Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стикер системи захисту товарів від підробок, в якому частина лицьової сторони покрита непрозорим шаром, що стирається, під яким розташований унікальний ідентифікаційний номер, а на лицьовій частині, що залишилася, нанесена інформація про можливості перевірки згаданого унікального ідентифікаційного номера, при цьому зворотна сторона виконана з клейким покриттям для можливості фіксації стикера на товарі, що захищається.

2. Стикер за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому унікальний ідентифікаційний номер являє собою номер, що складається з щонайменше чотирьох символів, де щонайменше одна цифра є кодом виробника, щонайменше одна інша - кодом товару і щонайменше дві, що залишилися, - номером товару, відповідно.

3. Стикер за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому інформація про можливості перевірки являє собою інтернет-адресу і/або номер для відправки SMS-повідомлення.

4. Стикер за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому стрічка основи, на якій розташований щонайменше один стикер до його нанесення на товар, що захищається, на стороні, яка не містить стикера, містить N-значний порядковий номер згаданого стикера.

5. Стикер за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що він додатково містить поліграфічну мітку, мікротекст або спецзабарвлення, нанесені на лицьову сторону.

6. Стикер за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що він додатково містить одновимірний або двовимірний штрих-код, нанесений на лицьову сторону.

7. Стикер за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що він додатково містить радіочастотну мітку для безконтактного знімання інформації про унікальну ідентифікаційну мітку та інформацію про товар, відповідно.

Текст

1. Стикер системи захисту товарів від підробок, в якому частина лицьової сторони покрита непрозорим шаром, що стирається, під яким розташований унікальний ідентифікаційний номер, а на лицьовій частині, що залишилася, нанесена інформація про можливості перевірки згаданого унікального ідентифікаційного номера, при цьому зворотна сторона виконана з клейким покриттям для можливості фіксації стикера на товарі, що захищається. 2. Стикер за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому унікальний ідентифікаційний номер являє собою номер, що складається з щонайменше чотирьох символів, де щонайменше одна цифра є U 2 52606 1 3 виробництва та продажу підроблених ліків - до 3000%. Крім того, цей високодохідний бізнес, де ризик покарання є порівняно невеликим, фінансує не тільки інші види організованої злочинності, але й світовий тероризм. Проблема захисту товарів від підробки хвилює суспільство впродовж сотень років. На даний момент в світі існують більше 300 різних методів її вирішення. Проте до останнього часу ні в одному з давно використовуваних способів захисту не були присутні всі необхідні складові для ефективного вирішення даної проблеми. Тому на сьогоднішній день назріла гостра потреба у простій, універсальній, надійній та економічній системі захисту від підробок. У даний час відомо безліч способів ідентифікації справжності товару. Однак жоден з них не дозволяє при забезпеченні високої надійності захисту від підробки добитися низької собівартості (одночасно з цим не потребуючи придбання спеціального обладнання для перевірки). Так, наприклад, у патенті РФ 2321890 використовують стикер з відкритим N-значним номером, що приводить до можливості легкого його копіювання, а окрім інформації про товар відкритий Nзначний номер несе в собі додаткові коди інформації (наприклад, рекламні), що при перевірці справжності приведе до отримання перевіряючим зайвої інформації, а зберігання у базі даних додаткової інформації потребує додаткових апаратних засобів. У патенті РФ 2323474 використовують стикер з багатократним прихованим нанесенням унікальних номерів під непрозорими шарами, які стирають, проте при перевірці необхідно окрім унікального номера вводити порядковий номер смужки, на якій нанесений згаданий номер. Введення великої кількості цифр може бути складним для користувача при перевірці справжності товару. У патенті РФ 2183349 використовують стикер з нанесеною на ньому великою кількістю інформації, зашифрованої різними способами. При перевірці потрібна спеціальна апаратура, що ускладнює застосування даної системи кінцевими користувачами. Задачею даної корисної моделі є виключення недоліків вказаних вище аналогів і створення стикера системи захисту товарів від підробок, який забезпечував би низькі витрати на впровадження (використання) та високі можливості щодо захисту товарів. Ця задача з досягненням вказаного технічного результату вирішується використанням стикера системи захисту товарів від підробок за даною корисною моделлю. У даного стикера частина лицьової сторони покрита непрозорим шаром, що стирається, під яким розташований унікальний ідентифікаційний номер, а на лицьовій частині, що залишилася, нанесена інформація про можливості перевірки згаданого унікального ідентифікаційного номера, при цьому зворотна сторона виконана з клейким покриттям для можливості фіксації стикера на товарі, що захищається. Додаткова особливість стикера за даною корисною моделлю полягає у тому, що унікальним 52606 4 ідентифікаційним номером є номер, що складається з щонайменше чотирьох символів, де щонайменше одна цифра є кодом виробника, щонайменше одна інша - код товару і щонайменше дві, що залишилися, - номер товару, відповідно, а інформація про можливості перевірки являє собою інтернет-адресу і/або номер для відправки SMSповідомлення. Додаткова особливість стикера за даною корисною моделлю полягає у тому, що стрічка основи, на якій розташований щонайменше один стикер до його нанесення на товар, що захищається, на стороні, яка не містить стикера, містить Nзначний порядковий номер згаданого стикера. Ще одна додаткова особливість стикера за даною корисною моделлю полягає у тому, що додатково містить поліграфічну мітку, мікротекст, спецзабарвлення або одновимірний чи двовимірний штрих-код, нанесені на лицьову сторону, або радіочастотну мітку для безконтактного знімання інформації про унікальну ідентифікаційну мітку та інформацію про товар, відповідно. На початковому етапі виробник товару (замовник), зацікавлений у тому, щоб його товар був захищений максимальним способом за мінімальну собівартість, робить запит адміністраторові системи захисту товару від підробок на виготовлення певної кількості стикерів системи захисту товарів від підробок. Адміністратором у даному випадку може виступати як головний розповсюджувач, так і його довірений представник. Кількість стикерів зазвичай збігається з кількістю товару, що потребує захисту від підробки. Адміністратор виготовляє необхідну замовникові кількість згаданих стикерів. У найпростішому варіанті це може бути й один стикер. Стикер являє собою смужку, на якій на лицьовій стороні міститься непрозорий шар, що стирається, який займає лише частину згаданої лицьової сторони. Під непрозорим шаром, що стирається, розташований унікальний ідентифікаційний номер (УІН), який присвоює адміністратор під час його виготовлення. Одночасно з нанесення згаданого УІН на лицьову сторону стикера він заноситься адміністратором у базу даних для подальшої перевірки справжності товару, що захищається. На лицьовій частині також нанесена інформація (інформація про можливості перевірки), на основі якої стає зрозуміло, як саме перевірити справжність даного захищеного товару. Виробник або замовник після отримання щонайменше одного стикера розміщує його на свій щонайменше один товар, відповідно. Далі товар надходить в магазини для подальшої реалізації. Покупець після покупки видаляє непрозорий шар, що стирається, з лицьової сторони стикера. Далі розміщена інформація, що підказує йому, як саме перевірити справжність даного товару. В окремому випадку інформація про можливості перевірки являє собою інтернет-адресу і/або номер для відправки SMS-повідомлення, тобто покупцеві необхідно скористатися або мобільним засобом зв'язку, або Інтернетом для перевірки справжності придбаного товару. Покупець відправляє запит інформацією про 5 52606 можливості перевірки у вигляді УІН за вказаним номером або за допомогою інтернет-адреси. Тобто УІН на стикері є ключем для запиту до бази даних. Даний запит надходить адміністраторові, який на основі бази даних із збереженими в ній даними по всіх стикерах порівнює надісланий УІН з УІН, внесеним до бази даних. У випадку збігу (інформація про найменування та виробника збігається з найменуванням та виробником купленого покупцем) згаданого УІН, покупцеві формують відповідь, що товар справжній або товару з таким УІН не існує. Якщо покупець виявляє, що унікальний ідентифікаційний номер, нанесений на придбаному товарі, не міститься у базі даних, або під цим номером у базі даних позначений інший товар, то це означає, що вказаний захисний стикер ніколи не наносився на куплений товар. Отже, даний стикер є підробленим, інформація про товар та про виробника, вказана на самому товарі або на його упаковці, не відповідає дійсності, що говорить про те, що даний товар є контрафактним (або підробленим). Як приклад, УІН являє собою п'ятнадцятизначний номер, наприклад, 20000 35351 85518, де перші три цифри (200) становлять код виробника, четверта та п'ята (00) - код товару, з шостої по п'ятнадцяту (35351 85518) - номер товару, відповідно. У випадку використання лише чотирьох символів як УІН, він може бути виражений, наприклад, у вигляді: L5dd, де L - код виробника, 5 - код товару, dd - номер товару, відповідно. Окрім цифр та літер, можуть, наприклад, також бути використані й знаки: 10a.367.abc.(*), де чотири символи (10а.) - код виробника, з четвертого по восьмий (367.) - код товару, з дев'ятого по дванадцятий (adc.(*)) - номер товару, відповідно. Розміщення згаданого стикера на товарі, що захищається, найчастіше здійснюється за допомогою клейкого покриття, яке розташоване на зворотній його стороні. Тоді стрічка основи, на якій роз Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 6 ташований щонайменше один стикер до його нанесення на товар, що захищається, на стороні, яка не містить стикера, містить N-значний номер, наприклад, одинадцятизначний порядковий номер (ПН) (10000210282) згаданого стикера. Адміністратор в даному випадку (у випадку виконання стикера з клейким покриттям) також вносить ПН у згадану базу даних разом з УІН, який йому відповідає. Проте можливе також виконання стикера не окремо з клейким покриттям, а відразу у складі етикетки товару, що захищається, або в упаковці цього товару. При даному варіанті виконання етикетку або упаковку може виготовляти не тільки згаданий адміністратор, але й надаючи можливість це робити тому, хто проводитиме маркування УІН та, при необхідності, ПН, відповідно. Також можливе виконання стикера з додатковими мітками, наприклад, поліграфічними мітками (голограма), мікротекстом, спецзабарвленнями, одновимірним або двовимірним штрих-кодом, нанесеними на лицьову сторону або радіочастотними мітками для безконтактного знімання інформації про унікальну ідентифікаційну мітку та інформацію про товар, відповідно, якщо це потрібно виробникові товару, що захищається. Таким чином, переваги від застосування даного способу полягають у простоті використання (УІН стикера дозволяє споживачам за допомогою SMSсервісу або через Інтернет упевнитися у тому, що вони купують справжній продукт, процес ідентифікації не потребує спеціального обладнання, знань або навчання - він дуже простий і займає кілька секунд), у високій надійності (система побудована на принципі поділу інформації, коли частина інформації про товар міститься на стикері, а частина - у віддалених базах даних, а можливість маркування продукції надається тільки правовласникам торгових марок або уповноваженим ними особам) і в низькій вартості впровадження (не потребує від виробників ніяких перебудов виробництва та попередніх інвестицій). Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sticker of counterfeit protection system of goods

Автори англійською

Murashov Serhii Oleksiiovych, Korotunenko Yurii Serhiiovych, Kostikova Natalia Viktorivna

Назва патенту російською

Стикер системы защиты товаров от подделок

Автори російською

Мурашов Сергей Алексеевич, Коротуненко Юрий Сергеевич, Костикова Наталья Викторовна

МПК / Мітки

МПК: G06Q 30/00, G06K 1/00, G09F 3/00, G06K 9/00

Мітки: товарів, підробок, системі, стикер, захисту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52606-stiker-sistemi-zakhistu-tovariv-vid-pidrobok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стикер системи захисту товарів від підробок</a>

Подібні патенти