Механізм накатування полотна круглов’язальної машини

Номер патенту: 52867

Опубліковано: 10.09.2010

Автори: Олійник Олена Юріївна, Піпа Борис Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в опорах, та лобовий фрикційний варіатор, що містить диск, встановлений на товарному валику, та коток, який відрізняється тим, що лобовий фрикційний варіатор виконаний двопотоковим та містить додатковий коток, причому котки розташовані по різні сторони диска з можливістю притискування до нього.

Текст

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в опорах, та лобовий фрикційний варіатор, що містить диск, встановлений на товарному валику, та коток, який відрізняється тим, що лобовий фрикційний варіатор виконаний двопотоковим та містить додатковий коток, причому котки розташовані по різні сторони диска з можливістю притискування до нього. (19) (21) u201003669 (22) 30.03.2010 (24) 10.09.2010 (46) 10.09.2010, Бюл.№ 17, 2010 р. (72) ПІПА БОРИС ФЕДОРОВИЧ, ОЛІЙНИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 3 52867 4 (варіатор умовно не показаний). пружини 13 притискуються до диска 10 (зубчасте Механізм накатування полотна круглов'язальзачеплення циліндричної зубчастої передачі 15 ної машини містить товарний валик 1, на який навиконано з можливістю радіального переміщення катується в рулон 2 полотно 3. Товарний валик 1 зубчастих коліс і, відповідно, котків). Сила тертя в розташований в опорах - повзунах 4, встановлепарах коток 11 - диск 10 і коток 12 - диск 10, що них в нерухомих вертикальних направляючих 5. виникає при цьому, зумовлює обертальний рух Механізм накатування полотна круглов'язальної диска 10 і з'єднаного з ним товарного валика 1. машини містить також ланцюгову передачу 6, веОбертання товарного валика 1 зумовлює накатку дуча зірочка 7 якої встановлена нерухомо, а ведена нього полотна 3 в рулон 2. По мірі збільшення на зірочка 8 жорстко закріплена на вертикальному діаметра рулону 2 товарний валик 1 разом з опоприводному валу 9, розташованому в рамі механірами - повзунами 4 піднімається в вертикальних зму накатування полотна (на фіг. 1, 2 не показана), направляючих 5 над опорним валиком 16. При та двопоточний лобовий фрикційний варіатор з цьому диск 10 також переміщується відносно котдиском 10, встановленим на товарному валику 1 з ків 11, 12, змінюючи автоматично передаточне, можливістю осьового переміщення, та двома котчисло двопоточного лобового фрикційного варіаками 11, 12, розташованими по різні сторони диску тора, що призводить до зміни частоти обертання 10 з можливістю притискування до нього за допотоварного валика 1 з рулоном 2. Наявність двопомогою пружини 13. При цьому коток 11 жорстко точного лобового фрикційного варіатора дозволяє встановлений на вертикальному приводному валу розподілити потужність, що передається товарно9, а коток 12 на проміжному валу 14. Осі вертикаму валику, на два потоки (перший потік: вертикального приводного валу 9 та проміжного валу 14 льний приводний вал 9 - коток 11 - диск 10; другий розташовані в одній площині. Котки 11, 12 кінемапотік: вертикальний приводний вал 9 - зубчаста тично з'єднані між собою за допомогою циліндричпередача 15 - проміжний вал 14 - коток 12 - диск ної зубчастої передачі 15. Рулон 2 полотна 3 опи10) та автоматично змінювати частоту обертання рається на опорний валик 16, встановлений в рулону 2 таким чином, що швидкість накатування опорах 17 з можливістю обертання. Товарний ваполотна 3 залишається сталою. Також сталою лик 1 розмішений над опорним валиком 16 таким залишається і сила натягу полотна 3 при накатці чином, що їх осі розташовані паралельно в вертийого в рулон 2, оскільки сила тертя в зоні притиску кальній площині, а самі валики встановлені з можкотків 11, 12 до диска 10 також залишається сталивістю притискання один до одного. лою (притиск котків 11, 12 до диска 10 здійснюєтьПринцип роботи механізму накатування полося за допомогою пружини 13 зі сталою силою). тна такий. При вмиканні круглов'язальної машини Використання запропонованої конструкції мемеханізм накатування полотна починає обертатиханізму накатування полотна круглов'язальної ся. При цьому ланцюг ланцюгової передачі 6 обемашини дозволяє: ртається навколо нерухомої ведучої зірочки 7, - розширити асортимент механізмів накатупередаючи обертальний рух веденій зірочці 8 та вання полотна круглов'язальних машин; вертикальному приводному валу 9, на якому вона - підвищити довговічність роботи механізму закріплена. Обертальний рух вертикального принакатування полотна за рахунок зниження наванводного вала 9 передається котку 11, жорстко з тажень його деталей та вузлів; ним з'єднаному, і далі за допомогою зубчастої пе- підвищити продуктивність круглов'язальної редачі 15 - проміжному валу 14 та котку 12, жорстмашини за рахунок підвищення довговічності роко з ним з'єднаному. Котки 11 і 12 за допомогою боти механізму накатування полотна. 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 52867 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rolling up mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, накатування, круглов'язальної, машини, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52867-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти