Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електроіскрового легування, що містить джерело живлення, двигуни поперечної й поздовжньої подачі із блоками керування, одновібратор, який відрізняється тим, що додатково введені датчик струму, амплітудний випрямляч, датчик наявності в ланцюзі електрод - оброблювальний виріб технологічного струму, інвертор та Т-тригер, сигнали з яких подаються на контролер, який здійснює керування двигунами подачі.

Текст

Пристрій для електроіскрового легування, що містить джерело живлення, двигуни поперечної й поздовжньої подачі із блоками керування, одновібратор, який відрізняється тим, що додатково введені датчик струму, амплітудний випрямляч, датчик наявності в ланцюзі електрод - оброблювальний виріб технологічного струму, інвертор та Ттригер, сигнали з яких подаються на контролер, який здійснює керування двигунами подачі. (19) (21) u201000532 (22) 20.01.2010 (24) 10.08.2010 (46) 10.08.2010, Бюл.№ 15, 2010 р. (72) КОСЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, ДАНИЛЬЧЕНКО ЄГОР СЕРГІЙОВИЧ, ОНІЩУК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, ТУЛУПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА (73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 3 логічному нулю, вихідні сигнали інвертора запускають одновібратор, Т-тригер змінює свої значення на протилежні, таким чином Т-тригер й одновібратор подають сигнали на мікроконтолер, який керувє двигунами подачі. Автоматизація обходу робочого контуру здійснюється без застосування фотооптичної системи. Слід зазначити, що не відомі які-небудь аналоги, що мають ознаки, подібні з ознаками об'єкта, який заявляється. Тому пропонований винахід відповідає критерію "істотні відмінності". На Фіг.1 наведена функціональна схема пристрою. Пристрій для електроіскрової обробки містить вимірювальний трансформатор 1 струму, паралельно виходу якого підключено навантажувальний резистор 2, амплітудний випрямляч 3, вхід якого підключено до виходу вимірювального трансформатору 1, а вихід - до входу інвертора 4, регулює лічильник розрядів 5 технологічного струму, своїм лічильним входом з'єднано паралельно навантажувальному резистору 2, а входом встановлення нуля та виходом - з виходом інвертора 4. З виходом останнього своїм входом з'єднано одновібратор 6, який з'єднано виходом з мікроконтролером 7, який контролює двигун 8 повздовжньої подачі, який за допомогою редуктора 9 та кінематичної пари гвинт-гайка 10 переміщує вібратор 6. Крім того з виходом інвертора 4 з'єднано вхід Т-тригера 11, вихід якого підключено до мікроконтролеру 3, який керує двигуном 12 поперечної подачі, який переміщується за допомогою редуктора 13 та кінематичної пари гвинт-гайка 14 вібратор 6. На Фіг.2, 3 зображено рух електроду по оброблювальній поверхні. Пристрій працює в такий спосіб. Встановлюють електрод в початкову точку оброблювальної поверхні (Фіг.2, 3). Вмикають пристрій, й через електрод, міжелектродний проміжок проходять розряди технологічного струму. За допомогою вимірювального трансформатору 1 струму, який включений в ланцюг електроду, вони пе 51934 4 ретворюються на навантажувальному резисторі 2 в імпульси напруги і поступають на вхід мікроконтролера 7, який формує сигнал керування двигуном 12 поперечної подачі, що постійно в одному напрямку переміщує за допомогою редуктору 13 та пари гвинт-гайка 14 вібратор 6. При виході вібратора за межу оброблювальної поверхні ланцюг легуючого електроду обривається, на виході вимірювального трансформатора 1 відсутній струм, а значить і напруга на резисторі 2 теж відсутня. На вхід мікроконтролеру нічого не приходе та він дає команду двигуну 8 повздовжньої подачі на вмикання. За допомогою редуктора 9, пари гвинтгайка 10 вібратор 6 переміщується на один крок в повздовжньому напрямку, причому величина кроку залежить від параметрів одновібратора. Після цього мікроконтролер робе реверс двигуна 12, який до цього моменту працював безперервно в одному напрямку. Тепер двигун 12 за допомогою редуктора 13 та пари гвинт-гайка 14 буде переміщувати в поперечному напрямку вібратор 6 в протилежну сторону. Далі цикл повторюється. При необхідності обробити не всю поверхню деталі, а лише ріжучу кромку зі стрічкою завданої ширини (Фіг.3), оператор завдає програму на кількість розрядів в кожному з напрямків. В результаті здійснюється автоматизація обробки точно означеної части деталі (стрічки). Використання пристрою для електроіскрового легування виключає необхідність ручного перемикання напрямку руху зміцнюючого електрода наприкінці кожного ходу та перевід його на наступ ну строку без використання фотооптичної системи та трудоємність виготовлення фотошаблону, дозволяє значно покращити надійність та стійкість до поміх, розширити номенклатуру оброблювальних виробів та автоматизувати обхід контуру при спрощенні пристрою. За рахунок використання мікроконтролеру один оператор може обслуговувати велику кількість установок, що значно підвищує продуктивність легування. 5 Комп’ютерна верстка Л.Купенко 51934 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for electric-spark alloying

Автори англійською

Kosenko Anatolii Hryhorovych, Kovalevskyi Serhii Vadymovych, Danylchenko Yehor Serhiiovych, Onischuk Serhii Hryhorovych, Tulupova Kateryna Volodymyrivna

Назва патенту російською

Устройство для электроискрового легирования

Автори російською

Косенко Анатолий Григорьевич, Ковалевский Сергей Вадимович, Данильченко Егор Сергеевич, Онищук Сергей Григорьевич, Тулупова Екатерина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: C30B 31/00

Мітки: електроіскрового, легування, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51934-pristrijj-dlya-elektroiskrovogo-leguvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електроіскрового легування</a>

Подібні патенти