Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб приготування горілки, що включає розбавлення етилового ректифікованого спирту питною виправленою водою, який відрізняється тим, що виправлену воду одержують попередньою фільтрацією, відстоюванням, тонкою фільтрацією, глибокою фільтрацією, пом'якшенням та структуруванням і насиченням води макро- та мікроелементами, яке відбувається при пропусканні води через "органік-фільтр" наповнений шунгітом, і потім її подають на купажування з подвійною фільтрацією, в якому одержують водний екстракт принаймні одного хлібного злаку на структурованій воді,який потім розводять спиртом та фільтрують, та окремо одержують суміш сортівки на основі структурованої води, фільтрованої через вугілля, з наповнювачами і потім обидві суміші фільтрують через установку срібної фільтрації (УСФ) у загальну довідну ємність.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водний екстракт принаймні одного хлібного злаку одержують шляхом запарювання принаймні одного хлібного злаку гарячою підготовленою водою.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сортівку перед введенням наповнювачів фільтрують через вугільну батарею, завантажену активованим вугіллям БАУ-А та БАУ-ЛВ у співвідношенні 50:50.

Текст

1. Спосіб приготування горілки, що включає розбавлення етилового ректифікованого спирту питною виправленою водою, який відрізняється тим, що виправлену воду одержують попередньою фільтрацією, відстоюванням, тонкою фільтрацією, глибокою фільтрацією, пом'якшенням та структуруванням і насиченням води макро- та мікроелементами, яке відбувається при пропусканні води через "органік-фільтр" наповнений шунгітом, і по 3 ні, одного хлібного злаку гарячою підготовленою водою, а сортировку перед введенням наповнювачів фільтрують через вугільну батарею завантажену активованим вугіллям БАУ-А та БАУ-ЛВ у співвідношенні 50:50. Технічний результат, що достягається при цьому, полягає в тому, що в процесі приготування горілки використовують підготовлену структуровану питну воду, яка надає кінцевому продукту унікальні біоенергетичні характеристики та забезпечує одержання унікального за своїми характеристиками продукту збагаченого макро- та мікроелементами, а технологія подвійної фільтрації і купажування надає горілці неперевершені органолептичні властивості. Спосіб здійснюється наступним чином. На першому етапі проводиться очистка і підготовка питної води з ціллю досягнення структурної впорядкованості і відповідності вимогам СОУ (Стандарти Організацій України) включає наступні стадії: Стадія 1. Вихідна вода подається насосом на фільтр, заповнений кварцовим піском з розміром зерен 5-8 мм, і відпрацьованим і регенерованим активованим вугіллям і рівномірно розподіляється по всій поверхні завдяки конструкції фільтра. Ємність фільтрації забезпечується розмірами фільтра і його конструкцією. На цій стадії вода очищується від механічних часток і частково від органічних природних сполук завдяки адсорбційній активності вугілля активованого БАУ-А. Стадія 2. Вода, що пройшла попередню фільтрацію, надходить у ємності для відстоювання, де звільняється від мілкодисперсних часточок і розчинених у ній газів природним шляхом. Після відстоювання вода подається на багатошаровий фільтр «Structural» з мінеральним засипкою зернистих фільтруючих хімічно інертних матеріалів: гідроантрацит - фракція 0,8-1,2 мм; 2 шари рубінового гарнета - фракції 0,3-0,5 мм і 0,60,8 мм; 2 шари кварцового піску - фракції 2-3 мм і 3-5 мм; На цій стадії вихідна вода звільняється від мікрочастинок, гідроокисів заліза і марганцю, глинистих відкладень, гумінових сполук і фульво-кислот, великих колоній мікрофлори. Глибина освітлення даної засипки: 10 мкм - 99,6 %, 5 мкм - 72 %. Ступінь забруднення фільтруючих шарів визначається по перепаду тиску на вході і виході з фільтра по манометрах блоку керування. Стадія 3. Після багатошарового фільтра потік вихідної води надходить на вугільний фільтр глибокого очищення, заповнений гранульованим активованим вугіллям Filtrasorb 300, що має високу адсорбційну ємність і велику кількість транспортних пор, що надає вугіллю підвищену селективність при вилученні з води таких мікрозабруднень, як пестициди, у присутності високих концентрацій природних органічних сполук. Завдяки підвищеній селективності і високим адсорбційним властивостям вугілля, відбувається глибоке освітлення води, прибираються побічні 52629 4 хімічні сполуки, вільний хлор, завдяки чому досягається ефективне очищення води без порушення її структури. Стадія 4. Остаточна стадія очищення питної води - це очищення на карбоновому фільтрі, завантаженому активованим вугіллям зі шкарлупи кокосових горіхів із фракційним складом 0,5-1,0 мм із підвищеною стійкістю до стирання і активною поверхнею. При проходженні крізь шар вугілля адсорбується низькомолекулярна органіка, хлорокислена органіка, активний хлор, вода дезодорується, здобуваючи нейтральний смак і запах чистої питної води. Стадія 5. Оскільки при одержанні горілок і горілок особливих існують особливі вимоги, що викладені в СОУ, нормується такий показник, як жорсткість, що обумовлює наявністю катіонів Са2+ і Мg2+, очищена вода проходить технологічний процес пом'якшення. Після карбонового фільтра вода надходить до блоку пом'якшення, що складається з 2-х Naкатіонітових фільтрів. Пом'якшення проводиться за одну стадію. Фільтри заповнені катіонітом марки «Purolite C-100-E» у Nа+-формі. При проходженні потоку води на поверхні зерен відбуваються наступні реакції: R-Na+Ca2+→R2Ca+Na+; R-Na+Mg2+→R2Mg+Na+; де RNa, R2Ca, R2Mg - сольові форми катіоніту. Як видно з наведених реакцій, з оброблюваної + 2+ води видаляються катіони Са і Мg , а надходять катіони Na+. Аніонна сполука води при цьому не зміняється. Стадія 6. Заключним етапом фільтрації, що очищає воду, структурує і насичує її макро- і мікроелементами і надає бактерицидні властивості - це фільтрація через «органік-фільтр», заповнений шунгітом. Фільтр являє собою циліндричну ємність із нержавіючої сталі марки 12Х18Н10Т, що має високу корозійну стійкість і відповідає вимогам, що висуваються до матеріалів, застосовуваним при виготовленні технологічного встаткування для лікерогорілчаної промисловості. Фільтр являє собою конструкцію, що складається з: - корпуса у вигляді циліндра виготовленого з нержавіючої сталі, - встановлювальної рами, - запірної і з'єднувальної арматури, - блоку індикації. У фільтр засипається на 75 % об'єму попередньо відмитого від пилу і продезінфікованого шунгіту фракцією розміром 3-5 см, а зверху закріплюється диск покритий фланеллю в 2 шари, який фіксується притискним кільцем до корпуса фільтра. Після виходу з корпуса встановлений фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі для запобігання виносу шунгіту. При взаємодії із шунгітом вода здобуває цілющі якості. Шунгіт структурує її, передаючи свою енергоінформаційну матрицю. Структурована вода, приготовлена заявленим способом, має гарні органолептичні показники, 5 52629 відповідає вимогам по фізико-хімічних і мікробіологічних показниках діючої НД на воду питну. На другому етапі відбувається одержання горілки на структурованій підготовленій воді. На структурованій воді готується водний екстракт хлібних злаків або водний екстракт одного виду хлібних злаків попередньо запарений гарячою підготовленою водою t=90-95°, з витримкою 34 години до повного охолодження в межах температури t=25±5. Після чого, суміш розбавляють охолодженою водою з доведенням до температури t=20°C і відповідного об'єму. Суміш перемішують, відстоюють, фільтрують через фільтраційні картриджі з порогом затримки часток 20 мкм у довідну ємність і доводять сортировкою, що пройшла фільтрацію через вугільні колони, до об'єму 500 дал, і коригується міцність і об'єм купажованої сортировки ретельно перемішується. У другу довідну ємність фільтрується сортировка через вугільну батарею завантажену активованим вугіллям у співвідношенні 50:50 «БАУ-А» і «БАУ-ЛВ», сюди ж задаються компоненти відпові 6 дно до затвердженої рецептури і ретельно перемішуються. Потім вміст кожного з довідних чанів проходить фільтрацію через установку срібної фільтрації (УСФ) у загальну довідну ємність і доводять об'єм до 1000 дал, ретельно перемішують. Після витримки, перевірки напою на відповідність нормам горілка направляється на розлив. Горілка приготовлена по «технології подвійної фільтрації і купажування» на структурованій воді має чистий, м'який, яскравий, повний і багатий смак, збагачений при цьому корисними природними мінеральними компонентами та біоенергетично активними речовинами. Органолептичні властивості (смак) по заявленому способу приготування горілки набагато вище, ніж ті, що існували раніше, що було відзначено в закритих дегустаціях зі споживачами, фахівцями галузі й членами ЦДК концерну «Укрспирт» по оцінці якості. Далі приводиться порівняльна таблиця горілки одержаної за звичайною методикою та двох зразків горілок одержаних на структурованій воді за технологією подвійної фільтрації і купажування. 23 БЕ, відн. од. 40 Структурна впорядкованість Відсутня +21 81 65 Структурована +9 78 60 Структурована Зразок рН σ, μС ОВП, мВ РЗМ, мг/л Елітна звичайна горілка Структурована горілка, зразок № 1 Структурована горілка, зразок № 2 8,66 49 +43 9,02 74,6 9,24 73,6 де: рН - параметр кислотно-лужної рівноваги, σ - питома електропровідність, мікросіменси, μSm, Комп’ютерна верстка І.Скворцова ОВП - окисно-відновлювальний потенціал, РЗМ - рівень загальної мінералізації, БЕ - відносна величина біоенергетики. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for vodka preparation

Автори англійською

Cherniak Yevhenii Oleksandrovych, Morshna Vira Fedorivna, Kurik MykhailoVasyliovych

Назва патенту російською

Способ приготовления водки

Автори російською

Черняк Евгений Александрович, Моршна Вера Федоровна, Курик Михаил Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/00

Мітки: горілки, спосіб, приготування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52629-sposib-prigotuvannya-gorilki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування горілки</a>

Подібні патенти