Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції в уражених холодом фрагментах кінцівок, що здійснюють шляхом використання термоізоляційного пакета окремо для верхніх і нижніх кінцівок, який закріплюють на враженій кінцівці, який відрізняється тим, що після санації вражених ділянок антисептичними розчинами останні поміщають в термоізоляційні пакети, після чого розміщують в квантовій камері Коробова-Казявкіна "Барва-ФК/200" зі світловодами видимого червоного і інфрачервоного діапазонів випромінювання, опромінювання проводять по 15 хвилин кожні 2 години протягом 8 годин з поступовим переміщенням межі термоізоляційного пакета в дистальному напрямку у міру відновлення температури шкіри.

Текст

Спосіб відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції в уражених холодом фрагментах 3 потреб. Все це зумовлює підтримку гіпотермії поверхневих тканин до відновлення кровообігу зсередини, та є специфічною реакцією на дію холоду та складовою дореактивного періоду, коли життєздатність клітинних структур надійно забезпечена. При правильній тактиці відігрівання тканин зсередини практично всі холодові пошкодження в дореактивному періоді носять зворотний характер. Карпушин О. О. (1975) використовуючи методику судинної ангіографії прийшов до висновку, що при зігріванні відморожень IY ступеня прохідність судин відновлюється в перші 3 доби, а потім знов приривається. Котельніков В. П. (1988) повідомляє, що в перші 24 години після холодового ушкодження в артеріолах, капілярах, венулах спостерігається тільки агрегація еритроцитів і нема тромбів. Не завжди тромби формуються і через 48 годин після зігрівання тканин. Активне зігрівання вражених сегментів кінцівок призводить до підвищення температури в зовнішніх шарах покривних тканин, зростає метаболізм їхніх клітин, потребу яких в енергетичних , живлячих речовинах та кисні не можна забезпечити при невідновленому кровообігу у враженій ділянці. [Король Л. Н., и др., 2002] Відігріті поверхові тканини попадають в умови жорстокої ішемії та гинуть від неї, призводячи до запуску ланки локальних патофізіологічних змін - набряку тканин, загибелі клітин. Розвиток набряку тканин при відмороженнях пов'язаний, головним чином, з підвищенням проникливості судинної стінки, а також гідрофільності тканин, зумовленим порушенням кислотнолужного балансу. Окрім цього, вторинні розлади мікроциркуляції, зв'язані з підвищенням ексудації і розвитком прогресуючого набряку тканин з їх здавлюванням в кістково-фасціальних футлярах і компресійною ішемією, супроводжуються розвитком мікротромбів, з послідуючим формуванням некрозів м'яких тканин. Особливості перебігу відморожень потребують подальшої розробки нових методів відновлення кровообігу в уражених сегментах кінцівок. Досягнення української школи комбустіологів свідчать про те, що використання термоізоляційних пов'язок, які забезпечують відігрівання вражених сегментів кінцівок за рахунок поступового відновлення температури охолоджених тканин з середини до периферії, головним чином покращенням мікроциркуляції в дореактивному та ранньому реактивному періодах, дозволяє уникати виникненню відморожень в реактивному періоді. Розробка нових методів відновлення порушеного кровообігу в уражених холодом глибоких та поверхових тканинах при наданні спеціалізованої медичної допомоги, а також методів вирішення цих проблем потребують подальшого вивчення та удосконалення. Існує велика кількість методів, спрямованих на відновлення регіонарного кровообігу в уражених сегментах кінцівок в дореактивному та ранньому реактивному періодах : проведення футлярних новокаїнових блокад, новокаінових блокад стовбурових, грудиних та поперечних вузлів симпатичного стовбура, паранефральні, вузлів поперекового 53441 4 відділу симпатичного стовбура, епідуральні; внутрішньоартеріальні одноразові пункційні на протязі 6-7 діб, або інфузійні введення гіпотензивних, антиагрегантів, судинних препаратів [Котельников В. П. 1988]. Рекомендовані для використання фізіотерапевтичні методи: електрофорез гідрокортизону, дводольна діатермія, фонофорез гідрокортизону та новокаїну, лазеротерапія. Негативними моментами запропонованих методів є те, що внутрішньоартеріальні введення мають велику кількість ускладнень і потребують високої кваліфікації спеціалістів. Використання фізіотерапевтичних методів призводить до швидкого відігравання поверхових шарів вражених кінцівок при невідновленому кровообігу в глибоких структурах, що може негативно впливати на подальший перебіг холодового ушкодження. Найбільш близьким та обраним за прототип є використання термоізоляційного пакета окремо для верхніх і нижніх кінцівок, який включає в собі три шари : зовнішніх і внутрішній з бавовняної тканини, а поміж ними внутрішній з фольги алюмінієвої, покритої термоізоляційним полістероловим лаком. Термоізоляційний пакет виконано з можливістю закріплення на враженій кінцівці за допомогою липкої полоси на межі теплих та помірно прохолодних тканин [Патент на корисну модель № 41202 від 12.05.2009 року]. Недоліки способу пов'язані з недостатнім відновлюючим ефектом на всіх рівнях, що не завжди призводить до покращення результатів лікування. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції в уражених холодом фрагментах кінцівок, в якому за рахунок додаткового впливу фізичним фактором в дореактивному періоді локальної холодової травми, досягається отримання змін на субклітинному рівні, на клітинному рівні та на тканевому рівні, за рахунок чого досягається покращення результатів лікування. Поставлена задача вирішується в способі відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції в уражених холодом фрагментах кінцівок шляхом використання термоізоляційного пакета окремо для верхніх і нижніх кінцівок, який закріплюють на враженій кінцівці, згідно з корисною моделлю, після санації вражених ділянок антисептичними розчинами, останні поміщають в термоізоляційні пакети, після чого розміщують в квантовій камері Коробова-Казявкіна «Барва-ФК/200» зі світловодами видимого червоного і інфрачервоного діапазонів випромінювання, опромінювання проводять по 15 хвилин кожні 2 години протягом 8 годин з поступовим переміщенням межі термоізоляційного пакета в дистальному напрямку у міру відновлення температури шкіри. В механізмі терапевтичної дії випромінювання червоного та інфрачервоного діапазонів спектру суттєвими являються зміни, які проходять на системному рівні, і реакція гомеостатичних систем на світлове дійство. Ключовою ланкою в біостимулюючому ефекті фототерапії є активація ферментів, яка призводить до посилення біоенергетичних і біосинтетичних процесів в клітинах, що призводить до зростання рівня АТФ і інших речовин. Од 5 53441 нак, суттєвою особливістю дії червоного і інфрачервоного діапазону спектру є стимуляція мікроциркуляції, що, в свою чергу, впливає на стан трофічних процесів в тканинах. Реалізація впливу червоного і інфрачервоного діапазону спектру апарату квантової терапії Коробова-Казявкіна «Барва-ФК» при використанні в дореактивному періоді перебігу холодового враження визначається відповідними реакціями на субклітинному рівні в вигляді виникнення збудження стану молекул, утворення вільних радикалів, стереохімічною перебудовою молекул, збільшенням швидкості синтезу білка, РІЖ, ДНК, прискоренням синтезу колагену, змінами кисневого балансу і активності окислювально-відновних процесів. На клітинному рівні відзначається змінами заряду електричного поля клітини, мембранного потенціалу, підвищенням її проліферативної активності, На тканевому рівні змінами рН міжклітинної рідини, морфофункціональної активності і мікроциркуляції. Поступове переміщення рівня фіксації термоізоляційного пакета запобігає зігріванню враженої кінцівки за рахунок тепловіддачі тканин з відновленим кровообігом. Сутність корисної моделі пояснює наступний приклад. Опромінююча система апарату «Барва-ФК /200» містить З випромінюючих блоки, кількість випромінювачів в кожному блоці 192, потужність випромінювання кожного блоку 960 мВт, довжина хвилі випромінювання червоного діапазону 630 нм, інфрачервоного 940 нм, синього 470 нм. Режим випромінювання непреривний. Живлення фотонної камери здійснюють від мережі 220 В. Приклад. Хвора Барсова O. K., 50 років, історія хвороби № 3884, була госпіталізована до опікового відділення 11.02.2006 року з діагнозом: відмороження дистальних відділів стоп в дореактивному періоді. Обставини одержання травми пов'язує з тривалим знаходженням на вулиці в промоклих чоботях. При госпіталізації стан відносно задовільний. Скарги на пульсуючу біль в стопах, заніміння Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 6 останніх. При огляді хворої шкіра нижніх кінцівок холодна на дотик на рівні нижньої третини гомілок, больова чутливість відсутня, пульсація артерій на стопі не спостерігається. Шкіра блідого кольору, місцями з мрамуровим відтінком, рухи в пальцях обмежені. Локальна температура шкіри + 7 °С (електронний термометр Center 300). Виконана санація вражених ділянок нижніх кінцівок розчином хлоргексидину і накладені термоізоляційні пакети з фіксацією в нижній третині гомілок. Після цього розмістили вражені кінцівки в термоізоляційних пакетах в квантову камеру «Барва-ФК/200». Одночасно хворій розпочали інфузійно-трансфузійну терапію підігрітими до + 36° розчинами з використанням судинних препаратів, антикоагулянтів, спазмолітиків. Випромінювання проводили по 15 хвилин кожні 2 години спостереження з вимірюванням локальної температури шкіри і переміщували фіксацію термоізоляційного пакета дистальніше при відновленні температури до + 30 °С. Температура вражених холодом кінцівок відновилася через 8 годин. Термопакети були зняті, але хворій продовжено внутрішньовенне введення спазмолітиків, судинних препаратів і антикоагулянтів. Через 12 годин після госпіталізації (ранній реактивний період) хвора скаржилася на відчуття незначного розпирання в ступнях. Жалоби на біль відсутні. При огляді кінцівок шкіра тепла на дотик, блідо-ціанотичного кольору. Пальці стоп незначно набряклі. Даних за відмороження не відмічено. Хворій продовжена консервативна терапія. На 3 добу спостереження загальний стан хворої задовільний, даних за відмороження нижніх кінцівок не відмічається. Виписана із стаціонару на 3 добу. Таким чином, запропонований спосіб відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції при локальній холодовій травмі в дореактивному періоді з використанням квантової камери КоробоваКазявкіна «Барва-ФК/200» в комплексній терапії відморожень має значні переваги серед існуючих і може бути запропонований для впровадження лікарям опікових відділень і хірургічних стаціонарів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for restoration of the broken blood circulation and microcirculation in extremity fragments of damaged with cold

Автори англійською

Oliinyk Hryhorii Anatoliiovych, Korobov Anatolii Mykhailovych, Hryhorieva Tamara Hryhorivna, Tsohoiev Aslan Andriiovych, Kim Valerii Matviovych, Kolisnik Yurii Pavlovych, Lytovchenko Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ восстановления нарушенного кровообращения и микроциркуляции в пораженных холодом фрагментах конечностей

Автори російською

Олийник Григорий Анатольевич, Коробов Анатолий Михайлович, Григорьева Тамара Григорьевна, Цогоев Аслан Андреевич, Ким Валерий Матвеевич, Колисник Юрий Павлович, Литовченко Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00, A61B 10/00, G01N 33/48

Мітки: відновлення, порушеного, мікроциркуляції, спосіб, холодом, кінцівок, фрагментах, кровообігу, уражених

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53441-sposib-vidnovlennya-porushenogo-krovoobigu-i-mikrocirkulyaci-v-urazhenikh-kholodom-fragmentakh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення порушеного кровообігу і мікроциркуляції в уражених холодом фрагментах кінцівок</a>

Подібні патенти