Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання литої бетонної суміші, який полягає в веденні в бетонну суміш добавок суперпластифікатора і дисперсного мінерального наповнювача з наступним перемішуванням всіх компонентів до досягнення необхідної однорідності суміші, який відрізняється тим, що як дисперсний мінеральний наповнювач використовують метакаолін - продукт дегідратації каоліну - в кількості 5 – 10 % від маси цементу.

Текст

Спосіб отримання литої бетонної суміші, який Винахід відноситься до будівельної галузі, а саме, до отримання литих бетонних сумішей з високою, стійкою в часі рухливістю та низьким водоВІДДІЛЄННЯМ Відомий спосіб отримання литої бетонної суміші шляхом введення до її складу пластифікуючих добавок, зокрема суперпластифікаторів [1,2] Недоліком цього способу є високе ВОДОВІДДІлення суміші та значна втрата и рухливості з часом Відомий спосіб отримання литої бетонної суміші за рахунок введення в якості добавки бентонітової глини Цей спосіб дозволяє значно зменшити водовідділення бетонної суміші [3], Недоліком цього способу є нестабільність рухЛІВОСТІ суміші Найбільш близьким до запропонованого способу одержання литої бетонної суміші є спосіб сумісного введення суперпластифікатора і дисперсних мінеральних наповнювачів, зокрема золивиносу ТЕЦ [4], Цей спосіб також дозволяє значно зменшити водовідділення бетонної суміші Недоліком цього способу є нестабільність рухливості бетонної суміші в часі та зниження МІЦНОСТІ бетону Завдання винаходу полягає в отриманні литої бетонної суміші з низьким водовідділенням, яка зберігає початкову рухливість протягом тривалого часу без зниження МІЦНОСТІ бетону Поставлене завдання досягається тим, що в способі отримання литих бетонних сумішей, який полягає в додатковому введенні в бетонну суміш добавок суперпластифікатора і дисперсного міне полягає в додатковому введенні в бетонну суміш добавок суперпластифікатора і дисперсного мінерального наповнювача з наступним перемішуванням всіх компонентів до досягнення необхідної однорідності суміші, який відрізняється тим, що як дисперсний мінеральний наповнювач використовують метакаолін - продукт дегідратації каоліну - в КІЛЬКОСТІ 5 10 % від маси цементу рального наповнювача з наступним перемішуванням всіх компонентів до досягнення необхідної однорідності суміші, в якості дисперсного мінерального наповнювача використовують метакаолін продукт дегідратації каоліну - в КІЛЬКОСТІ 5-10% від маси цементу При одержанні литих бетонних сумішей до їхнього складу вводиться надлишок води, який знаходиться у вільному стані і легко відокремлюється від твердих компонентів бетонної суміші під дією гравітаційних сил Метакаолін є аморфізованою речовиною, яка має високу питому поверхню, що сприяє підвищенню водоутримуючої здатності і, внаслідок цього, стабілізації рухливості суміші в часі Метакаолін володіє здатністю створювати у воді тонкопористу колоїдну структуру, зв'язувати основну частину води і переводити її з вільного в капілярно-зв'язаний стан, В капілярних порах, утворених добавкою метакаолину, вода утримується капілярними силами, які не дозволяють їй легко ВІДДІЛЯТИСЯ як в статичному стані, так і при транспортуванні Крім того, що метакаолін переводить значну частину води в капілярно-зв'язаний стан, він є ХІМІЧНО активним і вступає в хімічну взаємодію з гідроксидом кальцію, який є продуктом гідролізу мінералів цементу, і утворює додаткову КІЛЬКІСТЬ гідратних сполук, В умовах, які виключають підвищення загального водовмісту і загальної пористості суміші за рахунок добавки суперпластифікатора, введення метакаоліну сприяє пидвиїденню МІЦНОСТІ ЛИТОГО бето ну Крім цього, високодисперсні частинки метакаоліну і утворених за його допомогою гідрат CO о> о> сч ю 52993 них сполук сприяють більш інтенсивному формуванню кристалізаційної структури бетону При введенні добавки метакаоліну у КІЛЬКОСТІ, меншій за 5% від маси цементу, глинистих частінок недостатньо для зв'язування вільної води, Ідо зумовлює наявність високого водовідділення в бетонній суміші та більш інтенсивне падіння рухливості суміші в часі При ВМІСТІ метакаоліну більше 10% від маси цементу, внаслідок надлишку глинистих частинок, бетонна суміш набуває більшої в'язкості І, ВІДПОВІДНО, суттєвими є втрати рухливості бетонної суміші в часі Для дослідження властивостей литих бетонних сумішей І бетонів були проведені досліди з використанням портландцементу ПЦ ІІ/А-К-500 ДСТУ Б В,2 7-46-96 Здолбунівського цементно шиферного комбінату, кварцового піску з модулем крупності Мк=2,04, митого гранітного щебеню фракції 5-20мм, добавок суперпластифікатора С-3 у ВІДПОВІДНОСТІ з ТУ 6-36-0204229-625 і метакаоліну продукту депдратаціцм каоліну Дерманківського родовища, ХІМІЧНИЙ склад якого, %, наведено ниж че SiO2 АІ2Оз Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O вn n 46 18 36,80 0 50 1 14 0,98 0,40 0 02 0,53 13 37 Добавку метакаоліну помелюють в кульовому млині до досягнення залишку на ситі N008 1 2 %, В табл, 1 наведені результати вимірювання водовідділеннл та рухливості бетонної суміші в залежності від часу після замішування для сумішей без добавки метакаоліну (склад N1) та з добавками метакаоліну 3, 5, 7, 10, 13% від маси цементу (склади сумішей N 2, 3, 4, 5 та 6 ВІДПОВІДНО) Бетонну суміш готують шляхом перемішування всіх компонентів до досягнення необхідної однорідності Добавку суперпластіфікатора вводять з водою замішування Добавку метакаоліну вводять у вигляді порошку разом з іншими сипучими компонентами Значення МІЦНОСТІ на стиск одержаних віброущільненням зразків розмірами 100x100x100мм наведені в табл 2 Таблиця 1 Властивості литих бетонних сумішей Склад бетонної суміші N складу Добавки, % маси цемента С-3 МК Основні компоненти, кг/м3 1 184 ц 460 2 185 463 741 1040 1 00 3 00 3 186 465 735 1032 1 00 5 00 4 186 465 731 1026 1 00 7 00 5 186 465 725 1017 1,00 100 6 187 468 716 1006 1 00 130 В П Щ 749 1052 1 00 Осадка конуса, см (в чисельнику) Водовідділення, % (в знаменнику) Час після замішування, хв 5 ЗО 60 90 24 0 103 124 102 10 24 0 197 168 145 03 24 0 22 9 22 1 21,5 01 24 0 23 8 23 5 23 4 00 24 0 23 6 23 0 22,7 00 24 0 20 8 164 156 03 Примітка умовні позначення В - вода, Ц - цемент, П - пісок, Щ - щебінь, С-3 - суперпластифікатор, Ж мета каолін Таблиця 2 Властивості литого бетону N ск ладу 1 2 3 4 5 6 5 МІЦНІСТЬ на стиск, мПа, в залежності від часу після замішування, хв ЗО 60 90 у ВІЦІ, діб 3 23 2 22 1 24 0 25 9 23 0 21 7 7 36 3 34 0 37 1 40 3 36 2 33 1 28 53,7 55 0 61 0 62,5 60 3 53 2 3 24 6 22 4 24 6 26 3 23 5 21 3 7 37,8 34 6 37 6 40 7 36 7 33 6 28 54,5 54 8 62 2 63 4 60,9 54 1 Як видно з приведених даних, запропонований спосіб одержання литої бетонної суміші дозволяє 3 25,4 22 7 24 7 26 7 23 7 21 6 7 38 0 35 1 38,1 40 9 37,2 34 0 28 55 2 56 7 62,9 65 1 61 8 53 5 3 26,0 24 2 25 9 27,9 24,2 22 4 7 40,1 35 9 39 4 42 0 38 8 35,2 28 56 4 57 3 64 3 66 3 63,1 56 1 значно зменшити водовідділення суміші, стабілізувати рухливість суміші в часі (табл 1), des зни 5 52993 6 ження МІЦНОСТІ бетону (табл 2) Оптимальний М Стройиздат, 1990 -400с вміст метакаоліну в суміші складає 5-10%, від ма3 Затворницкая Т А , Коняева О А , Микулоси цементу вич Б Ф Литые бетоны в гидроэнергетическом Література строительстве -М, Энергия, 1974, - 113с 1 Дворкин Л И,, Кизима В П Эффективные 4 Дворкин Л И , Дворкин О,Л , Корнейчук литые бетоны,-Львов Вища школа, 1986,-144с, Ю А, Эффективные цементно-зольные бетоны 2 Батраков В Г Модифицированные бетоны Ровно, 1998-196с ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for obtaining cast concrete mixture

Автори англійською

Dvorkin Leonid Yosypovych, Dvorkin Oleh Leonidovych, Lushnikova Natalia Valeriivna

Назва патенту російською

Способ получения литой бетонной смеси

Автори російською

Дворкин Леонид Иосифович, Дворкин Олег Леонидович, Лушикова Наталия Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: C04B 28/02, C04B 14/04

Мітки: спосіб, отримання, суміші, литої, бетонної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52993-sposib-otrimannya-lito-betonno-sumishi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання литої бетонної суміші</a>

Подібні патенти