Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння, що включає введення тваринам препаратів аналогів простагландину , що мають жовті тіла, який відрізняється тим,  що за день до однократного введення простагландину  ін’єктують вранці тварин внутрішньом’язово 10 мл препарату "Тетравіт".

2. Спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння за п. 1, який відрізняється тим, що у тварин відбирають кров  перед введенням "Тетравіту" і через 24 год. після введення простагландину  та визначають концентрацію альбумінів або загального білка у крові і осіменяють тих тварин, у яких швидкість зміни даних інгредієнтів лежить в межах відповідно 0-2,5 і 0-3 г/л за 48 год.

Текст

1 Спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння, що включає введення тваринам препаратів аналогів простагландину Г-2а, що мають жовті тіла, який відрізняється тим, що за день до однократного введення простагландину Г-2а ін'єктують вранці тварин внутрішньом'язово 10 мл препарату "Тетравіт" 2 Спосіб підготовки тварин до штучного осіменшня за п 1, який відрізняється тим, що у тварин відбирають кров перед введенням "Тетравіту" і через 24 год після введення простагландину Г-2а та визначають концентрацію альбумінів або загального білка у крові і осіменяють тих тварин, у яких швидкість зміни даних інгредієнтів лежить в межах ВІДПОВІДНО 0-2,5 і 0-3 г/л за 48 год О Винахід відноситься до сільського господарства, а саме до тваринництва Відомий спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння [Максимов Ю Л , Лаквалепут И Использование простагландинов и антиоксидантов с целью сокращения яловости коров // Пути увеличения производства молока и говядины - Горки 1987 - С 8 - 1 1 Є], який включає при стимуляції еструсу простагландином F2a двократне введення вітаміну Е - 800мг, селеніту натрію - 20мг, вітаміну А - 500 тис од на голову з інтервалом 5 днів, що забезпечує настання охоти у 75% тварин, з яких 42% стали тільними Недоліком даного способу є те, що спостерігається низький рівень приживлюваності ембріонів при значній витраті спермодоз Винаходом ставиться завдання збільшити ефективність методу штучного осіменіння шляхом підвищення приживлюваності ембріонів до 70 83% і більше при меншій витраті спермодоз Поставлене завдання досягається тим, що за день до однократного введення простагландину F2a ін'єктують вранці внутрішньом'язово Юмл препарату "Тетравіт", а також відбирають кров перед введенням "Тетравіту" і через 24 год після введення простагландину F2a та визначають концентрацію альбумінів, або загального білку і осіменяють тих, у яких швидкість зміни даних інгредієнтів лежить в межах ВІДПОВІДНО 0 2,5 і 0 Зг/л за 48 год Введення коровам простагландинів сприяє регресії жовтого тіла, а значить призводить до зниження в крові прогестерону і збільшення ФСГ та ЛГ, які стимулюють ріст та розвиток граафового фолікула, який збільшує викид в кров естрогенів, носіями яких є білки, особливо альбуміни Тому, під впливом гормональної системи відбудуться певні зміни в обмінних процесах білка Швидке зростання та зниження вмісту альбумінів та загального білка в крові, побічно свідчить, в першому випадку, про значне збільшення естрогенів, а в другому, про недостатнє та, можливо, про високий вміст у-глобулінів, що спричинює таку морфофункцюнальну перебудову в статевій системі, яка не ю 00 ю 51815 сприяє заплідненню яйцеклітин, або приживленню ембріонів Приклад 1 Після ректальних досліджень 45-и корів було вибрано 20, що мали на яєчнику жовте тіло Цим коровам за день до введення естрофану, ін'єктували внутрішньом'язово Юмл вітамінного препарату "Тетравіт" Через два - три дні після введення естрофану було виявлено статеву охоту в 13 корів, що становить 65% від числа оброблених тварин Корів, що мали ознаки статевої охоти ДВІЧІ осіменяли ректо-цервікальним способом, в дозі було 15 млн сперміїв з прямолінійнопоступовим рухом Через три МІСЯЦІ провели ректальні дослідження дослідних корів і виявили 5 тільних тварин, що становить 38,5% від числа тварин, яких осіменяли Приклад 2 У дослідних тварин до введення вітамінного препарату та через 24 години після введення простагландина (естрофану) з яремної вени була відібрана кров, у сироватці якої визначали концентрацію альбумінів (за допомогою стандартних наборів, Україна) та загального білку (рефрактометричним методом) Порівняльний аналіз за вмістом досліджуваних інгредієнтів свідчить, що альбумінів у крові тільних корів як на початку досліду, так і після введення препаратів було менше ВІДПОВІДНО на 7,7 та 10%, ніж у нетільних, а за вмістом загального білка спостерігається різниця в межах помилки (табл 1) Коефіцієнт варіації альбуміну у нетільних тварин зменшився майже в 2,5 рази, що свідчить про зменшення МІНЛИВОСТІ за рахунок різної направленості обмінних процесів Така МІНЛИВІСТЬ спонукала рознести нетільних тварин по групам залежно від напрямку зміни вмісту інгредієнтів в крові після введення препаратів (табл 2) Аналіз отриманих даних показує, що групування тварин за зміною альбумінів в крові призвело до вірогідної різниці між групами на початку досліду Після введення препаратів обмінні процеси в організмі корів направлені на нормалізацію їх концентрації в крові як за рахунок збільшення так і зменшення, але інтенсивність цих змін в першому випадку надто висока, а в другому низька, що не призводить до оптимізацм величини параметра, до рівня який сприяє приживлюваності ембріонів, а саме - 40,74 ± 1,94 (табл 1) У той самий час, не спостерігається суттєвої різниці за вмістом в крові корів загальних білків Групування тварин за зміною загального білка показує, що після введення препаратів його зменшення в крові корів не спричинює зміни вмісту альбумінів, яких було вірогідно менше порівняно з групою збільшення Отже, концентрація альбумінів в крові корів в більшій мірі залежить від загального вмісту білків Тобто, альбуміни не відіграють вирішальної ролі в збільшенні чи зменшенні рівня загального білка в крові тварин в період регресії жовтого тіла та росту фолікула, який буде овулювати Для тільних корів характерним є зменшення рівня альбумінів у 4-х та збільшення у однієї тварини, тоді як загальний білок збільшився в трьох, а в двох зменшився Виникає закономірне питання чи існує різниця в величині зміни досліджуваних ознак у тільних та нетільних тварин незалежно від напрямку Тобто фактично необхідно визначити різницю швидкості зміни параметрів (табл 3) Представлені в таблиці 3 дані свідчать, що швидкість зміни досліджуваних інгредієнтів має велику МІНЛИВІСТЬ У тільних тварин швидкість зміни вмісту в крові альбумінів та загального білка була вірогідно меншою ВІДПОВІДНО на 53,8 та 66,1%, ніж у нетільних Індивідуальний аналіз швидкості зміни досліджуємих параметрів показав, що за альбумінами у тільних тварин вона була в межах 0 - 2,5г/л за 48 год, а за загальним білком 0 - 3,0 г/л за 48 год Відбір тварин за швидкістю зміни концентрації альбумінів або загального білку в період стимуляції статевої охоти в приведених вище межах для штучного осіменшня, буде сприяти приживлюваності ембріонів до 70 - 83% і більше (табл 4) Таким чином, приживлюваність ембріонів у корів при штучному осіменшні вірогідно залежить від швидкості зміни в крові концентрації альбумінів та загального білку в період регресії жовтого тіла та росту фолікула який буде овулювати Швидкість зміни концентрації досліджуваних білків більше 2,5 - Зг/л в продовж 48 год не сприяє приживленню ембріонів Запропонований спосіб підготовки тварин простий у виконанні не вимагає складного обладнання (особливо при відборі за величиною швидкості зміни загального білка) і дозволяє економити до 50% спермо доз Таблиця 1 Вміст білків в крові тільних та нетільних корів Відбір крові Інгредієнт, г/л До введення препаратів Після введення препаратів Альбуміни Заг білок Альбуміни Заг білок ТІЛЬНІ, П = 4 М 41,47 84,6 40,74 85,2 ±т ±2,24 ±2,8 ±1,94 ±2,3 НЄТІЛЬНІ, п = 7 Cv, % 9,6 7,4 9,5 6,1 М 44,92 86,1 45,23 85,6 ±т ± 2,23 ±1,7 ± 0,96 ±1,7 Cv, % 13,1 5,2 5,3 5,2 51815 Таблиця 2 Вміст білків в крові нетільних корів залежно від направленості їх зміни, г/л Зменшення вмісту Збільшення вмісту альбумінів, п альбумінів, п = заг білка, п = заг білка, п = 4 = 4 3 3 + + 49,3±1,29 88,33 ± 1 , 9 6 39,09 ± 1 , 3 0 83,2 ± 2 , 2 46,82 ± 4,42 84,2 ±1,6(3) 43,51 ± 2,46(А) 88,7 ± 3,0 (3) (А) 46,0 ± 1 , 2 0 83,9 ± 2 , 3 44,22 ± 1 , 6 4 87,9 ± 2 , 1 47,35 ± 84,8 ± 2,9 (3) 43,65 ±1,11*(А) 86,7 ±1,5(3) 0,37*(А) Відбір крові До введення препаратів Після введення препаратів Примітка * - Р < 0,05, - Р < 0,001, (3) - загальний білок, (А) - альбуміни Таблиця З Швидкість ЗМІНИ вмісту білків після введення препаратів утільнихта нетільних корів, г/л за 48 год Група Альбуміни М ± т 2,16 ±0,20* 4,68 ± 0,93* п 4 6 ТІЛЬНІ НЄТІЛЬНІ Загальний білок М ± т 1,54 ±0,39** 4,54 ± 0,79** п 5 7 Cv, % 18,8 48,7 Cv, % 56,7 46,0 Примітка * - Р < 0,05, ** - Р < 0,01 Таблиця 4 Приживлюваність ембріонів при різних способах відбору для штучного осіменіння Спосіб Загальноприйнятий Запропонований Запропонований п 20 20 20 Прийшло в Відбір за охоту, гол 13 13 альбумінами 13 заг білком Осіменяли, гол 13 7 6 Тільних, гол 5 5 5 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71 Приживлюваність, % 38,5 83,3 71,4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing animals for artificial insemination

Автори англійською

Sheremeta Viktor Ivanovych, Bohdanov Hryhorii Oleksandrovych, Opanasenko Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ подготовки животных к искусственному осеменению

Автори російською

Шеремета Виктор Иванович, Богданов Григорий Александрович, Опанасенко Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61D 19/02

Мітки: осіменіння, підготовки, тварин, штучного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51815-sposib-pidgotovki-tvarin-do-shtuchnogo-osimeninnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння</a>

Подібні патенти