Спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок в насадженнях хмелю

Номер патенту: 53160

Опубліковано: 27.09.2010

Автори: Мельничук Максим Дмитрович, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок в насадженнях хмелю, що включає прийоми розселення в агроценози лабораторних культур трихограми, який відрізняється тим, що в кінці літа та на початку осені, в період масової яйцекладки самиць картопляної совки (Hydraecia micacea Esp.) проводять два прийоми розселення на рослини хмелю та дикорослі злаки, що оточують хмільники, лабораторну культуру трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg. з інтервалом 7-8 днів, з розрахунку 800 та 850 самиць на 100 м2, крім того у весняно-літній період ґрунт міжрядь два рази культивують на глибину 12-16 см, крім того в період початку масової яйцекладки листогризучих та підгризаючих совок проводять триразове розселення трихограми, з інтервалом 6-8 днів, причому у перші два розселення використовують вид Т. evanescens West., а у третьому прийомі використовують трихограму виду Т. pintoi Voeg., причому, норми розселення становлять 600, 900 та 500 100 м2 самиць, крім того розселяють трихограму, що відповідає показникам першого класу якості.

Текст

Спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок в насадженнях хмелю, що включає прийоми розселення в агроценози лабораторних культур трихограми, який відрізняється тим, що в кінці літа та на початку осені, в період масової яйцекладки самиць картопляної совки (Hydraecia micacea Esp.) проводять два прийоми розселення на рослини хмелю та дикорослі злаки, що оточу 3 дживлення імаго трихограми сумішшю водного розчину модифікованої циклофосфамідом дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,030-0,005%. В результаті реалізації способу досягнута ефективність в агроценозах на рівні 87,4%. Проте, відомий спосіб має такі недоліки: спосіб обґрунтовано тільки по відношенню до совок, що відносяться до роду Heliothis spp.; невстановлена дія способу по відношенню до совок, що пошкоджують насадження хмелю. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок в насадженнях хмелю. Ставилось завдання обмежити шкідливість совок тільки шляхом використання елементів біологічного походження, без застосування хімічних препаратів. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно, впродовж вегетаційного періоду, реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачав два прийоми розселення на рослини хмелю та дикорослі злаки, що оточують хмільники, лабораторної культури трихограми. Використовували вид Trichogramma pintoi Voeg. Суттєвим було те, що розселення трихограми проводять в кінці літа та на початку осені, в період початку масової яйцекладки самиць картопляної совки (Hydraecia micacea Esp.). Інтервал між розселеннями становить 7-8 днів. Норми розселення 800 - 850 самиць 2 трихограми в розрахунку на 100м агроценозу. Наступна суттєва відмінна у складі способу - дворазова культивація ґрунту міжрядь хмільників, яку проводять у весняно - літній період. Культивують ґрунт на глибину 12-17см. Інша суттєва відмінна способу - триразове розселення трихограми, яке проводять в період початку масової яйцекладки самиць листогризучих та підгризаючих совок. Інтервал між розселенням становить 6-8 днів. Суттєвим є те, що у перші два прийоми розселення використовують вид трихограми Т. evanescens Westw., а у третьому прийомі використовують трихограму виду Т. pintoi Voeg. Норми розселення трихограми становлять 600, 900 та 500 самиць на 100м2. Суттєвим є і те, що розселяють трихограму, котра відповідає показникам першого класу якості. Суть запропонованого способу полягає у тому, що в період вегетації, насадженням хмелю завдають шкоду від 14 до 20 видів совок. Зокрема, в різні роки досліджень зустрічають такі види совок як щавлева (Acronicta rumicis L.), совка с - чорне (Xestia c-nigrum L.), оклична (Agrotis exclamationis L.), озима ( Agrotis segetum Schiff), іпсилон ( Agrotis ipsilon Hfn), пшенична земляна (Ewcoa tritici L.), капустяна (Mamestra brassicae L.), городня (Laconobia oleoracea L.), чорновата садова {Melanchapersicarial L), горохова (Ceramica pisi L.), лободова (Trachea atriplicis L.), агатова (Phlogophora meticulosa L.), картопляна (Hydraecia micacea Esp.), люцернова (Heliothis viriplaca Hfn.), гама (Autographa gamma L.), темна (Naenia typica L.), конюшинова (Discestra trifolii Hfn.), середня довгокрила (Xylena exsoleta L.), хмельова (Нурепа 53160 4 rostralis L.). Обмежують чисельність та шкідливість совок на хмільниках комплексними прийомами у складі способу. Прийоми агротехніки - культивування міжрядь, чергуються із прийомами штучного розселення лабораторних культур трихограми. Культивація міжрядь порушує процес заляльковування гусениць в ґрунті. Це стресовий фактор, що стає причиною загибелі певної частини совок. Прийоми розселення трихограми двох видів, спрямованні на зараження яєць совок. П'ять прийомів розселення паразита дозволяє забезпечити контакт трихограми з яйцями совок, з наступним їх зараженням. При цьому, різні види трихограми конкурують між собою, що у підсумку підвищує рівень зараження. Спосіб враховує також і те, що в кінці літа та на початку осені, в період початку масової яйцекладки самиць картопляної совки, гусениці якої завдають шкоду хмільникам, проводять два прийоми розселення на рослини хмелю та дикорослі злаки, що оточують хмільники - трихограми. Картопляна совка зимує у стадії яйця і ці прийоми у складі способу, суттєво знищують чисельність виду. Триразове весняно - літнє розселення лабораторних культур трихограми обмежує чисельність совок, попереджаючи відродження гусениць. Оптимізуються такі технологічні показники, як кратність, норми та строки розселення паразитів. Ефективність способу забезпечує і те, що розселяють трихограму тільки першого класу. По суті, використання цих прийомів у способі, сприяє збереженню та активізації природних популяцій ентомофагів, котрі сумісно з розселеною трихограмою обмежують чисельність та шкідливість совок. Приклад здійснення способу Типовий агроценоз хмелю. Господарства Полісся, де обґрунтовували можливість реалізувати запропонований спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок. В останні 2003-2009 роки спостерігалось наростання та стабілізація чисельності комплексу листогризучих та підгризаючих совок. Всього, за роки досліджень спостерігалось 20 видів совок, серед яких такі види: щавлева, с-чорне, оклична, озима, іпсилон, пшенична, земляна, капустяна, городня, чорнувата, горохова, лободова, агатова, картопляна, люцернова, гамма, конюшинова, середня довгокрила, хмельова. У роки досліджень домінували такі види, як с-чорне, оклична, озима, іпсилон, капустяна, гамма, картопляна, чисельність яких перевищувала пороговий рівень у 1,2-3,0 рази. Оптимальні умови мікроклімату для совок на хмільниках, а це температура понад 21°С та відносна вологість повітря в межах 75-95%, наявність в агроценозах та за їх межами сегетальної рослинності, створювало умови для поширення та шкідливості совок. Для обґрунтування запропонованого пособу формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. Зокрема, ділянка агроценозу, де обґрунтовували запропонований спосіб. Наступний варіант - ділянка хмелю, де реалізовували спосібнайближчий аналог. Крім того, передбачався варіант, де стримували чисельність та шкідливість совок шляхом використання хімічних інсектицидів. 5 53160 Контрольний варіант давав уяву про динаміку чисельності популяцій совок без будь-яких дій над ними. Для оцінки ефективності способів використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що поставлене корисною моделлю завдання виконано. За високого початкового рівня чисельності совок, понад 2,5 порогові рівні, у запропонованому способі було заражено 6 88,7% яєць совок. Підсумкова ефективність становила 85,2%. Спостерігалось також різке зниження чисельності діапаузуючих стадій совок, тільки 0,3 порогових рівні. Аналогічні показники у способінайближчому аналозі становили: 70,6%, ефективність 69,5%, діапаузувало 1,5 порогові рівні. За підсумковою ефективністю запропонований спосіб не поступався базовому варіанту, де використовували хімічні інсектициди. Проте, досягались ці показники різними шляхами. Результати реалізації способу обмеження чисельності совок в насадженнях хмелю Норми витрати препаратів кг, Порогові рів- Заражено яєць Способи, що порівнюються л/га; біоматері- ні чисельнос- совок трихогалу саті совок рамою % миць/100м2 Розселення: Тrichogramma pintoi - 2 800+850 прийоми Культивація міжрядь -2 прийоми 2,5 88,7 Розселення: Т. evanescens - 2 прийоми Г. pintoi - 1 прийом (спосіб, 600+900 що пропонується) 500 Розселення: Трихограма 60+80+60 3 прийоми; Дієта для імаго (спосіб-найближчий 2,5 70,6 аналог) Обприскування: 5,0 Бі-58 новий к.е. Данадим к.е. 6,0 2,0 7,9 Фуфанон 570 к.е. (базовий 5,0 варіант) Контроль 2,0 12,9 НІР05 3,8 У запропонованому способі позитивний результат формувався внаслідок сумісної дії штучно розселених лабораторних культур трихограми та чисельних видів природних популяцій ентомофагів. Спостерігалось явище довготермінового стримування чисельності совок. У базовому варіанті Комп’ютерна верстка Л. Купенко Ефективність способів, % Діапаузувало совок, порогові рівні 85,2 0,3 69,5 1,5 81,3 0,5 4,3 2,6 спостерігалась винищувальна дія хімічних інсектицидів як по відношенню до совок так і природних популяцій ентомофагів. Останні виключались із регуляторного процесу. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for limiting numbers and harmfulness of noctuids on hop plantations

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych, Melnychuk Maksym Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ ограничения численности и вредоносности совок в насаждениях хмеля

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович, Мельничук Максим Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00

Мітки: совок, насадженнях, чисельності, шкідливості, обмеження, хмелю, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-53160-sposib-obmezhennya-chiselnosti-ta-shkidlivosti-sovok-v-nasadzhennyakh-khmelyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обмеження чисельності та шкідливості совок в насадженнях хмелю</a>

Подібні патенти