Спосіб прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту при його трансформації у розсіяний склероз

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту при його трансформації у розсіяний склероз, що передбачає використання клінічних та нейровізуалізаційних ознак на початку захворювання, який відрізняється тим, що додатково враховують такі прогностичні критерії як ступінь інвалідизації за шкалою EDSS (в балах) і розмір вогнищ демієлінізації за даними магнітно-резонансної томографії в міліметрах і при наявності легкого ступеня інвалідизації 1-3,5 бала і великого розміру вогнищ демієлінізації понад 8 мм прогнозують низький ризик, при наявності середнього ступеня інвалідизації 4-6 балів і середнього розміру вогнищ демієлінізації 4-8 мм прогнозують середній ризик, при наявності тяжкого ступеня інвалідізації 6,5-9 балів і малого розміру вогнищ демієлінізації менше 4 мм прогнозують високий ризик розвитку рецидиву гострого розсіяного енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз.

Текст

Спосіб прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту при його трансформації у розсіяний склероз, що передбачає використання клінічних та нейровізуалізаційних ознак на початку захворювання, який відрізняється тим, що додатково враховують такі прогностичні критерії як сту 3 буліну людського нормального застосовується у разі мультифазного перебігу ГРЕМ). Однак, існуючі способи прогнозування не забезпечують необхідної точності. Так, відомий спосіб прогнозування перебігу ГРЕМ, який передбачає використання лише вікових характеристик пацієнтів [10] не забезпечує потрібної точності прогнозування, так як воно не може базуватися тільки на підставі врахування фактору віку. Найближчим аналогом - прототипом способу, що заявляється є спосіб прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту шляхом використання клінічних та нейровізуалізаційних ознак при дебюті захворювання [12]. Основною вадою цієї методики є її недостатня точність через наявність малої кількості пацієнтів, що не дозволяє отримати достовірні статистичні дані. Задача, яку вирішує корисна модель, що заявляється, полягає у досягненні більш об'єктивної оцінки прогнозу ризику розвитку рецидиву гострого розсіяного енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз за рахунок урахування широкого спектру прогностичних критеріїв даного наслідку. Технічний результат, що досягається, полягає у більшій точності прогнозування переходу гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз, і, як результат, в оптимізації схеми лікувально-реабілітаційних заходів у таких хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту, що передбачає використання клінічних та нейровізуалізаційних ознак на початку захворювання, згідно корисної моделі додатково враховують такі прогностичні критерії як ступінь інвалідизації за шкалою EDSS (в балах) і розмір вогнищ демієлінізації за даними магнітнорезонансної томографії (МРТ) в міліметрах і при наявності легкого ступеня інвалідизації 1-3,5 бала і великого розміру вогнищ демієлінізації понад 8мм прогнозують низький ризик, при наявності середнього ступеня інвалідизації 4-6 балів і середнього розміру вогнища демієлізації 4-8мм прогнозують середній ризик, при наявності тяжкого ступеня інвалідизації 6,5-9 балів і малого розміру вогнищ демієлінізації менше 4мм прогнозують високий ризик розвитку рецидиву гострого розсіяного енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз. Суттєвими ознаками, що відрізняють запропонований спосіб від способу-прототипу, є високий ступінь статистичної достовірності отриманих даних. Це дозволяє значно підвищити точність прогнозу, визначити стратегію і тактику ведення хворого, і, як результат, досягається оптимізація схеми лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на ГРЕМ, що дає змогу більш обґрунтовано приймати рішення у сумнівних клінічних ситуаціях та покращити ефективність лікування хворих на ГРЕМ. За літературними даними такий спосіб прогнозування невідомий. Запропонований спосіб прогнозування здійснюється наступним чином. При загальному клініконеврологічному та параклінічному обстеженні 52602 4 встановлюють такі параметри як ступінь інвалідизації за шкалою EDSS (в балах) і розмір вогнищ демієлінізації за даними МРТ (в мм) і у разі легкого ступеня інвалідизації за шкалою EDSS (1-3,5 бала) і великого розміру вогнищ демієлінізації за даними МРТ (понад 8мм) прогнозують низький ризик, середнього ступеня інвалідизації за шкалою EDSS (4-6 балів) і середнього розміру вогнищ демієлінізації за даними МРТ (4-8мм) прогнозують середній ризик, тяжкого ступеня інвалідизації за шкалою EDSS (6,5-9 балів) і малого розміру вогнищ демієлінізації за даними МРТ (менше 4мм) прогнозують високий ризик розвитку рецидиву гострого розсіяного енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз. Конкретний приклад застосування. Хвора К., 19 років (№ історії хвороби 3123824) знаходилась у неврологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні міста Києва з діагнозом гострого розсіяного енцефаломієліту. За даними неврологічного обстеження у хворої спостерігались: девіація язика вправо, анізорефлексія сухожилкових та періостальних рефлексів S=D (з ніг), рефлекси з кінцівок високі, з розширенням рефлексогенних зон, зниження вібраційної чутливості до 12-14 секунд на руках та 7-8 секунд на ногах, хиткість в позі Ромберга, та інтенційний тремор при виконанні пальценосової проби. Ступінь інвалідизації за шкалою EDSS склав 4,0 бала. За даними МРТ - дослідження у хворої виявлялись осередки демієлінізації в ділянці моста розміром 4-6мм. Таким чином, у зв'язку з наявністю у хворої середнього ступеня інвалідизації за шкалою EDSS (4,0 бала) і середнього розміру вогнищ демієлінізації за даними МРТ (4-6мм) прогнозується середній ризик розвитку рецидиву гострого розсіяного енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз. Через рік хвора поступила до неврологічного відділення, де був встановлений діагноз розсіяного склерозу, що підтверджує точність прогнозу. За період 2006-2009 років на клінічних базах кафедри неврології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця було проведено перевірку та апробацію способу, що заявляється. Перевірка проведена шляхом ретроспективного аналізу на послідовній когорті пацієнтів, яким було діагностовано гострий розсіяний енцефаломієліт. До перевірки було включено 33 історії хвороби пацієнтів, у яких через 1-2 роки з моменту захворювання розвинувся клінічно визнаний розсіяний склероз. Прогнозування у цих пацієнтів перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту шляхом застосування способу, який заявляється, показало, що 90% пацієнтів з ГРЕМ попадають у групу помірного ризику подальшого розвитку розсіяного склерозу. Таким чином, перевірка засвідчила високу точність даного способу прогнозування. Окрім високої точності, запропонований спосіб має такі переваги як: 1. Даний спосіб прогнозування дозволяє зі значним ступенем достовірності ідентифікувати групи пацієнтів з низьким, помірним та високим ризиком розвитку рецидиву гострого розсіяного 5 52602 енцефаломієліту у вигляді його трансформації у розсіяний склероз. 2. Можливість проведення прогнозування згідно з даним способом у всіх відділеннях неврології та у всіх категорій хворих з діагнозом гострого розсіяного енцефаломієліту, оскільки для отримання значення прогностичних ознак не потрібно застосування складних методик обстеження пацієнтів. Література 1. Віничук С.М. Гострий розсіяний енцефаломієліт / С.М. Віничук // Doctor. - 2006.- №39. - С.35. 2. Alper C. Multiple sclerosis and ADEM in children after long-term follow up: comparison of presenting features / C. Alper // Dev Med Clin Neurology. - 2009. - Vol.51. №6. - P.480-486. 3. Atzori M. et al. Clinical and diаgnostic aspects of multiple sclerosis and acute monophasic encephalomyelitis in pediatric patients a single centre prospectic study / Battistella P.A., Perini P., Calabrese M. et al. // Multiple sclerosis. - 2009. Vol.15. - P.363-370. 4. Bennetto L. et al. Inflamatory post-infectious encephalomyelitis / Bennetto L., Scolding N. // Journal of Neurol Neurosurg Psychiatr. - 2004. Vol.75 (suppl 1). - P. i22 - 8. 5. Brass S.D. Multiple sclerosis and acute disseminated encephalomyelitis in childhood / Brass S.D. // Pediatr Neurol. - 2003. - Vol.29 (3). - P.227231. 6. Brinal V.V. et al. Disseminated encephalomyelitis in adults / Brinal V.V., Poser M.C. // Clinical neurology and neurosurgery. - 2008 Vol.110. - P.913-918. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 6 7. Cahnzos-Romero T. Desmyelinating disorders: not only myltiple sclerosis / Cahnzos-Romero Т. / Abstracts from 8th congress of the European Federation of Internal Medicine. - 2009. - Vol.20. P.1-283. 8. Divekar D. et al. Recurrent acute disseminated encephalomyelitis / Divekar D., Bhosale S., Divate P. // Indian Pediatr. - 2007. - Vol.44 (2). - P.138-140. 9. Kurtzke J. F. Rating neurological impairment in multiple sclerosis: an expanded disability staty scale (EDSS) / Kurtzke J.F. // Neurology. - 1983. №3. P.1444 - 1452. 10. Murthy J. M. Acute disseminated encephalomyelitis. // Neurol. India - 2002. - Vol.50. P.238-243. 11. Neuteboom R.F. et al. Multiple sclerosis in children / Neuteboom R.F., Catsman-Berrevoets C.E., Hintzen R.Q. // Ned Tijdschr Geneeskd. - 2007. Vol.30; 151 (26). - P.1464-1468. 12. Pratibha D. et al. Acute disseminated encephalomyelitis in North Indian children: clinical profile and follow up // Journal of Child Neurology. 2006. - Vol.21; 10. - P.851-857. 13. Tenembaum N.S. Disseminated encephalomyelitis in children / Tenembaum N.S. // Clinical neurology and neurosurgery. - 2008. Vol.110. - P.928-938. 14. Tur С. et al. Acute disseminated encephalomyelitis: study of factors involved in a possible development towards multiple sclerosis / Tur C., Tellez N., Rovira A. et al. // Neurologia. - 2008. Vol.23 (9). - P.546-554. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting course of acute disseminated encephalomyelitis transforming into multiple sclerosis

Автори англійською

Lobanova Iryna Serhiivna, Vinychuk Stepan Milentiiovych, Mialovytska Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования течения острого рассеянного энцефаломиелита при его трансформации в рассеянный склероз

Автори російською

Лобанова Ирина Сергеевна, Виничук Степан Милентиевич, Мяловицкая Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: гострого, розсіяного, розсіяний, трансформації, перебігу, спосіб, енцефаломієліту, прогнозування, склероз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52602-sposib-prognozuvannya-perebigu-gostrogo-rozsiyanogo-encefalomiehlitu-pri-jjogo-transformaci-u-rozsiyanijj-skleroz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту при його трансформації у розсіяний склероз</a>

Подібні патенти