Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пломбуючий пристрій, який має корпус з глухою порожниною, бічні поверхні якої містять симетрично розташовані упори, та фіксуючий елемент, бічні поверхні якого містять пружні зубці, а фронтальна та торцева поверхня корпусу містять отвори, які розташовані співвісно, який відрізняється тим, що запірний орган додатково містить отвори, які розташовано на одній осі з отворами на корпусі, і прорізь, вихідний отвір якої розташовано з боку підстави фіксуючого елемента, та містить упори, причому обидва закінчення фіксуючого елемента зв'язані між собою плоскою пружиною стиску, яка містить стрижень, який з боку отвору прорізі містить клинове закінчення, а з протилежного боку виступає за плоску пружину.

2. Пломбуючий пристрій за п. 1, який відрізняється, тим, що від додатково містить обмежники руху, які розташовано в глухій порожнині.

Текст

1. Пломбуючий пристрій, який має корпус з глухою порожниною, бічні поверхні якої містять симетрично розташовані упори, та фіксуючий елемент, бічні поверхні якого містять пружні зубці, а фронтальна та торцева поверхня корпусу міс 3 та торцева поверхня корпусу містять отвори, які розташовані співвісне тим, що згідно з предметом корисної моделі, запірний орган додатково містить отвори, які розташовано на одній вісі з отворами на корпусі, та прорізь, вихідний отвір якої розташовано з боку підстави фіксуючого елементу, та містить упори, причому обидві закінчення фіксуючого елементу зв'язані між собою плоскою пружиною стиску, яка містить стрижень, який з боку отвору прорізі містить клинове закінчення, а с протилежного боку виступає за плоску пружину. Запропонований пломбуючий пристрій, в обсязі сукупності суттєвих ознак, що заявляється, забезпечує технічний результат, який полягає в у неможливості поступового руху фіксуючого елементу після його фіксації в глухої порожнині корпусу, що унеможливлює несанкціоноване зняття пломбуючого пристрою з об'єкту пломбування. Наявність додаткових обмежників руху, які розташовано в глухої порожнині, забезпечує додатковий технічний результат, який полягає в неможливості доступу до глухої порожнини та фіксуючого органу, що підвищує затісни можливості пломбую чого пристрою. Запропонований пломбуючий пристрій, який заявляється, пояснюється кресленням, які наведено на Фіг.1, де зображено загальний вигляд пломбуючого пристрою, Фіг.2, де наведено перетин по А-А Фіг.1, де наведена конструкція пломбуючого пристрою з обмежниками руху, та Фіг.3 де наведено перетин по А-А Фіг.1 пломбуючого пристрою без обмежників руху. Запропонований пломбуючий пристрій складається з корпусу 1, який містить глуху порожнину 2, в верхній частині якої міститься отвір 3, а її бічні поверхні містять, принаймні, по два упори 4, та обмежники руху 5, які розташовані в глухої порожнині 2 з боку отвору 3, при цьому фронтальна та протилежна їй торцева поверхня містять по два отвори 6, які розташовані співвісне, та фіксуючий елемент 7, бічні поверхня якого містять, щонайменше по два пружні зубці 8, які направлено по ходу руху фіксуючого елементу 7, причому одне закінчення фіксуючого елементу 7 містить кришку 9, яка перекриває площину отвору 3, а протилежне закінчення містить прорізь 10, вхідний отвір 11 якої розташовано з боку підстави фіксуючого елемента 7, причому отвір 11 містить упори 12, а обидві за 52631 4 кінчення 13 фіксуючого елементу 7, які утворено проріззю 10, підпружнені плоскою пружиною 14 стиску, яка з боку підстави глухої порожнини 2 містить стрижень 15, одне закінчення якого має продовження за межу пружини 14, а протилежне містить клиновидне закінчення, та містять отвори 16, які розташовані на одній вісі із отворами 5, та гнучку дужку 17. В разі виконання пломбуючого пристрою з обмежувачами руху 5, пломбуючий пристрій використовується в зібраному стані, як зображено на Фіг.2, якщо обмежувачі руху 5 відсутні, то пломбуючий пристрій збирається одночасно з пломбуванням. Запропонований пломбуючий пристрій використовують наступним чином. Попередньо, гнучкою дужкою 17 охоплюють об'єкт пломбування, обидва її закінчення пропускають послідовно через отвори 5 на торцевій поверхні корпусу 1, потім через отвори 16, які знаходяться на фіксуючому елементі 6, а потім через отвори 5, які розташовано на фронтальній поверхні корпусу 1. Після чого, фіксуючий елемент 7, в разі коли відсутні обмежувачі руху 5 відсутні, вводять через отвір 3 в глуху порожнину 2 корпусу 1. Якщо обмежувачі руху 5 присутні, то пломбу використовують у зібраному стані, при цьому на обмежувачі руху 5 початково обпираються верхні зубці 8. При поступальному руху фіксуючого елементу 7 здійснюється контакт пружних зубців 8, які направлені по ходу руху, і розташованих на бічних поверхнях фіксуючого елементу 7, вступають взаємодію з упорами 4, та утворюють замкове з'єднання. При цьому обмежувачі руху 5 проходять по пазам (на Фіг. не позначено) верхньої частини фіксуючого елементу 7. Одночасно з цим, клинове закінчення стрижня 15, входить через отвір 11 в прорізь 10, та утворює додаткове замкове з'єднання з упорами 12, чому сприяє наявність пружини стиску 14, як здійснюють підпружнення закінчень 13, повертаючи їх в вихідне положення після проходження клинового закінчення стрижня 15 в проріз 10. Таким чином, запропонований пломбуючий пристрій має додаткове замкове з'єднання, яке унеможливлює зворотний рух фіксуючого органу 6 в глухої порожнині 2 без його руйнації. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 52631 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lead seal device

Автори англійською

Kazavchynskyi Dmytro Yuriiovych, Kazavchynska Olha Mstyslavna

Назва патенту російською

Пломбирующее устройство

Автори російською

Казавчинский Дмитрий Юрьевич, Казавчинская Ольга Мстиславна

МПК / Мітки

МПК: E05B 67/00, E05B 39/00, G09F 3/03

Мітки: пломбуючий, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52631-plombuyuchijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пломбуючий пристрій</a>

Подібні патенти