Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування на предмет присутності в них отрути, токсичних речовин чи їх сполук

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування на предмет присутності в них отрути, токсичних речовин чи їх сполук, що включає випромінювач, відбивач і ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка, що тестується, який відрізняється тим, що випромінювач виконаний з можливістю випромінювання ультразвуку, електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону і електромагнітних хвиль видимого діапазону, відбивач включає пластину, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, а ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка, що тестується, виконана у вигляді плоскодонної ємності з призматичним дном, причому пластина, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, і плоскодонна ємність з призматичним дном виконані з можливістю оптичного суміщення з випромінювачем.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що використані електромагнітні хвилі видимого діапазону, що відповідають білому світлу.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що використані електромагнітні хвилі ультрафіолетового діапазону з максимальною довжиною хвилі 385 нм.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пластина, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, виконана з кварцового скла, а плоскодонна ємність з призматичним дном виконана у вигляді пробірки.

5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що відбивач додатково обладнаний пристосуванням для закріплення ємності.

Текст

1. Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування на предмет присутності в них отрути, токсичних речовин чи їх сполук, що включає випромінювач, відбивач і ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка, що тестується, який відрізняється тим, що випромінювач виконаний з можливістю випромінювання ультразвуку, електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону і електромагнітних хвиль видимого діапазону, відбивач включає пластину, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, а ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною U 2 (19) 1 3 мінювання ультразвуку, електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону і електромагнітних хвиль видимого діапазону, відбивач включає пластину, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, а ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка, що тестується, виконана у вигляді плоскодонної ємності з призматичним дном. При цьому, пластина, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, і плоскодонна ємність з призматичним дном виконані з можливістю оптичного суміщення з випромінювачем. Для випромінювання електромагнітних хвиль видимого діапазону краще використовують біле світло. При випромінюванні ультрафіолету краще використовують відповідні електромагнітні хвилі з максимальною довжиною хвилі 385 нм. Пластина, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону може бути виконана з кварцового скла, а плоскодонна ємність з призматичним дном може бути виконана у вигляді пробірки. Для надійної фіксації плоскодонної ємності з призматичним дном відбивач додатково обладнують пристосуванням для закріплення ємності. Експериментально нами було виявлено, що використання випромінювача, що забезпечує випромінювання ультразвуку, електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону та відбивача з пластиною, прозорою в тому числі для ультрафіолетового діапазону дозволяє виявляти небезпечні алкалоїди за допомогою ефекту флуоресценції, і застосування плоскодонної ємності з призматичним дном, суміщеної з випромінювачем електромагнітних хвиль видимого діапазону, зокрема білого світла, забезпечують точність визначення. Корисна модель пояснюється, але не обмежується кресленнями, на яких зображено: на Фіг.1 - схема пристрою для проведення експрес-аналізу продуктів харчування; на Фіг.2 - зображення варіанту виконання пристрою для проведення експрес-аналізу продуктів харчування (у формі ліхтарика). Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування містить випромінювач 1, відбивач 2, ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка 3. Відбивач 2 містить пластину 4, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону. Ємність для розміщення рідкого або розбавленого рідиною зразка 3 виконана у вигляді плоскодонної ємності 5 з призматичним дном. Випромінювач 1 виконаний з можливістю випромінювання електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону і електромагнітних хвиль видимого діапазону, а також випромінювання ультразвуку. На Фіг.1 для випромінювання показані відповідно насадки 6, 7 і 8, кожна з яких виконана з можливістю оптичного суміщення з пластиною 4, що пропускає електромагнітні хвилі ультрафіолетового і видимого діапазону, і плоскодонною ємністю 5 з призматичним дном. Електромагнітні хвилі видимого діапазону відповідають білому світлу. Використовують електромагнітні хвилі ультрафіолетового діапазону з максимальною довжиною хвилі 385 нм. Пластина 52605 4 4 виконана з кварцового скла. Плоскодонна ємність 5 з призматичним дном виконана у вигляді пробірки. Для закріплення ємності 5 відбивач 2 обладнаний пристосуванням 9, виконаний у вигляді кришки з технологічним пазом. Випромінювач 1 має камеру 10 для встановлення блока батарейок, а також обладнаний перемикачем 11 для перемикання випромінювання ультразвуку, електромагнітних хвиль ультрафіолетового діапазону і електромагнітних хвиль видимого діапазону. Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування, описаний вище і виконаний у вигляді спеціального ліхтарика, показаного на Фіг.2. Пристрій працює таким чином. В камері 10 випромінювача 1 встановлюють (у разі відсутності) блок батарейок і перевіряють його працездатність шляхом натиснення перемикача 11. При перемінному натисненні на кнопку перемикача 11 випромінюються почергово електромагнітні хвилі видимого діапазону, ультрафіолетового діапазону і ультразвук, в результаті чого почергово виникають світло, ультрафіолетове світло і ультразвук. Для контролю випромінювання ультразвуку одночасно з його випромінюванням задіяний сигналізатор. Пробірка закріплюється за допомогою пристосування 9 на відбивачі 2. До пробірки закапують рідкий або розбавлений рідиною зразок 3. У випадку тестування твердих (збезводнених) продуктів харчування, достатньо розтерти у порошок або тістоподібну масу його невелику кількість, після чого слід злегка розбавити водою і ретельно перемішати. Додатково кілька капель рідкого або розбавленого рідиною зразка 3 наносять на фільтрувальний папір і розміщують його на пластині 4 відбивача 2. Пластина 4 з фільтрувальним папером і пробірка, закріплена у пристосуванні 9 оптично суміщені з випромінювачем 1. За допомогою перемикача 11 включають випромінювання ультрафіолетового діапазону. Якщо спостерігають флуоресцентне світіння, то продукт, що тестується, містить отруйні речовини групи гармена і непридатний до споживання. Якщо світіння відсутнє, пробірку заповнюють досліджуваним рідким або розбавленим рідиною зразком 3 на дві третини її об'єму і додають кілька капель реактиву, що містить 1 %-ний розчин фосфорновольфрамової кислоти. За допомогою перемикача 11 включають ультразвук на 20-30 секунд. Витримують 2-3 хвилини і за допомогою перемикача 11 включають електромагнітні хвилі видимого діапазону, а саме біле світло. Якщо спостерігають сильне випадіння осаду білого або світло-сірого кольору, то у продукті, що тестується з великою імовірністю присутня деяка кількість алкалоїдної речовини. Для підтвердження чи спростування підозри щодо цього, пробірку спорожнюють, промивають водою, повторно заповнюють досліджуваним рідким або розбавленим рідиною зразком 3 на дві третини її об'єму і додають кілька капель реактиву, що містить 1 %-ний розчин фосфорномолібденової кислоти. За допомогою перемикача 11 включають ультразвук на 20-30 секунд, витримують дві-три хвилини і включають біле світло. 5 52605 Якщо спостерігають появу і формування осаду жовтуватого кольору, то у продукті, що тестується, точно присутня алкалоїдна речовина. Інші методи дослідження підтвердили, що запропонований пристрій для проведення експрес Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 6 аналізу продуктів харчування дає змогу оперативно і з високою достовірністю та точністю виявляти отруйні і токсичні речовини, зокрема, монотерпеноїдні індольні алкалоїди. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for carrying out express analysis of food products on presence of poison, toxic substances or compounds of those

Автори англійською

Myrhorodskyi Valentyn Ilarionovych, Klimbovskyi Viktor Antonovych, Ivanskyi Eduard Borysovych, Malinnikov Oleksandr Serhiiovych

Назва патенту російською

Устройство для проведения экспресс-анализа продуктов питания на предмет присутствия в них яда, токсичных веществ или их соединений

Автори російською

Миргородский Валентин Илларионович, Климбовский Виктор Антонович, Иванский Эдуард Борисович, Малинников Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/64

Мітки: токсичних, сполук, предмет, проведення, присутності, пристрій, отрути, харчування, них, речовин, експрес-аналізу, продуктів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52605-pristrijj-dlya-provedennya-ekspres-analizu-produktiv-kharchuvannya-na-predmet-prisutnosti-v-nikh-otruti-toksichnikh-rechovin-chi-kh-spoluk.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для проведення експрес-аналізу продуктів харчування на предмет присутності в них отрути, токсичних речовин чи їх сполук</a>

Подібні патенти