишах, змонтованих і закріплепослідуючим монтуванням і закріпленням сегменних на напівформах При цьому виступи оформтних вкладишів 2 на напівформах лені безпосередньо на сегментних вкладишах, Джерела відомостей одночасно з формуванням робочої поверхні вкла1 Цукерберг С М и др Пневматические шидишів з матеріалу цих же сегментних вкладишів ны, М Химиздат, 1973г с 82 Такий устрій прес-форми дозволяє підвищити асо2 Патент США №4531902 кл 425-408 с приртимент і якість виготовлення як самих прес-форм, оритетом от 14 11 1982г так і якість вулканізуємих в них виробів 3 Заявка Великобритании №1563518 кл В5А от 14 11 1977г с приоритетом Франции от Поставлена задача досягається й тим, що ви02 01 1976г по заявке №7600047, опубликованной ступи на сегментних вкладишах виконані шляхом за №2337030 от 02 09 1977г по кл В29Н/00, 5/02 лиття, штампуванням, електроерозійною обробкою чи інакше за допомогою механізованої техно4 Авторское свидетельство СССР №914307 логи А це, в свою чергу, дозволяє виконувати на кл В29Н5/02, В29Н5/18, В29НЗ/10 с приоритетом робочій поверхні сегментних вкладишів будь-які от 03 04 1980г, опубликованное в бюллетене задані рельєфні малюнки з виступів, виключаючи ВНИИПИ «Открытия Изобретения, Промышленвплив людського фактору на якість і надійність ные образцы Товарные знаки» №11 за 1982г також для виготовлення діафрагм, призначених для виробництва резинокордних оболонок пневМОПІДВІСОК, трансмісій і тому подібних різних механізмів Запропоноване удосконалення елементів прес-форми, матеріалів для їх виготовлення і само застосування цих елементів в технічнім рішенні дозволяє зменшити трудомісткість виготовлення прес-форм і збільшує асортимент виготовляємої на цих прес-формах продукції Окрім того, удосконалення забезпечує умови механізації виробництва прес-форм, дозволяє виконувати виступи формуючої поверхні прес-форм практично будь-якої (заданої) конфігурації, що, в свою чергу, забезпечує отримання нового позитивного ефекту г1 53468 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mold for formation and vulcanization of elastic shells

Назва патенту російською

Пресс-форма для формования и вулканизации эластичных оболочек

МПК / Мітки

МПК: B29C 43/36, B29C 35/04, B29L 22/00

Мітки: вулканізації, оболонок, прес-форма, формування, еластичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53468-pres-forma-dlya-formuvannya-i-vulkanizaci-elastichnikh-obolonok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прес-форма для формування і вулканізації еластичних оболонок</a>

Подібні патенти