Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Кріохірургічна установка, що містить джерело холодоагенту під тиском і з‘єднаний з ним інструмент, що має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з розміщеною в його порожнині концентрично його геометричній осі трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором, у внутрішній канал якої входить стрижень, зв'язаний на тепловий контакт з наконечником, яка відрізняється тим, що стрижень встановлений в трубці подачі холодоагенту по щільній посадці, на ділянці контакту трубки подачі холодоагенту і стрижня на останньому виконана гвинтова канавка, що утворює, дросельний отвір, при цьому один кінець канавки сполучений з внутрішньою порожниною трубки для подачі холодоагенту, другий - з внутрішньою порожниною наконечника.

Текст

Крюхірурпчна установка, що містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним інструмент, що має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з розміщеною в його порожнині концентрично його геометричній осі труб кою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором, у внутрішній канал якої входить стрижень, зв'язаний на тепловий контакт з наконечником, яка відрізняється тим, що стрижень встановлений в трубці подачі холодоагенту по ЩІЛЬНІЙ посадці, на ДІЛЯНЦІ контакту трубки подачі холодоагенту і стрижня на останньому виконана гвинтова канавка, що утворює, дросельний отвір, при цьому один кінець канавки сполучений з внутрішньою порожниною трубки для подачі холодоагенту, другий - з внутрішньою порожниною наконечника Винахід належить до медицини, а саме до крюхірурпчних установок, що працюють на основі ефекту Джоуля-Томсона, і може бути використаний в нейрохірурги, наприклад, для руйнування аденоми гіпофіза, лікування невралгії, трійчастого нерва методом крюдеструкцм запаленого корінця Відома крюхірурпчна установка [1], що містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним інструмент, що має рукоятку і втулку У втулці закріплений заокруглений на КІНЦІ наконечник з розміщеною в ньому концентрично його геометричній осі трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором Як і запропонований винахід, відомий аналог містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним Інструмент, що має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором Причиною, що перешкоджає отриманню технічного результату є обмежена поверхня теплообміну між кінцем трубки подачі холодоагенту і наконечником Прототипом вибрана крюхірурпчна установка [2], що містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним інструмент, який має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з розміщеною в його порожнині трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором, у внутрішній канал якої входить стрижень, пов'язаний на тепловий контакт з наконечником Наконечник виконаний плоским із скосом до його геометричної осі Як і запропонований винахід, прототип містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним інструмент, що має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з розміщеною в його порожнині концентрично його геометричній осі трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором, у внутрішній канал якої входить стрижень, зв'язаний на тепловий контакт з наконечником Причиною, що перешкоджає отриманню технічного результату є обмежений теплообмін між тканиною, що заморожується, і боковою поверхнею наконечника, зумовлений недостатнім охолодженням останньої, що може призвести до погіршення режиму замороження тканини Задачею, що вирішується винаходом, є створення крюхірурпчної установки для використання в нейрохірурги Технічний результат, що може бути одержаний при використанні винаходу полягає в збільшенні рівномірного інтенсивного охолодження наконечника і за рахунок цього збільшенні тепловідведення від тканини, що заморожується Суть винаходу полягає в тому, що в крюхірурпчній установці, що містить джерело холодоагенту під тиском і з'єднаний з ним інструмент, що має рукоятку і втулку, в якій закріплений наконечник з розміщеною в його порожнині концентрично його геометричній осі трубкою подачі холодоагенту, оснащеною дросельним отвором, у внутрішній канал якої входить стрижень, зв'язаний на тепло 1 00 ю 52487 вий контакт з наконечником, стрижень встановлений в трубці подачі холодоагенту по ЩІЛЬНІЙ посадці, на ДІЛЯНЦІ контакту трубки подачі холодоагенту і стрижня на останньому виконана гвинтова канавка, що створює дросельний отвір, при цьому один кінець канавки сполучений з внутрішньою порожниною трубки для подачі холодоагенту, другий - з внутрішньою порожниною наконечника Запропонований винахід відрізняється від прототипу тим, що на ДІЛЯНЦІ контакту трубки подачі холодоагенту і стрижня, на останньому створена гвинтова канавка, що створює дросельний отвір, при цьому один кінець канавки сполучений з внутрішньою порожниною трубки для подачі холодоагенту, другий - з внутрішньою порожниною наконечника Між сукупністю суттєвих ознак винаходу і технічним результатом існує такий причиннонаслідковий зв'язок Виконання на ДІЛЯНЦІ контакту трубки для подачі холодоагенту і стрижня гвинтової канавки створює умови для обертального руху і виходу його на бокову поверхню наконечника, забезпечуючи и інтенсивне охолодження Одночасно потік холодоагенту, обертаючись по гвинтовій канавці навколо стрижня інтенсивно охолоджує стрижень і його торцеву частину Таким чином створюються умови для рівномірного інтенсивного охолодження поверхні наконечника, що контактує з тканиною і оптимальні умови тепловідведення від тканини, що заморожується На відміну від прототипу, де охолоджений за рахунок ефекту Джоуля-Том со на потік холодоагенту спрямований тільки на торцеву поверхню наконечника, у винаході інтенсивному охолодженню піддається також бокова поверхня наконечника На фіг 1 зображена загальна схема установки, на фіг 2 - наконечник Установка містить балон 1, який є джерелом газоподібного холодоагенту під тиском Балон оснащений ВІДСІЧНИМ вентилем 2 Трубопровід 3 і інструмент 4 з'єднані між собою Інструмент 5 містить рукоятку 5 і втулку 6, в якій закріплений нако нечник 7 У внутрішній порожнині наконечника 7 концентрично його геометричній осі встановлена трубка 8 подачі холодоагенту У внутрішній канал трубки для подачі холодоагенту (див фіг 2) входить кінець стрижня 9, на поверхні якого на ДІЛЯНЦІ контакту з трубкою 8 подачі холодоагенту виконана гвинтова канавка 10, яка і являє собою дросельний отвір Один кінець стрижня 9 сполучений з внутрішньою порожниною трубки 8 для подачі холодоагенту, другий його кінець - з внутрішньою порожниною наконечника 7 Наконечник 7 і трубка подачі холодоагенту 8 з'єднані з трубопроводом З за допомогою перехідників 11 і 12 Порожнина, що створена наконечником 7 і трубкою 8 подачі холодоагенту, а також внутрішні порожнини перехідників 11 і 12 створюють випускний канал інструмента 4 На трубопроводі 3 встановлений манометр 13 і вентилі регулювання тиску 14 Робота установки здійснюється таким чином Після відкриття ВІДСІЧНОГО вентиля 2 газоподібний холодоагент з балона і по трубопроводу 3 і трубці 8 подачі холодоагенту надходить у гвинтовий канал 10, що виконаний на боковій поверхні стрижня 9 на ДІЛЬНИЦІ контакту останнього і трубки 8 подачі холодоагенту При виході з канавки 10 газоподібний холодоагент швидко розширюється, що супроводжується зниженням його температури (ефект Джоуля-Том со на) і інтенсивно охолоджує бокову поверхню наконечника 7 Цей потік холодоагенту, як і зустрічний потік, що надходить до гвинтової канавки 10 по міжтрубному каналу між наконечником 7 і трубкою 8 подачі холодоагенту виходять в навколишнє середовище ДОСЛІДНІ зразки крюхірурпчної установки УЖ34М, що були виготовлені у ВІДПОВІДНОСТІ З ОПИСОМ І формулою винаходу, успішно пройшли випробування в КЛІНІЦІ нейрохірурги Науково-дослідного Інституту неврології і психотерапії АМН України Джерела інформації 1 А с СРСР 718100 кл А61В 17/18 від 1976, 2 Пат України 17950 кл А61В 17/36 від 1997 (прототип) ФІГ.1 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus for cryosurgery

Автори англійською

Chernenkov Valerii Gavrylovych, Pykhtin Oleksandr Vasyliovych, Murynets-Markevych Borys Mykolaiovych

Назва патенту російською

Криохирургическая установка

Автори російською

Черненков Валерий Гаврилович, Пыхтин Александр Васильевич, Муринец-Маркевич Борис Николаевич, Муринець-Маркевич Борис Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 18/00

Мітки: кріохірургічна, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52487-kriokhirurgichna-ustanovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кріохірургічна установка</a>

Подібні патенти